Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ανοικτή επιστολή για την ανάθεση έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε..

    Το τελευταίο διάστημα με υπουργικές αποφάσεις ανατέθηκαν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.» οι μελέτες και οι κατασκευές έργων  Περιφερειών της χώρας, μεταξύ αυτών και 77 έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκτιμώμενου προϋπολογισμού της τάξης 180.000.000 ευρώ.  Με τις αποφάσεις αυτές λίγους μήνες μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη» , της περίφημης διοικητικής μεταρρύθμισης και «αποκέντρωσης», αποδεικνύονται οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης:  υπερσυγκέντρωση  αντί αποκέντρωσης και μάλιστα με όρους της αγοράς σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Πρακτικά με τη μέθοδο αυτή, ακυρώνεται η λειτουργία των  Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας, οδηγώντας τις ουσιαστικά σε διάλυση. Με την μεθόδευση αυτή συνεχίζεται η πολιτική που εδώ και χρόνια οδηγεί σταδιακά, αλλά συστηματικά σε διάλυση των υπηρεσιών αυτών, απαξιώνοντας το έργο  και τη λειτουργία τους, παραδίδοντας τα δημόσια έργα βορά στην κερδοφορία των  μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών.
Κατά τρόπο σκανδαλώδη, σε εποχή σκληρής λιτότητας και περικοπών, τόσο στις αμοιβές των εργαζομένων όσο και στις δημόσιες επενδύσεις, «απονέμεται» αμοιβή στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» ύψους 5% επί της προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης του έργου ( !!! ) ποσό που αντιστοιχεί με τη μισθοδοσία περίπου τριακοσίων ( 300 ) τεχνικών δημοσίων υπαλλήλων για ένα χρόνο, όταν σήμερα υπηρετούν στις Κυκλάδες περίπου 110 μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι ! Αποδεικνύεται έτσι περίτρανα ότι «λεφτά υπάρχουν» αρκεί να διοχετεύονται κατάλληλα.
Δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά για την πολιτική πρακτική της κυβέρνησης για την παράδοση των δημοσίων έργων συνολικά σε εταιρείες τύπου «ΕΓΝΑΤΙΑ»  ( π.χ. «ΚΡΗΤΗ Α.Ε. ), δηλαδή εταιρείες  που  λειτουργούν με αμφισβητούμενη διαφάνεια, ουσιαστικά έξω από το Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχο, με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής έργων όταν αυτά  στοιχίζουν πανάκριβα στον ελληνικό λαό όπως αποδεικνύεται από  το  αυξημένο κόστος των έργων που  έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα με αυτήν την μέθοδο. Επιπλέον τίθεται ένα ζήτημα αξιοπιστίας και νομιμότητας, όταν οι αναθέσεις των έργων αυτών γίνεται με ειδικούς όρους καθ’ υπέρβαση της εθνικής νομοθεσίας.
Είναι ανάγκη τα αρμόδια υπουργεία , ο Γενικός  Γραμματέας  της Περιφέρειας καθώς και όσοι αιρετοί συνηγόρησαν ( ; )  να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που εύλογα δημιουργούνται:
·         Για ποιο λόγο, την ώρα της οικονομικής κρίσης, με την κυβέρνηση να επιλέγει να μεταφέρει τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους, επιλέγεται να δοθεί η υπέρογκη  αμοιβή  5% του προϋπολογισμού κάθε έργου στην Εγνατία Α.Ε.  , όταν το ίδιο έργο θα μπορούσε να εκτελεστεί από τις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου με μηδενικό κόστος; Το παραπάνω αυτό κόστος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νέων έργων προς όφελος της κοινωνίας.
·         Γιατί όταν πρόκειται να διευκολυνθεί η παράδοση δημόσιων λειτουργιών σε ιδιώτες τότε ως δια μαγείας ξεπερνιούνται νομοθετικά εμπόδια και «γραφειοκρατικές αγκυλώσεις» με κυβερνητικές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις;
·         Γιατί τα έργα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τους έμπειρους μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας; Πώς μπορεί να ασκηθεί (και με τι κόστος) η επίβλεψη των έργων αυτών από μία Α.Ε. που θα έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη; Ποια είναι η εμπειρία της Εγνατίας Α.Ε. σε αντίστοιχα έργα;
·         Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού για την ανάθεση των έργων αυτών; Κατανοούν ότι με τον τρόπο αυτό απαξιώνουν το ρόλο των Τεχνικών  τους Υπηρεσιών και τον ρόλο τους ως όργανο άσκησης περιφερειακής πολιτικής ;
·         Τι προβλήματα θα έχουν στο μέλλον τα έργα αυτά εάν ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σχετικά με την αρμοδιότητα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κ.λπ.; Υπάρχει άλλωστε και το παράδειγμα της ΔΕΠΑΝΟΜ με την εκλεξιμότητα των δαπανών για τα έργα των Νοσοκομείων.
·         Έχει γίνει αποτίμηση και αξιολόγηση από την προηγούμενη εμπειρία εκτέλεσης έργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;
·         Για ποιο λόγο οι αρμόδιοι φορείς δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια για την αναβάθμιση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας;
·         Τι είδους  περιστολή της σπατάλης  αποτελεί η παράδοση των δημόσιων έργων σε εταιρείες που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια  όταν π.χ. η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» εμφανίζει το 2009  κόστος μισθοδοσίας   58    εκατ. ευρώ για 600 περίπου υπαλλήλους , με επιπλέον απροσδιόριστο κόστος για τους κάθε είδους συμβούλους που χρησιμοποιεί κατά κόρον, έναντι π.χ 106 εκατ. ευρώ της Γενικής Γραμματείας Δ.Ε. του ΥΠΥΜΕΔΙ  για 3.000 περίπου υπαλλήλους
Δεν χωρά πλέον καμία αμφιβολία ότι οι  αναθέσεις αυτές, είναι σε πλήρη εφαρμογή της πολιτικής του μνημονίου της κυβέρνησης, του Δ.Ν.Τ. και Ε.Ε. ,  της ιδιωτικοποίησης και παραχώρησης του δημόσιου χρήματος στους ιδιώτες και στο επιχειρηματικό κεφάλαιο σε βάρος των συμφερόντων των  εργαζομένων. Είναι στην ίδια  λογική της απαξίωσης κάθε τι δημοσίου ως αναχρονιστικού, του ξεπουλήματος των δημόσιων οργανισμών σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Το παράδειγμα του ξεπουλήματος του Ελληνικού σε επιχειρηματικά συμφέροντα του  Κατάρ είναι πολύ πρόσφατο, ενώ έρχεται και το ξεπούλημα στον Ο.Σ.Ε.
Πρόκειται για την   πλήρη εφαρμογή του περίφημου σχεδίου «Καλλικράτης», για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της υγείας, της εκπαίδευσης, των έργων υποδομής στις Ανώνυμες Εταιρείες στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας, μεταφέροντας ουσιαστικά το βάρος στους εργαζόμενους.
Οι Μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι στις Κυκλάδες δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την απαξίωση της εργασίας μας. Θεωρώντας ότι τα δημόσια έργα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι λεία των μεγαλοκατασκευαστών που επί δεκαετίες λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα, αγωνιζόμαστε  μαζί με όλους τους εργαζόμενους , για δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες στην υπηρεσία του κυκλαδίτη, για παραγωγή έργων υποκείμενων σε ουσιαστικό κοινωνικό έλεγχο. Θέλουμε  έργα  που θα υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών .

Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κυκλάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.