Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ Όχι στην απασχολησιμότητα!


Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις 28/4 που έγινε στη Ρόδο, οι εκπρόσωποι μας Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης, έθεσαν καταρχήν το ζήτημα της διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων και της ατζέντας του περιφερειακού συμβουλίου, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να καθορίζεται από την παρέλαση υπουργών στα περιφερειακά συμβούλια μετατρέποντας τα σε ιμάντες μεταβίβασης της κυβερνητικής πολιτικής. Σε ότι αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποστήριξαν τις παρακάτω θέσεις:
α) Στο θέμα των προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης – που έγινε παρουσία της Υπουργού κ. Κατσέλη, κατέθεσαν ολοκληρωμένη εισήγηση (παρατίθεται στη συνέχεια). Στην προφορική τοποθέτηση, ανάμεσα στα άλλα τόνισαν: ....Ακούσαμε με προσοχή την κ. Υπουργό αλλά και την  εισήγηση της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη, διαφωνούμε πλήρως με τη φιλοσοφία τους και ζητάμε την παρουσία στη συνεδρίαση και των κοινωνικών φορέων και κύρια του Εργατικού Κέντρου, ως κατεξοχήν αρμόδιου στα θέματα της εργασίας....Η γενική αναφορά της εισήγησης στην παγκόσμια αλλά και στην εγχώρια κρίση χωρίς περαιτέρω εμβάνθυνση, αποσκοπεί στο πέσει στα μαλακά η καταστροφική πολιτική του μνημονίου και της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς επίσης να λειανθούν οι τεράστιες ευθύνες των διαχρονικά ασκούμενων πολιτικών που μας έφεραν σ' αυτή την κατάσταση...Μας προξενεί δε αλγεινή εντύπωση, που αποδέχονται την απασχολησιμότητα, δηλαδή την ευέλικτη εργασία που καταργεί το οκτάωρο και τις μόνιμες θέσεις εργασίας....Πολύ δε περισσότερο που απευθύνονται σε μια περιοχή όπως η Ρόδος, αλλά και ολόκληρο το Ν. Αιγαίο, όπου 700 ξενοδοχουπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι, όπου η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία κυριαρχούν, όπου η έννοια της τήρησης των συλλογικών συμβάσεων παραμένει σε εκεταμένους χώρους εργασίας στα αζήτητα, όπου το νοσοκομείο της Ρόδου κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου τα περισσότερα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν....Τα προγράμματα που καταθέτει το Υπουργείο Εργασίας, μπροστά στην τεράστια ανεργία της χώρας, αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και αποτελούν στην ουσία τη θεσμοθέτηση της απασχολησιμότητας....Η επίσημη-στατιστικά ανεργία ανέρχεται σε επίπεδο χώρας (με στοιχεία Ιανουαριου 2011) στο 15,1 %, ενώ στους νέους 25-34 το ποσοστό είναι στο 21,3 και πολύ μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά προσωρινής και μερικής απασχόλησης. Στο Ν. Αιγαίο τα επίσημα στοιχεία δίνουν τώρα ανεργία 20,2 και καλό θα είναι να συγκριθούμε με αυτό και όχι με το ωραιοποιημένο 14,2  του 2010 που δίνει η εισήγηση....Στην ουσία τα δύο προγράμματα, (Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας και Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης) αφορούν συνολικά κατά τις εκτιμήσεις του ίδιου του Υπουργείου 55.000 και 37.000 εργαζόμενους αντίστοιχα, δηλαδή ένα σύνολο 92.000 απασχολούμενων σε όλη τη χώρα (φανταστείτε πόσοι αντιστοιχούν στο Ν. Αιγαίο), οι περισσότεροι για ένα μόνο πεντάμηνο, όταν μιλάμε ότι η ανεργία στη χώρα έχει ξεπεράσει το 1.000.000.....Επιπλέον η κατάσταση τόσο στον ΟΑΕΔ, όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας, με τη στοιχειώδη παρουσία τους, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική ανυπαρξία στήριξης και ελέγχου των συνθηκών εργασίας.... αναφέρεστε ότι η ροή των πόρων στην Περιφέρεια σε προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας είναι θετική. Σίγουρα έτσι είναι, αλλά, μπορούμε να σκεφτούμε πόσους πόρους χάσαμε από τη  μετάβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον Στόχο I στο Στόχο ΙΙ, αφού μειώθηκαν δραματικά τα κονδύλια για υποδομές από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στα νησιά με χαμηλό δείκτη σύγκλισης, δηλαδή στα μικρά νησιά;....Η έξοδος από την τρέχουσα κρίση δεν πρέπει να γίνει η πρόφαση ώστε να αποδιαρθρωθεί το κοινωνικό κράτος και θα χαθούν τα δικαιώματα τα οποία οι εργαζόμενοι στη χώρα μας κατέκτησαν μέσα από σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες. Αντίθετα τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία θέσεων σταθερής εργασίας, χωρίς αλλαγή στο υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς, με σεβασμό στις συμβάσεις εργασίας (εθνική και κλαδικές), με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όχι στη δημιουργία γρήγορα αναλώσιμων εργαζομένων που θα ικανοποιούν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων χωρίς κανένα δικαίωμα και καμία εξασφάλιση.....Αγωνιζόμαστε μέσα κι έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπουν φραγμοί στις απολύσεις, να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την οικονομική και κοινωνική στήριξη των ανέργων, να αποδεσμευθεί η χώρα μας από το μνημόνιο και να χαράξει μια άλλη προοδευτική πορεία, με προτεραιότητες την πλήρη και σταθερή απασχόληση και τη ριζική αναδιανομή εισοδημάτων και δικαιωμάτων υπέρ του κόσμου της εργασίας.....
Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προτείνουμε: Την υιοθέτηση ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την κατασκευή κοινωνικών υποδομών το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.....Την καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης για τα επιδοτούμενα από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα.....Την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου σχεδίου με στόχο τον οικολογικό μετασχηματισμό του συνόλου της οικονομίας. Αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε τομείς της λεγόμενης πράσινης οικονομίας.... Την άμεση κάλυψη όλων των κενών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πρόνοιας: νοσοκομεία, κέντρα υγείας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης κλπ.... Τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων....Τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία)....”
β) Στο θέμα της σύστασης επιτροπής για τη διαμόρφωση του Κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου, υποστήριξαν ότι, η μέχρι σήμερα λειτουργία και οι συνεδριάσεις, χαρακτηρίζονται από απόλυτα ασφυκτικές διαδικασίες που επιδιώκουν να περιορίσουν τόσο τα δικαιώματα της μειοψηφίας, όσο και των απλών περιφερειακών συμβούλων. Τόνισαν ότι, μέχρι σήμερα θα μπορούσαμε να λειτουργούμε με βάση το Σχέδιο Κανονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που δίνει δικαιώματα υποβολής Ερωτήσεων-Επερωτήσεων, όπως και τη δυνατότητα τοποθέτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, (εμείς θα θέλαμε να θέσουμε πολλές Ερωτήσεις, π.χ. το Θέμα των Αλευρόμυλων (SAMICA) της Ρόδου). Κατά συνέπεια  δεν χρειάζεται να συσταθεί Επιτροπή, αλλά απευθείας να συζητηθεί ο Κανονισμός.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά τη διαλογική συζήτηση, αποφάσισε τη σύσταση 9μελούς Επιτροπής, που θα φέρει τις προτάσεις του στην επόμενη συνεδρίαση. Από την πλευρά μας, θα συμμετέχει ο Νίκος Συρμαλένιος.
γ) Στο θέμα της σύστασης Επιτροπής για την επεξεργασία του Οργανισμού, συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε με τον Παύλο Χρυσαφίδη.
δ) Στο θέμα της τοποθέτησης εκπροσώπων του περιφερειακού συμβουλίου στα κληρονομούμενα από τις Ν.Α. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων νομικά πρόσωπα και ανώνυμες εταιρίες, ψήφισαν λευκό, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούμε χωρίς συζήτηση για το ρόλο όλων αυτών των φορέων σε σχέση με τη στρατηγική και τους στόχους της Περιφέρειας, να αξιολογήσουμε εκ των προτέρων και το ρόλο των εκπροσώπων του περ. συμβ. σε αυτά. 
ε) Σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης) (ΙΕVP) σε συνεργασία με τη Περιφέρεια ProvenceAlpes- Cote dAzur (PACA) της Γαλλίας και άλλους εταίρους της Μεσογειακής λεκάνης, που αφορούν τον αειφορικό τουρισμό, ψήφισαν θετικά στην καταρχήν πρόθεση συμμετοχής μας, με την προϋπόθεση, εφόσον η συμμετοχή μας γίνει δεκτή να συζητηθούν στο περ. Συμβούλιο οι περαιτέρω όροι.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Να μην πληρώσουμε την κρίση και το χρέος τους

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΕΡΜΟΎΠΟΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 10:30

Εργαζόμενοι-ες
                               Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την εργατική τάξη και τη νεολαία αντιμέτωπες με μια νέα ομοβροντία αντεργατικών μέτρων, που ακούει στο όνομα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθερότητας και του «Συμφώνου για το Ευρώ». Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα δεξιά – φασιστικά δεκανίκια της, η ΕΕ, το ΔΝΤ, η νέα Ιερή Συμμαχία των κεφαλαιοκρατών θέλουν Μνημόνιο για πάντα, δήθεν για να αποφύγουν την πτώχευση της «χώρας», την ίδια στιγμή που ρίχνουν στην πτώχευση εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους.
Νέες μειώσεις μισθών και ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προς δόξαν των ελαστικών μορφών εργασίας και των ατομικών συμβάσεων με τον εργοδότη. Νέο επαχθές ασφαλιστικό, κατάργηση των κοινωνικών παροχών και των επιδομάτων ανεργίας!  Η σχέση μισθών-κερδών ανατρέπεται ραγδαία  υπέρ των κερδών. Χιλιάδες εργαζόμενοι ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας και των απολύσεων. Στο μαύρο αυτό φόντο έρχονται να προστεθούν και  νέοι φόροι για τον λαό: αυξήσεις του ΦΠΑ ,  των τελών κυκλοφορίας μέχρι και φόροι στα αναψυκτικά.
Με  το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, πανεπιστημίων ,νοσοκομείων και το μαζικό ξεπούλημα κάθε δημόσιας περιουσίας, από την ενέργεια ως το νερό και από τα λιμάνια και τα αεροδρόμια έως τα νησιά και τα δάση., το κράτος όχι μόνο περικόπτει τις κοινωνικές παροχές αλλά παραιτείται και από την ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να ασκήσει στο μέλλον κοινωνική πολιτική.

Αγωνιστική ταξική ενότητα ενάντια σε κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ

Εργαζόμενοι-ες
                               Η επίθεση που δεχόμαστε είναι ιστορικών διαστάσεων. Καταργούνται δικαιώματα δεκαετιών. Το κεφάλαιο απεργάζεται έναν εργασιακό μεσαίωνα, έναν απάνθρωπο κόσμο για τα παιδιά μας. Στις συνθήκες αυτές, οι ξεπουλημένες ηγεσίες των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ σε σύγκρουση με τις ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας, όχι μόνο δεν μπόρεσαν να οργανώσουν στοιχειωδώς την εργατική απάντηση, αλλά και υπονόμευσαν τους εργατικούς αγώνες. Ξεμπροστιάστηκαν  σε ευρύτερες μάζες εργαζομένων, που ήδη αναζητούν τρόπους να αντιδράσουν, μακριά από σωτήρες και εργατοπατέρες.
Εργαζόμενοι-ες
Ο καθένας από μας δεν έχει άλλο δρόμο παρά να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να πάρει το σωματείο του στα χέρια του. Να οικοδομήσουμε μέσα στα σωματεία μας την αγωνιστική ταξική ενότητά μας. Με αγώνες στα χέρια των ίδιων των εργαζόμενων, παλλαϊκούς αγώνες διαρκείας, με απεργίες και διαδηλώσεις για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, και την κυβέρνηση που την εφαρμόζει,. Για να πάρουμε πίσω ό,τι μας άρπαξαν. Για να διεκδικήσουμε τον πλούτο που παράγουμε. Για μια κοινωνία με τους εργαζόμενους στο τιμόνι.

· Να μην πληρώσουμε την κρίση και το χρέος τους.

· Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις τώρα. Μείωση των ωρών εργασίας και των χρόνων δουλειάς. Απαγόρευση των απολύσεων. Διαγραφή των χρεών στις τράπεζες των άνεργων και των φτωχών.

· Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου και μείωση της λαϊκής φορολογίας, ειδικά των έμμεσων φόρων, με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης.

· Δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία, συγκοινωνίες, κοινωνικές υπηρεσίες.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

Σχολικό χορευτικό δρώμενο

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα Χορού :

Χορευτικό δρώμενο, βασισμένο σε ένα κείμενο του Χαλίλ Γκιμπράν, από την ομάδα «duende», στις 8.30 το βράδι, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Κωνσταντίνος Τουλούπης» του σχολικού συγκροτήματος των Λυκείων στο Μάννα.


Διοργάνωση 2ο Γυμνάσιο και 2ο Γενικό Λύκειο Σύρου.


ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Νέα χαράτσια για τους νησιώτες στο όνομα του περιβάλλοντος

 1. Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγίου που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη την Παρασκευή 15 Απρίλη 2011 η  Λαϊκή Συσπείρωση  Νοτίου Αιγαίου  επισημαίνει τα εξής :
α. Για την διακήρυξη  για την  καθαριότητα  των χώρων και υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Μυκόνου, Μήλου, Πάρου, Κέας-Κύθνου, Τήνου, Νάξου, Άνδρου και Θήρας για το οικονομικό έτος 2011 η πλειοψηφία της επιτροπής , πιστή στην εφαρμογή της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης ακολούθησε την πεπατημένη της ανάθεσης  σε εργολάβο επικαλούμενη την έλλειψη προσωπικού αλλά και την σχετική νομοθεσία ( μνημόνιο κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ) που επιβάλλει τον κανόνα « 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις στο δημόσιο».
Όπως τόνισε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Σιγάλας, η απόφαση αυτή πέρα από τον αντεργατικό της χαρακτήρα ( αντί για προώθηση της σταθερής εργασίας με δικαιώματα, προωθεί τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και μάλιστα για πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας ) ζημιώνει οικονομικά την Περιφέρεια  αφού πληρώνει εργολάβο για να προσλάβει προσωπικό ( !!!)   - ποια είναι ακριβώς η υπηρεσία για την οποία αμείβεται ο εργολάβος  πόσα χρήματα καταλήγουν στην τσέπη του και πόσα στους εργαζόμενους που καθαρίζουν -    και καταδείχνει ότι στόχος και των τοπικών εκπροσώπων της κυβέρνησης είναι η στήριξη της κερδοφορίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ακόμη και για παρασιτικές δραστηριότητες, σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος αλλά και η πάση θυσία προώθηση των εργασιακών σχέσεων «λάστιχο».
β. Για την απευθείας  ανάθεση της μελέτης «Γεωλογική μελέτη καταπτώσεων στον επαρχιακό δρόμο Κόρωνου Σκαδού» στη  Νάξο ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Σιγάλας  τόνισε ότι μαζί με την κατάπτωση των βράχων στον συγκεκριμένο δρόμο είμαστε μάρτυρες και της κατάπτωσης των παραμυθιών κυβέρνησης και τοπικών της εκπροσώπων περί «ισχυρής αυτοδιοίκησης» που εξασφαλίζει ο «Καλλικράτης» αφού ένα μήνα ( !!!) μετά το κλείσιμο  του δρόμου που απομονώνει τα δυο χωριά   έρχεται η Περιφέρεια να αναθέσει την σχετική μελέτη σε εξωτερικό μελετητή. 
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση  οφείλεται στην χρόνια και σχεδιασμένη  αποδυνάμωση των δημοσίων τεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να λυμαίνονται τα δημόσια έργα οι ιδιώτες εργολάβοι, και να ανοίξει ο δρόμος για τη παράδοση των υποδομών ( δρόμοι, δίκτυα, λιμάνια, αεροδρόμια κ.λ.π.) σε ιδιώτες, με εκ νέου μετακύλιση  του κόστους στους εργαζόμενους που τα έχουν ήδη χρυσοπληρώσει.
γ. Για το θέμα της συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  στο Σύμφωνο των Νησιών  που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες  για την «πράσινη ανάπτυξη» και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Σιγάλας  τόνισε ότι τα βιώσιμα ενεργειακά σχέδια της πράσινης ανάπτυξης είναι νέα χαράτσια για τους νησιώτες στο όνομα του περιβάλλοντος. Η «ευαισθησία» της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου για το περιβάλλον βρίσκεται μαζί με το «SEA DIAMONT» στον βυθό της Καλντέρας. Το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στην σκανδαλώδη επιδότηση μονοπωλιακών επιχειρήσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  που προωθούν με κάθε τρόπο οι κυβερνήσεις του δικομματισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφοροι δήθεν προοδευτικοί οικολογούντες. Όλοι αυτοί εκμεταλλευόμενοι την ευαισθησία των εργαζομένων για το περιβάλλον αναμασούν παραμύθια περί «αειφόρου ανάπτυξης» αποκρύπτοντας ότι η μόνη «αειφορία»  για την οποία εργάζονται είναι αυτή της ληστρικής κερδοφορίας μια χούφτας μονοπωλίων. Η μόνη πραγματικά αειφόρος ανάπτυξη για τους φυσικούς και ανθρώπινους πόρους  είναι αυτή που μπορεί να υλοποιήσει η Λαϊκή Οικονομία  στα πλαίσια της Λαϊκής Εξουσίας αύριο και η κατάργηση κάθε ιδιωτικής δραστηριότητας στην ενέργεια σήμερα, καθώς περιβάλλον και κέρδος δεν πάνε μαζί.
δ. Για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε δραστηριότητες διαφήμισης των νησιών, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Σιγάλας σημείωσε ότι αυτές οι δραστηριότητες ως μόνους ωφελούμενους  έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που εξασφαλίζουν δωρεάν διαφήμιση, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν χρόνο  με το χρόνο το μερίδιό τους να μειώνεται. Οι εργασιακές σχέσεις στον τουρισμό οδεύουν προς τον μεσαίωνα την ώρα που ο τουρισμός για τα λαϊκά στρώματα ακούγεται σαν μαύρο χιούμορ. Η μόνη απάντηση προς όφελος των εργαζομένων στον τουρισμό αλλά και προς όφελος της μικρής επιχείρησης, μπορεί να έλθει μόνο από την σχεδιασμένη ανάπτυξη του λαϊκού τουρισμού.
2.   Σχετικά με την επίσκεψη του περιφερειάρχη στην Ένωση Συνεταιρισμών της Σαντορίνης και τις δηλώσεις του περί εμμονής στον «στρατηγικό στόχο» της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στα νησιά μας,  η   Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου επισημαίνει τα εξής :
Ο περιφερειάρχης, αν δεν λειτουργούσε ως διαβιβαστής της πολιτικής κυβέρνησης και ΤΡΟΪΚΑ, θα μπορούσε ίσως να αντιληφθεί ότι το μαύρο δεν μπορεί να γίνει άσπρο, όση κυβερνητική προπαγάνδα και αν χρησιμοποιηθεί.  Στην Σαντορίνη  που επισκέφτηκε θα έπρεπε να γνωρίζει, και θα το γνώριζε αν πραγματικά ενδιαφερόταν να ακούσει, ότι : π.χ. οι οινοπαραγωγοί πληρώνονται κάτω από τι κόστος παραγωγής, ότι ο οινοβιομήχανος Μπουτάρης έχει να πληρώσει τους παραγωγούς τέσσερα ( 4 ) χρόνια, ότι η περίφημη φάβα Σαντορίνης  μένει απούλητη ενώ τα super market  πουλάνε φάβα Τουρκίας, ότι οι τοματοπαραγωγοί φυτεύουν μόνο για το σπίτι τους αφού η τιμή για το τοματάκι δεν καλύπτει ούτε τα μαζευτικά κ.λ.π.
Αυτά  θα μπορούσε να τα έχει ακούσει ο περιφερειάρχης από  την 3η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο και τις τοποθετήσεις των συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης, ενώ θα μπορούσε να τα ακούσει και από τους ίδιους τους αγρότες, αν δεν επέλεγε, όπως και η κυβέρνηση που στηρίζει, να συνδιαλέγεται μόνο ελεγχόμενους υμετέρους χειροκροτητές….
Άλλωστε, χρόνια τώρα, οι αγρότες μας γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνουν οι μεγαλοστομίες των κυβερνήσεων του δικομματισμού για την «ανάπτυξη» της αγροτιάς και η εφαρμογή της εγκληματικής, για τους μικρούς αγρότες αλλά και τους εργαζόμενους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων, Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένει να αποφασίσουν εργαζόμενοι και αγρότες ότι υπάρχει λύση, ακριβώς στην ανατροπή αυτής της πολιτικής, στο δρόμο της Λαϊκής Οικονομίας. 

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

MYKONOΣ Νέες φωτιές στα σκουπίδια, νέες διοξίνες. Σε κλοιό θανάτου πάλι το νησί.


 
Πριν από δυο μήνες, εμείς που συμμετέχουμε στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου, προβήκαμε, δια της Δέσποινας Νάζου, σε μια σειρά από ενέργειες για τις οποίες θα διαβάσετε στον “Σκορδιαλλό” που κυκλοφορεί ήδη από σήμερα. Καταγγείλαμε αρμοδίως μια σειρά από παραλήψεις και εγκληματικές ενέργειες των υπευθύνων του Δήμου, που αφορούν στην υγεία μας και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τα σκουπίδια και τα μπάζια πνίγουν το νησί. Ακόμα χειρότερα η καύση των σκουπιδιών που συνεχίζεται επί 30 χρόνια ασταμάτητα έχει πια φτάσει σε σημεία επικίνδυνα για την ίδια τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της Μυκόνου.
Αδιάφοροι, αναίσθητοι και τσάμπα μάγκες οι θρονιασμένοι στις καρέκλες της δημαρχίας ηγετίσκοι μας, αντιμετωπίζουν μια σειρά από ελέγχους:
-για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα σκουπίδια και
-για την βλάβη, που αυτή η διαχείρηση έχει επιφέρει στα νερά, στα χώματα, στα ζώα και στους ανθρώπους,
και αντιδρούν, άλλοτε βρίζοντας και μονολογώντας κι άλλοτε σαν τον παράφρονα Νέρωνα συνεχίζοντας να καίνε τα σκουπίδια στη χωματερή πληγή της Μυκόνου. Οι ύβρεις βέβαια τους επιστρέφονται, ας είναι χάρισμά τους, δεδομένου ότι τους χαρακτηρίζουν απολύτως. Τις νέες όμως ποσότητες της καρκινογόνου διοξίνης, που με τις πράξεις και παραλήψεις τους προσθέτουν ακόμα και σήμερα 15 Απρίλη στο νησί μας, δεν τις χαρίζουμε και δεν τις αγνοούμε. Θα πληρώσουν αργά η γρήγορα για την εγκληματική τους τακτική, για τον αργό θάνατο που προσφέρουν στους Μυκονιάτες.

Η Κ.Ε.Πο.Μ. καλεί όλες τις υγιείς δυνάμεις του νησιού, πολίτες, παρατάξεις και συλλόγους, σε από κοινού δράσεις ώστε να σταματήσει ο καρκίνος να μας χτυπά την πόρτα. Σήμερα είναι ο αέρας που αναπνέουμε, αύριο οι καλλιέργιες, η κτηνοτροφία και τα πηγάδια μας.
Μυκονιάτες, μην τους αφήνουμε άλλο να μας στερούν το πολυτιμότερο αγαθό μας, το δικαίωμα στη ζωή. Το αύριο είναι ήδη χτες!

http://kepom.wordpress.com/2011/04/15/skoupidia_foties/

«Κόκκινα Φανάρια» από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ (5-11/5)


Στα «Κόκκινα Φανάρια» ο Αλέκος Γαλανός καταπιάνεται με την κατάργηση του κοινωνικού θεσμού των οίκων ανοχής και τις γυναίκες που ζούσαν σε αυτούς.
Το κλείσιμο των σπιτιών υποχρέωσε τις γυναίκες αυτές να αναθεωρήσουν τη ζωή και τη στάση τους. Η σχέση τους με την πατρόνα και γενικότερα με τους εκμεταλλευτές τους αναταράσσεται. Η αναταραχή αυτή δίνει τη δυνατότητα να αποκαλυφθούν σκέψεις και αισθήματα άλλοτε κυνικά, κι άλλοτε τρυφε...ρά και ρομαντικά που κρύβονταν βαθιά μέσα στις ρημαγμένες ψυχές των γυναικών του αγοραίου έρωτα. Η κάθε μια αντιμετωπίζει το «διωγμό» της με όση ψυχική δύναμη της έχει απομείνει. Κι ενώ το «σπίτι» καταρρέει μαζί με τις ηρωίδες του, από τα συντρίμμια ξεπετάγεται μια μικρή ελπίδα στο πρόσωπό της μεσόκοπης καθαρίστριας που πραγματοποιεί το όνειρό της να ζήσει μαζί με τον άστεγο σύντροφό της σε μια καλύβα μέσα στο σκουπιδότοπο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2011 ΩΡΑ 21.00
Σκηνοθεσία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΟΣ
Σκηνικά-Κοστούμια
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥΜουσική Επιμέλεια:                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΟΣ
Τραγούδι:                                     ΑΝΝΑ ΦΕΡΜΕΛΗ
Αφίσα-Πρόγραμμα:                       ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
Χειριστής Ήχου:                            ΑΓΝΗ ΞΑΓΟΡΑΡΗ
Φροντιστές Σκηνής :                       ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ


ΔΙΑΝΟΜΗ

Μαντάμ Παρή                                   ΜΑΤΙΝΑ ΨΑΛΤΗ
Μαρίνα                                            ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μαίρη                                             ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Μυρσίνη                                          ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ελένη                                              ΒΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Κατερίνα                                          ΕΛΕΝΗ ΚΩΒΑΙΟΥ
Μιχαήλος                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
Ντόρης                                             ΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Γέρος                                               ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ
Μιχάλης                                           ΘΑΝΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ
Πέτρος                                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Αστυνομικός                                     ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
Μπάρμαν                                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ
Γυναίκες του Μπαρ                           ΓΙΟΥΛΗ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
      ΦΛΩΡΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
      ΑΝΝΑ ΦΕΡΜΕΛΗ
      ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ
Θαμώνες                                         ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Τρίτη 26 Απριλίου 2011

Προς σίγουρη χρεοκοπία


      ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚ

Δεν υπάρχει περίπτωση πλέον η Ελλάδα να αποφύγει τη χρεοκοπία, από τη στιγμή που οι Γερμανοί τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και τραπεζικής ηγεσίας φαίνεται ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν στο βήμα αυτό πριν από τον Ιούνιο του 2013, αλλάζοντας τη γραμμή που είχαν μέχρι τώρα. Το βέβαιο είναι πως η χρεοκοπία αυτή, τους όρους και τη χρονική στιγμή της οποίας θα καθορίσει το Βερολίνο, θα γίνει πιο οργανωμένα από όσο φαντάζονται πολλοί και σίγουρα όχι με ηλεκτρονικά μηνύματα διαφόρων αγγλοαμερικανών κερδοσκόπων σαν αυτή τη γελοία, αλλά χρυσοφόρα πιθανότατα για τους οργανωτές της, ιστορία που αναστάτωσε την Τετάρτη την Ελλάδα.
Παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια στην πλάτη της χώρας μας, με πλήρη πολιτική συνενοχή ή ενοχή της άκρως επικίνδυνης κυβέρνησης Παπανδρέου. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί είναι έξαλλοι εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου και του υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, μαζί με τη στενή ομάδα του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος που χαράζει την οικονομική πολιτική της χώρας. Την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψαν οι Αγγλογάλλοι, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται, ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διεξάγει ήδη μυστικές συνομιλίες με την κυβέρνηση της Μέρκελ για να συμφωνήσει μαζί της τους όρους της χρεοκοπίας!
Εννοείται ότι το Παρίσι και το Λονδίνο δικαίως φοβούνται ότι αν επιτρέψουν στην Αθήνα να διαπραγματευθεί τη χρεοκοπία μόνο με το Βερολίνο, τότε θα διασφαλιστούν μεν σίγουρα τα πολιτικοοικονομικά συμφέροντα του γερμανικού κράτους και των γερμανικών τραπεζών, αδιαφορώντας για τα αντίστοιχα συμφέροντα των γαλλικών και βρετανικών τραπεζών. Όταν λοιπόν βγαίνουν οι γάλλοι υπουργοί με επικεφαλής την υπουργό Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ και τάσσονται δημοσίως κατά της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίιου χρέους, το κάνουν όχι γιατί τους νοιάζει αν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα, αλλά για να καθυστερήσουν την πτώχευση όσο μπορούν, να κερδίσουν χρόνο και έτσι να μπορέσουν να κατοχυρώσουν και τα γαλλικά τραπεζικά συμφέροντα.

Στο μεταξύ, ενόψει της ελληνικής αναδιάρθρωσης τόσο οι γερμανικές όσο και οι γαλλικές τράπεζες «ξεφορτώνονται» ελληνικά κρατικά ομόλογα, τα οποία δίνουν στην ΕΚΤ. Όπως είναι ευνόητο, η ΕΚΤ παίρνει κατά προτίμηση ελληνικά ομόλογα π.χ. από τη γερμανική Ντόιτσε Μπανκ ή τη γαλλική Κρεντί Αγκρικόλ παρά από την Εθνική. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι γερμανικές τράπεζες να κατέχουν αυτή τη στιγμή ομόλογα του ελληνικού κράτους αξίας μόνο 16(!) δισεκατομμυρίων ευρώ και οι γαλλικές, που τις θεωρούμε υπερεκτεθειμένες στην ελληνική αγορά, ακόμη λιγότερα, κάτω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ!
Δεν χρειάζεται ...Νομπέλ Οικονομίας για να καταλάβει ο καθένας ότι όσο λιγότερα κρατικά ελληνικά ομόλογα έχουν οι γερμανογαλλικές τράπεζες, τόσο λιγότερη ζημιά, ουσιαστικά ασήμαντη, θα υποστούν σε περίπτωση «κουρέματος» ή κάθε άλλης μορφής αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτές οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα εξηγούν και την αλλαγή της στάσης της Γερμανίας στο θέμα της ελληνικής αναδιάρθρωσης.
Τη χρεοκοπία της Ελλάδας πάντως την προεξοφλούν πλέον οι πάντες. «Η αναγκαία αναδιάρθρωση της Ελλάδας» ήταν π.χ. ο τίτλος κύριου άρθρου της γερμανικής εφημερίδας Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε την Τετάρτη. «Με μια πιο νηφάλια εξέταση των γεγονότων, δεν υφίσταται καμία σοβαρή αμφιβολία για την αναγκαιότητα να επιδιώξει η Ελλάδα μια αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους της από κοινού με τους δανειστές της» υποστηρίζει ευθύς εξαρχής το άρθρο αυτό. «Είναι κάτι παραπάνω από πεντακάθαρα τα σημάδια των πληθυσμών των πλούσιων χωρών της ευρωζώνης ότι δεν είναι διατεθειμένοι να θέτουν στη διάθεση των οικονομικά υποβαθμισμένων χωρών της περιφέρειας ολοένα και περισσότερα χρήματα των φορολογουμένων» προσθέτει κατηγορηματικά.
Στο μεταξύ, με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στο Βήμα της περασμένης Κυριακής, βγήκε και ο... Κώστας Σημίτης(!) να εκμεταλλευθεί την κατάσταση υποστηρίζοντας την ανάγκη άμεσης αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, προκαλώντας πανικό στην κυβέρνηση. Όχι φυσικά γιατί ο Γ. Παπανδρέου φοβήθηκε την επιρροή του Κ. Σημίτη, αλλά γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει αν αυτή η υπερπροβολή του πρώην πρωθυπουργού συνιστούσε κίνηση μόνο του Σταύρου Ψυχάρη ή αν αποτελούσε τμήμα ευρύτερου σχεδίου ισχυρών οικονομικών κύκλων με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι ισχύει η πρώτη εκδοχή της μεμονωμένης κίνησης, οπότε στην κυβέρνηση ησύχασαν από αυτή τη σκοπιά, εκτιμώντας ότι δεν άνοιξε ακόμη το εσωτερικό μέτωπο ανατροπής του Γ. Παπανδρέου από την αστική τάξη, το οποίο φυσικά θα του έδινε τη χαριστική βολή.

Τόσο αντεργατικά μέτρα δεν έχει πάρει ποτέ καμιά ελληνική κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη ή και δικτατορική. Μέσα σε ελάχιστους μήνες άλλωστε ο Γ. Παπανδρέου έριξε τους μισθούς και τις συντάξεις σχεδόν δέκα χρόνια πίσω, στα επίπεδα του 2003, όπως εκτιμά ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδος. Και έπεται συνέχεια επιστροφής στις δεκαετίες του 1980 και του 1970...

Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας

Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου διοργανώνει Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας για την Άνοιξη του 2011.Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 2 Μαίου.Για πληροφορίες & εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ν.Ο.Σ. (Νεώσοικος, παραπλεύρως του Λιμεναρχείου) ή στα τηλέφωνα 22810 88666 και 6949 441931(ώρες 10:00-13:00).

Δευτέρα 25 Απριλίου 2011

Πτώχευση της κυρίαρχης αστικής πολιτικής

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ
 
Εικόνα διπλής κατάρρευσης παρουσιάζει το αστικό κέντρο διαχείρισης της κρίσης, το οποίο κυρίως είχε συσπειρωθεί γύρω από τη γραμμή του Μνημονίου. Πρόκειται για κατάρρευση οικονομική και πολιτική.
Την οικονομική διάλυση τη βλέπουμε όλοι, καθώς η ανοιχτή πτώχευση της χώρας (όπως και αν τη βαφτίσουν) θεωρείται πλέον δεδομένη, με μόνο σημείο διαπραγμάτευσης το χρόνο και τον τρόπο που θα εκδηλωθεί, έτσι ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα των πλέον ισχυρών πολυεθνικών κεφαλαίων. Το Μνημόνιο χρεοκοπεί μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων Ελλήνων.
Μπορεί να επιτυγχάνει, ως ένα πρώτο σημείο, τους βαθύτερους, ουσιαστικούς, ταξικούς λόγους συγκρότησης αυτής της πολιτικής - σοκ κατά της εργασίας (ιστορική ανατροπή των συσχετισμών σε βάρος των εργαζομένων), αλλά αποτυγχάνει σε αυτά που το δικαιολογούσαν στα μάτια εκείνων των εργαζομένων και μεσοστρωμάτων, που παρέμεναν προσδεδεμένα στο σύστημα: Ότι θα αντιμετωπίσει, δήθεν αποτελεσματικά, το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα. Μέσα σε μια εικόνα κοινωνικής καταστροφής, όπου δίπλα στους καρατομημένους μισθούς και το εκατομμύριο των ανέργων προστίθενται τα διαλυμένα νοσοκομεία και τα κομμένα σχολεία, και οι πλέον εύπιστοι εργαζόμενοι ανακαλύπτουν τον… βασιλιά γυμνό. Και αποκρουστικό.
Κι εδώ αναπτύσσεται η δεύτερη πλευρά της κατάρρευσης του κυρίαρχου σκηνικού στην Ελλάδα: η πολιτική πλευρά. Η οργή του λαού κατά της κυρίαρχης πολιτικής, πρώτα απ’ όλα κατά των διαχειριστών της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, είναι πρωτοφανής. Καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στο δρόμο, σε οποιαδήποτε επαφή με το λαό. Ζούμε την πτώχευση της επίσημης πολιτικής. Ο λαός δεν πρόκειται να συγχωρήσει στους αστούς πολιτικούς και τους πρασινογάλαζους κυβερνητικούς διαχειριστές, στους 300 του Κυνοβουλίου, στους βαρόνους των μίντια και στις ομιλούσες κεφαλές της τηλεοπτικής πλύσης εγκεφάλου των οκτώ, στους έγκυρους αναλυτές και σε όλους τους σφουγκοκωλάριους της εξουσίας, του κεφαλαίου και των τραπεζών, την πτώση της χώρας στον κοινωνικό λυκόφως, με πρώτα θύματα την εργατική τάξη, τους ανέργους και τους νέους φτωχούς.

Τρέμουν την οργή του λαού. Γι’ αυτό ξορκίζουν τις «Κερατέες», τη «βία και την ανομία», τα γιουχαΐσματα και την έκφραση της διαμαρτυρίας των «από κάτω», που πλέον συνοδεύει οποιαδήποτε εμφάνιση κυβερνητικών στελεχών. Φοβούνται δε περισσότερο την οργανωμένη ανατρεπτική εισβολή στο προσκήνιο ενός ταξικά ανασυγκροτημένου και πολιτικά εξοπλισμένου μαζικού κινήματος, που δεν θα έρθει για να διαμαρτυρηθεί, αλλά για να νικήσει.
Πώς προσπαθούν κυβέρνηση, ΜΜΕ και γκουρού της αστικής πολιτικής να απαντήσουν στην πιο βαθιά από ποτε αμφισβήτηση της επίσημης πολιτικής; Κατ’ αρχήν, με το να σπείρουν ένα κλίμα αόριστου φόβου, έναν ίλιγγο πτώσης στην καταστροφή, σαν η πτώχευση να είναι μια φυσική καταστροφή και ο λαός πρέπει να βγάλει το σκασμό, να κουρνιάσει δίπλα στην εξουσία, «για να σωθεί η χώρα». Όπως είπαν ο Γ. Παπακωνσταντίνου και ο Προβόπουλος της Τράπεζας της Ελλάδας δεν ωφελούν οι δημόσιες συζητήσεις για την αναδιάρθρωση! Οι μυστικές βέβαια ωφελούν τα κέρδη και τις μίζες τραπεζιτών και παρατρεχάμενων…
Δεύτερο, προσπαθούν να συγκροτήσουν το «κόμμα του νόμου και της τάξης», το ευρύτερο κόμμα της αντιδραστικής απάντησης στην αγανάκτηση των μαζών, της ενδεχόμενης καταστολής των αντιδράσεων. Όλο αυτό το μίσος για την έμπρακτη έκφραση της οργής του λαού αποκαλύπτει όχι μόνο τον πραγματικό φόβο του πολιτικού προσωπικού και των επίσημων προπαγανδιστών των μίντια, αλλά και την πρόθεσή τους να οργανωθεί η υπεραντιδραστική μετάλλαξη του πολιτικού συστήματος για να τσακιστεί το κίνημα. Μόνο, που όπως έδειξε η Κερατέα και η υποχώρηση των ΜΑΤ, απέναντι σε ένα λαό που θα ξεσηκωθεί δεν υπάρχει δύναμη ικανή να τον συγκρατήσει.

Τρίτο, αναζητούν τρόπους ελεγχόμενης αναδιάταξης της κυβερνητικής διαχείρισης, καθώς φοβούνται απότομη κατάρρευση του κυβερνητικού κέντρου. Χωρίς μέχρι τώρα να έχει βρεθεί κάτι ουσιαστικό. Εύγλωττο το άρθρο του Α. Καρακούση στο Βήμα με τον εντυπωσιακό τίτλο «Η χώρα κινδυνεύει, ο λαός απειλείται…». «Πανθομολογείται πλέον το κενό εξουσίας και το έλλειμμα ηγεσίας», γράφει ο Α. Καρακούσης. Άλλοι δίνουν μια τελευταία ευκαιρία στην κυβέρνηση Παπανδρέου για να ολοκληρώσει τη βρόμικη δουλειά, άλλοι ποντάρουν σε μια δεξιά εναλλακτική αλά Ουγγαρία ή Ιρλανδία, σπρώχνουν το σενάριο της αστικής οικουμενικής, φουσκώνουν το ΛΑΟΣ, ενώ συζητιέται και το ενδεχόμενο μιας κοινοβουλευτικής ευρωενωσιακής «χούντας» τεχνοκρατών - υπαλλήλων του κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών.

Ακόμα, θέλοντας να απαντήσουν - αξιοποιήσουν τη γενικευμένη δυσαρέσκεια του λαού για την κυρίαρχη πολιτική, προσπαθούν να σπρώξουν ένα μεγάλο μέρος του (το ένα τρίτο ή και παραπάνω) εκτός πολιτικής διαπάλης συνολικά, όχι απλά εκτός των εκλογών, σε μια κατάσταση αφασίας, ατομικής μοιρολατρίας και πολιτικής περιθωριοποίησης (μαζί με την κοινωνική περιθωριοποίηση). Στο πεδίο αυτό εμφανίζονται και σπονσονάρονται από διάφορα κέντρα πρωτοβουλίες που εμφανίζονται να βγαίνουν «από τα κάτω», με πομπώδεις αντιδικομματικές κορόνες αλλά με ένα ρηχό αντιμνημονιακό λόγο, γερά αγκιστρωμένες στην αστική πολιτική και σε ένα πατριωτισμό – συναινετικό με τη συνένοχη ελληνική αστική τάξη και πυροσβεστικό στο «έθνος των εργαζομένων» και στον αναγκαίο σύγχρονο εργατικό διεθνισμό, όπως η λεγόμενη Σπίθα.

Η Αριστερά, πρώτα και κύρια η αντικαπιταλιστική και επαναστατική Αριστερά, πρέπει να απαντήσει ανατρεπτικά όχι μόνο στην οικονομική πλευρά της κρίσης και της αστικής επίθεσης, αλλά και στην συνακόλουθη πολιτική - αντιδραστική της πλευρά. Όχι από θέσεις υπεράσπισης της αστικής δημοκρατίας και των σημερινών θεσμών της πτώχευσης, αλλά για την επικράτηση της δημοκρατίας του κινήματος, με νέα όργανα εργατικής πολιτικής, για την αντικαπιταλιστική επανάσταση και την εργατική δημοκρατία - εξουσία. Μεγάλες ευθύνες βρίσκονται μπροστά μας. Βρισκόμαστε εδώ, στη ρωγμή του χρόνου. «Στον όγδοο μήνα είναι η ελπίδα μας», όπως έγραψε ο Μανώλης Ρασούλης και μελοποίησε ο Νίκος Παπάζογλου!
 

Νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Κυκλάδων

Το Νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Κυκλάδων είναι:

Πρόεδρος:                               ΒΑΣΙΛΑΣ Νικόλαος
Αντιπρόεδρος:                        ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης
Γραμματέας:                           ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Φίλιππος
Ταμίας:                                   ΔΟΥΚΑΣ Γεώργιος
Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων:             ΡΟΥΣΣΟΥ Άννα
Μέλος:                                    ΡΟΥΣΣΟΣ Νικόλαος
Μέλος:                                     ΛΑΥΤΣΗΣ Ιωάννης

Γενική συνέλευση του συλλόγου στήριξης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

Ο Σύλλογος Στήριξης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σας εύχεται χρόνια πολλά!


Σας προσκαλούμε  στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
                                    την ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 & ΜΕΤΑ
                                    ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
                                    (ΠΑΝΩ & ΠΙΣΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠ΄ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ)

Το Δ.Σ. επιθυμεί να απευθύνει την πρόσκληση αυτή, εκτός από τα μέλη του, και προς κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη των Κυκλάδων σε θέματα ΑμΕΑ & ΑμΕΕΑ, που θα ήθελε να συμμετέχει στην προσπάθεια του Συλλόγου.
Στη Γενική Συνέλευση & μετά τις εισηγήσεις των μελών θα πραγματοποιηθεί συζήτηση των αλλαγών του Καταστατικού, αλλά και προτάσεις επί των δράσεων του Συλλόγου, ανάμεσα σε όλους τους παρευρισκόμενους, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία  μόνον των εγγεγραμμένων μελών.

ΘΕΑΤΡΟ "Συριανή Κουζίνα"


Το Τμήμα Πολιτιστικών Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων και το Ιδιωτικό Σχολείο "Άγιος Γεώργιος" παρουσιάζουν, μέσα από το θεατρικό έργο της Ελισάβετ Αποστολίδου "Συριανή Κουζίνα", το πολιτιστικό πρόγραμμα της Γ' τάξης του σχολείου.
Τα παιδιά της Γ' τάξης ανακάλυψαν τις παραδοσιακές γεύσεις της Σύρου, τα ήθη και τα έθιμα που συνδέονται μ' αυτές, παρασκέυασαν πολλές από αυτές και τα παρουσιάζουν στο κοινό της Σύρου.
Στην προσπάθεια αυτή ανταποκρίθηκε, πολύ πρόθυμα, η συριανή ποιήτρια κ. Λουκρητία Δούναβη, γράφοντας υπέροχα στιχάκια για το έργο καθώς και ο κ. Κώστας Πρέκας και ο κ. Σπύρος Αθυμαρίτης οι οποίοι θα προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα στο κοινό που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση.
Θέατρο Απόλλων 16/5    7.30   Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Γιούχαραν την Άννα Νταλάρα στη Σύρο

Την εμφανισή της σε εστιατόριο της Ερμούπολης πραγματοποίησε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Νταλάρα . Μόλις έγινε αντιληπτή η παρουσία της απο κατοίκους (μη υποταγμένους) εκφράστηκαν εις βάρος της διαμαρτυρίες για το μεταναστευτικό και για την όλη στάση των πολιτικών.Τους δόθηκε να καταλάβουν οτι η όποια εμφάνιση πολιτικών σε δημόσιο χώρο θα αντιμετωπίζεται με το χλευασμό που τους αξιζει. Μαζί της ήταν ο συζυγός της, του οποίου η συμπεριφορά ηταν ανάλογη με αυτη 5χρονου ,η οποία έφτανε σε σημεία τραμπουκισμού και λαικού μάγκα.
πηγή: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1284352
http://www.inews.gr/155/giouchaisan-ti--ntalara-sti-syro.htm

Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ Μεταφορικό ισοδύναμο: Ένα ακόμα ψέμα της κυβέρνησης

                                   Την ώρα που οι νησιώτες πλήττονται από την απαράδεκτη αύξηση των ναύλων που επέβαλλαν τα εφοπλιστικά συμφέροντα, νέα ψυχρολουσία για το νησιωτικό κόσμο της χώρας αποτελούν τα αποτελέσματα των πρόσφατων συνομιλιών που είχαν στις Βρυξέλλες με ανώτατα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μεταφορών, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γ. Πουσσαίος και ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Γ. Δεκαβάλλας. (Σχετική Ανακοίνωση εκδόθηκε από την ΤΕΔΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ στις 15/4).

Στις συνομιλίες αυτές και ειδικότερα σε σχέση με το μεταφορικό ισοδύναμο, αποκαλύφθηκε από τους κοινοτικούς - σε αντίθεση με όσα διαβεβαίωναν οι κυβερνητικοί παράγοντες (βλέπε τη σχετική απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 12-2-2010 σε Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ότι....αυτό μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι το κόστος ανέρχεται σε περίπου 1,5 δις ετησίως...) - ότι στο θέμα της επιδότησης του εισιτηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία αντίρρηση, ωστόσο κάτι τέτοιο έχει να κάνει με την γενικότερη οικονομική πολιτική του κάθε κράτους – μέλους, το οποίο μόνο με δικά του οικονομικά μέσα επιτρέπεται να χρηματοδοτήσει για να επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος για το εισιτήριο των επιβατών και για τις μεταφορές γενικότερα.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση σε εποχή μνημονίου και γενικών περικοπών, η κυβέρνηση να επωμιστεί ένα τέτοιο κόστος. Γιατί τότε όλα αυτά τα χρόνια, ο λαλίστατος Υφυπουργός Ανταγωνιστικότητας Π. Ρήγας αλλά και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί βουλευτές πουλούσαν φρούδες ελπίδες και καθρεφτάκια στους “ιθαγενείς”, καλλιεργώντας για άλλη μια φορά ψεύτικες προσδοκίες;

Αντίθετα και σύμφωνα πάντα με τα κοινοτικά στελέχη, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε., η κατασκευή πλοίων, εφόσον υπάρξουν κοινοπρακτικά σχήματα στα οποία θα έχει συμμετοχή το Ελληνικό Δημόσιο. Προσθέτοντας επιπλέον ότι κάτι τέτοιο, είναι θέμα του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, τον οποίο αποφασίζει το κάθε κράτος – μέλος. Θα μπορούσε δηλαδή μέσα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ να σχεδιαστεί και να ζητηθεί κάτι τέτοιο, όπως εντάσσονται και χρηματοδοτούνται αντίστοιχα και άλλα έργα.
Αν ισχύει λοιπόν κάτι τέτοιο, γιατί δεν διεκδικήθηκε ποτέ η επιδότηση κατασκευής πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία (π.χ. Νεώριο) και ούτε καν υπήρξε η σκέψη για ακτοπλοϊκούς φορείς με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, όπως είχαμε επισημάνει ότι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης;
Απλούστατα γιατί καμιά ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν ήθελε να διαταράξει τις σχέσεις της με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και να αμφισβητήσει την ασυδοσία και τα προνόμια τους.

Τι άλλο χρειάζεται να ακούσουμε και να πληροφορηθούμε για να επιβεβαιώσουμε την ανικανότητα, το ψέμα, αλλά και την επικινδυνότητα των ανθρώπων που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας όλα αυτά τα χρόνια;

Υπέγραψε το Σύμφωνο Νησιών η Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΣτην υπογραφή του Συμφώνου των Νησιών προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Πουσσαίος υπέγραψε στις 12 Απριλίου στις Βρυξέλλες
για λογαριασμό των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το Σύμφωνο Νησιών
(Pact of Islands).

Δεκαεπτά από τα σαράντα νησιά που υπέγραψαν το Σύμφωνο βρίσκονται στο Αιγαίο, και
ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πουσσαίος, μεταφέροντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρότεινε να καθοριστεί η Σύρος ως έδρα του Συμφώνου Νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια εθελοντική συμφωνία των νησιωτικών
δημοτικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020, ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας και της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επίσης κατά 20%.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει ως μέλος του Δικτύου Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου.

“Υιοθετούμε και προωθούμε πολιτικές, οι οποίες εξυπηρετούν την πράσινη ανάπτυξη
στα νησιά” επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πουσσαίος.

Το Σύμφωνο προβλέπει την εφαρμογή ενός Νησιωτικού Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας, αναλαμβάνοντας μια σειρά από σημαντικές υποχρεώσεις όπως να υποβάλει βιώσιμα ενεργειακά σχέδια δράσης για τα νησιά, να αναπτύξει μια σειρά από ώριμα έργα ικανά
να χρηματοδοτηθούν αλλά και να αναδείξει νέα χρηματοδοτικά προγράμματα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Διαμαρτυρία για την υποστήριξη σε Ψωμιάδη από Μαχαιρίδη


Σχετικά με την πρόσφατη ομόφωνη ανακοίνωση συμπαράστασης των Περιφερειαρχών προς τον κ.Π.Ψωμιάδη[1] ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου έκανε την εξής δήλωση:
“Με έκπληξη διαβάσαμε την ομόφωνη ανακοίνωση συμπαράστασης της Διοικούσας Επιτροπής των Περιφερειαρχών προς τον κ. Π. Ψωμιάδη, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που καταδικάστηκε και στο εφετείο για παραβίαση της νομοθεσίας και είναι πιθανό να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμά του. Ζητάμε από τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ Γ.Μαχαιρίδη να διευκρινήσει αν συνυπέγραψε την ανακοίνωση και αν ναι, σε τι ακριβώς συμπαραστέκονται στον κ. Ψωμιάδη οι Περιφερειάρχες - και ο ίδιος – με την απόφασή τους αυτή; Σε μια εποχή που η κοινωνία και οι πολίτες είναι οργισμένοι εξαιτίας της ασυλίας πολιτικών, υπουργών και βουλευτών που θέλουν να είναι υπεράνω του νόμου ακόμα και για παραβάσεις και αδικήματα που έχουν σχέση με το ποινικό δίκαιο, έρχονται οι Περιφερειάρχες και παίρνουν θέση υπέρ ενός συναδέλφου τους που καταδικάστηκε από το δικαστήριο για σοβαρό αδίκημα. Είναι ένδειξη μιας κακώς εννούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης χωρίς αρχές; Επιδιώκουν και οι πρόσφατα εκλεγμένοι Περιφερειάρχες να ισχύσει ένα καθεστώς ασυλίας και για αυτούς – όπως και για τους υπουργούς με τον νόμο “περί ευθύνης (δηλ ανευθυνότητας) των υπουργών” - ακόμα και όταν διαπράτονται ποινικά αδικήματα όπως η αυθαίρετη μείωση ή η εξάλειψη προστίμων που έχουν επιβληθεί λόγω σοβαρών παραβιάσεων της νομοθεσίας; Είναι δυνατόν οι πρώτοι αιρετοί περιφερειάρχες να ακολουθούν τον δρόμο εκείνων των πολιτικών που οδήγησαν τη χώρα στην διαφθορά, στην χρεοκοπία και στην απαξίωση της πολιτικής; Γνωρίζουν και αποδέχονται τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (γνωστού ως «Καλλικράτη») που καλούνται να εφαρμόσουν;
 Πιο συγκεκριμένα: 
  • Αποδέχονται το άρθρο 225 περί «υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας», το άρθρο 232 περί «αστικής ευθύνης», το άρθρο 233 περί «πειθαρχικής ευθύνης», το άρθρο 236 περί «έκπτωσης εξ αιτίας καταδίκης», το άρθρο 237 περί «παύσης»;
  • Συμπαρίστανται στον Π. Ψωμιάδη σε «ανθρώπινο» επίπεδο ή θεωρούν πολιτική δίωξη την απόφαση του πενταμελούς Εφετείου;
  • Πιστεύουν ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι στη χώρα μας το ίδιο για όλους ή κάποιοι πρέπει να είναι υπεράνω;
  • Σε μια κοινωνία δικαίου αυτοί που νομοθετούν μπορούν ταυτόχρονα να καταπατούν τους νόμους χωρίς να έχουν κάποιες συνέπειες;
Παρακαλούμε να απαντηθούν άμεσα τα ερωτήματα αυτά, γιατί αφήνονται περιθώρια για  παρερμηνείες.