Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

140 δάσκαλοι-νηπιαγωγοί υπέρ των στεγαστικών αιτημάτων του Δημοτικού Σχολείου Βάρης- Μάννα

H Γενική Συνέλευση  Σύρου του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Σύρου Τήνου Μυκόνου  σε σημερινή της συνεδρίαση (30/5) ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος ,το οποίο αφορά στη στήριξη των αιτημάτων του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Βάρης-Μάννα.Το ψήφισμα έχει ως εξής:
 
"H Γενική Συνέλευση  Σύρου του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Σύρου Τήνου Μυκόνου λαμβάνοντας υπόψη τα κτιριακά προβλήματατου Δημοτικού Σχολείου Βάρης- Μάννα (διδακτηρίου Βάρης) και συγκεκριμένα ότι :

- Η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου –εξαιτίας πτώσης επιχρισμάτων-παραμένει κλειστή από τον Απρίλιο ,ενώ επείγει η άμεση μεταφορά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε κενή αίθουσα.

-27 μαθητές καθολικού δόγματος του σχολείου  (Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεων 6 ώρες εβδομαδιαίως), δεν διαθέτουν-μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς- εναλλακτική αίθουσα διδασκαλίας για την παράλληλη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.

-Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου καθιστά επιτακτική την δυνατότητα χρήσης μιας επιπλέον διδακτικής αίθουσας, ούτως ώστε  να μπορεί να γίνει χωρισμός μιας τάξης σε δύο τμήματα την επόμενη σχολική χρονιά

-Παραμένουν αναξιοποίητα -ελλείψει χώρων- σε αποθηκευτικούς χώρους εκατοντάδες τόμοι παιδικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, καθώς και όργανα φυσικής-χημείας

ζητά από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Σύρου Ερμούπολης να θέσει στην επόμενη συνεδρίασή της -ως θέμα ημερήσιας διάταξης- την άμεση διάθεση κλειστών αιθουσών του σχολικού συγκροτήματος Βάρης για τις πιεστικές στεγαστικές ανάγκες του σχολείου, και συγκεκριμένα :

-για τη μεταστέγαση της αίθουσας πληροφορικής

-για τη λειτουργία αίθουσας διδασκαλίας Θρησκευτικών προς χρήση των μαθητών καθολικού δόγματος

-για τη λειτουργία βιβλιοθήκης-εργαστηρίου πληροφορικής (όπως έχει αιτηθεί ήδη από τον Ιανουάριο το Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου)

προς όφελος των μαθητών και της αναβάθμισης της μαθησιακής διαδικασίας".

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Δάνεια από 10.000 έως 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις σε νησιά


Ένεση ρευστότητας στις επιχειρήσεις των νησιών, τουριστικές και μη, επιδιώκει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης χρηματοδοτώντας τραπεζικά δάνεια για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις.
 Όπως ανακοίνωσαν ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γ. Γιαννούσης και ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ Γ. Γεροντούκος το πρόγραμμα ύψους 80 εκατ. προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8%. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό.

 Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν από την εκταμίευση. Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους: ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ. Σημειώνεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί, ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:
 • Δημιουργία - διαμόρφωση - ανακαίνιση - αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο.
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός.
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας.
 • Λογισμικό.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Προβολή - Προώθηση.
Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια - μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης- έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).
Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κ.λπ. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013.
Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΤΕ.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK A.E., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.

ΒΙΒΛΙΟ Η ανάπτυξη των νησιών

Η ανάπτυξη των νησιών: Ποια στρατηγική και ποιες πολιτικές για την επίτευξη εδαφικής σύγκλισης

Γιάννης Σπιλάνης

Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
, 2012
243 σελ.


Στόχος της μελέτης είναι η εστιασμένη ανάλυση ώστε να παραδοθεί μια εργασία αναφοράς και μια σειρά προτάσεων πολιτικής και κατευθύνσεων στρατηγικής προς τη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης των ευρωπαϊκών νησιών μέσα στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς εξασφαλίζοντας ίσους όρους και ευκαιρίες με άλλες μη μειονεκτικές περιοχές.

• Ποιό είναι το σχέδιο ανάπτυξης των ελληνικών νησιών;
• Ποιό το έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου Νησιωτικής Ανάπτυξης από το 1992 μέχρι σήμερα;

* Ο Γιάννης Σπιλάνης είναι Επίκουρος
 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και
 Γενικός Γραμματέας
 Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ποιές είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες των ελληνικών νησιών λόγω μεγέθους, απομόνωσης και περιφεριακότητας;
• Πως θα προσελκύσουμε ανθρώπους ώστε να εγκατασταθούν στα νησιά μας;
Αυτές και άλλες ερωτήσεις κινητοποίησαν τον Γιάννη Σπιλάνη για να προτείνει μια αναπτυξιακή στρατηγική προσαρμοσμένη στα ευρωπαϊκά νησιά εστιάζοντας στο τρίπτυχο «Ποιοτικά, Πράσινα και Ισων Ευκαιριών Νησιά».

Υπογραμμίζει την ακαταλληλότητα των ασκούμενων μέχρι σήμερα ευρωπαϊκών πολιτικών που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ελκυστικότητας και κατά συνέπεια δεν μπορούν να μειώσουν την απόσταση των νησιών από τις αναπτυγμένες περιφέρειες της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Τέλος προτείνει τις διαρθρωτικές πολιτικές εκείνες που θα αντισταθμίζουν το “κόστος νησιωτικότητας” αλλά τις κλαδικές πολιτικές που θα πρέπει να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά των νησιών για να παράγουν απτά αποτελέσματα.

Καθημερινά το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ στη Σύρο


Από 14 Ιουνίου ξεκινούν τα θερινά δρομολόγια της Hellenic Seaways με το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ να αναχωρεί καθημερινά στις 8:05 το πρωί από Πειραιά για Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι.

Το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ, με έτος ναυπήγησης το 2005, είναι ένα από τα πλέον γρήγορα και σύγχρονα πλοία στο Αιγαίο, και εξυπηρετεί τη γραμμή Πειραιάς – Σύρος – Μύκονος – Ικαρία – Σάμος για μία ακόμα χρονιά με την αξιοπιστία και την ταχύτητα που χαρακτηρίζει πάντα την Hellenic Seaways, φτάνοντας καθημερινά στη Σύρο από τον Πειραιά μόλις σε 3 ώρες και 25 λεπτά, στη συνέχεια στη Μύκονο σε λιγότερο από 1 ώρα και στον Εύδηλο σε περίπου 2 ώρες, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο συνεχίζει για Καρλόβασι όπου φτάνει 1 ώρα αργότερα.

Αντίστοιχα, το ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ αναχωρεί καθημερινά από Εύδηλο (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 18:25 και Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 16:00) και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 16:55 από Καρλόβασι.


Αναλυτικά τα δρομολόγια του Νήσος Μύκονος στη σύνδεση:

Δώρο 60 εκατομμυρίων ευρώ στον ΤαβουλάρηΔεκατρείς απολύσεις «μετρούν» μέχρι τις 14/5 οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, και όπως φαίνεται έπεται συνέχεια. Η πρώτη απόλυση έγινε την  Παρασκευή 10/5, ενώ οι 12 προστέθηκαν χτες, ακριβώς ένα 24ωρο μετά τη φιέστα που στήθηκε τη Δευτέρα 13/5 στο ναυπηγείο από την κυβέρνηση, με την επίσκεψη του υπουργού Αμυνας Π. Παναγιωτόπουλου, για την «επαναδραστηριοποίηση της βαριάς βιομηχανίας της χώρας».

Ο υπουργός Αμυνας αναφέροντας στη διάρκεια της φιέστας στο ναυπηγείο ότι «η Ελλάδα γίνεται πλέον ανταγωνιστική - ανοίγεται στις αγορές», έδωσε επί της ουσίας το «οκέι» στον επιχειρηματία Ν. Ταβουλάρη, ιδιοκτήτη του ναυπηγείου, να αρχίσει τη «μείωση του κόστους» για «ανταγωνιστικό» ναυπηγείο, δηλαδή τον αποδεκατισμό των θέσεων εργασίας, ενώ το επόμενο βήμα θα είναι το χτύπημα των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο επιχειρηματίας για πάνω από ένα χρόνο είχε αφήσει το ναυπηγείο να ρημάζει και τους εργαζόμενους απλήρωτους. Με τροπολογία που ψηφίστηκε τον Απρίλη στη Βουλή  πρόσφατα, ο Ταβουλάρης, εισέπραξε 25.430.227 ευρώ για τη ναυπήγηση πυραυλακάτων, ενώ αναμένεται να εισπράξει άλλα 60.225.644,90 ευρώ. Προϋπόθεση για την καταβολή των χρημάτων ήταν να καταβάλει τα δεδουλευμένα στους 750 εργαζόμενους οι οποίοι από τις 21 Γενάρη ήταν σε απεργιακές κινητοποιήσεις διεκδικώντας τα λεφτά τους. Τώρα ο επιχειρηματίας Ταβουλάρης, αφού τσέπωσε τα εκατομμύρια, εξαπέλυσε νέα επίθεση στους εργαζόμενους, για να θωρακίσει την κερδοφορία του, καλλιεργώντας ταυτόχρονα κλίμα τρομοκρατίας. Μάλιστα, άρχισε τη «σφαγή» από αυτούς που είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας και είναι συνολικά 50. Αυτή είναι η υγιής επιχειρηματικότητα που υπόσχεται η συγκυβέρνηση του κεφαλαίου.

Η ταξική παράταξη Συσπείρωση Εργατοϋπαλλήλων Ναυπηγείων Ελευσίνας (ΣΕΝΕ) σε ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι οι εργαζόμενοι μετά από 3 μήνες απεργίας «ξαναπιάσαμε δουλειά νικητές με ψηλά το κεφάλι». Επισημαίνει ότι αυτός ο τρίμηνος αγώνας «αποτελεί παράδειγμα για τη συνέχεια των αγώνων μας και για όλους τους εργαζόμενους της περιοχής μας» και τονίζει ότι αυτή πρέπει να είναι απάντηση στην εργοδοσία η οποία με τις απολύσεις «θέλει πάση θυσία να μειώσει το "εργατικό κόστος" και να εντείνει την εντατικοποίηση της δουλειάς με λιγότερους εργαζόμενους». Η ΣΕΝΕ σημειώνει ότι συνένοχος στα σχέδια της εταιρείας είναι και η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ της διοίκησης του σωματείου που δόγμα της είναι «να βάλουμε πλάτη». Καλεί τους εργαζόμενους να μην επιτρέψουν «να μας μετατρέψουν σε σύγχρονους δούλους για τα κέρδη τους» και σε συντονισμένη πάλη με τους εργαζόμενους συνολικά στον κλάδο του μετάλλου να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους και να βάλουν στην ημερήσια διάταξη της πάλης τους την προοπτική του Δημόσιου Ενιαίου Φορέα Ναυπηγικής Βιομηχανίας. 

πηγή: Ριζοσπάστης
http://www.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=7437451


1ο Φεστιβάλ τζαζ Σύρου


ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Το jazz piano trio, το σχήμα δηλαδή με πιάνο, μπάσο και τύμπανα, χάρη σε συγκροτήματα όπως οι Bad Plus, οι  E.S.T., οι Medeski Martin & Wood και το γκρουπ του Brad Mehldau, τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Με ένα αφιέρωμα στο διαχρονικό αυτό σχήμα κάνει τα πρώτα του βήματα το Φεστιβάλ Τζαζ Σύρου.
 Στις 3 και 4 Ιουνίου λοιπόν το Θέατρο Απόλλων στην καρδιά της νεοκλασικής Ερμούπολης υποδέχεται τέσσερα εξαιρετικά συγκροτήματα: τρία από την εγχώρια σκηνή, που υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες βρίσκεται σε μεγάλη άνθιση, και ένα από την Ολλανδία, μια από τις πλουσιότερες κοιτίδες της τζαζ στην Ευρώπη.


Δευτέρα 3 Ιουνίου
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας Συμβουλόπουλος

Το φεστιβάλ ανοίγει με τον πιανίστα Ανδρέα Συμβουλόπουλο και το τρίο του που αποτελείται από τον μπασίστα Άγγελο Παπαδάτο και τον ντράμερ Γιάννη Ρούσσο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σύρο.  Οι τρεις μουσικοί θα παρουσιάσουν συνθέσεις του πιανίστα αλλά και διασκευές, βασισμένες πάνω στη δημιουργική προσέγγιση της μουσικής εμπειρίας τους, σε συνδυασμό με το αυτοσχεδιαστικό παιχνίδι των ήχων κινούμενοι στα έγκατα και στις παρυφές της τζαζ ως σύγχρονης ευρύτερα μουσικής γλώσσας.
Ανδρέας Συμβουλόπουλος, πιάνο / Άγγελος Παπαδάτος, κοντραμπάσο / Γιάννης Ρούσσος, τύμπανα

Ramon Valle, Credit Photo Hans Speekenbrink
Ramon Valle

O Ramon Valle και το τρίο του συνεχίζουν και κλείνουν την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Ο βιρτουόζος πιανίστας γεννήθηκε στην Κούβα και εδώ και χρόνια ζει στην Ολλανδία. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς (ανάμεσά τους και ο Roy Hargrove), ενώ ο μεγάλος Chucho Valdés είχε πει για αυτόν ότι “είναι το μεγαλύτερο ταλέντο ανάμεσα στους νέους μας πιανίστες”. Με το τρίο του που συμπληρώνουν ο επίσης κουβανός μπασίστας Omar Rodriguez Calvo και ο Ολλανδός ντράμερ Jamie Peet έχει εμφανιστεί σε πολλά από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ τζαζ όπως το NorthSea Jazz Festival και τα φεστιβάλ του Μοντρέ, του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης. Η εμφάνισή του θα στηριχτεί στο τελευταίο του άλμπουμ “Playground”, που το εμπνεύστηκε από τη γέννηση του γιου του.
Ramon Valle, πιάνο / Omar Rodriguez Calvo, κοντραμπάσο / Jamie Peet, τύμπανα
Τρίτη 4 Ιουνίου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 2
Γιάννης Ρούσσος
Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ ξεκινά στη μία το μεσημέρι με ένα σεμινάριο τζαζ αυτοσχεδιασμού. Ο Γιάννης Ρούσσος, διευθυντής του Contemporary Music School (http://cmssyros.blogspot.gr και https://www.facebook.com/pages/CMS-Contemporary-Music-School/299391786754708) θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διευρύνουν τους μουσικούς και εκτελεστικούς τους ορίζοντες και να έλθουν σε επαφή με το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, εμβαθύνοντας στην έκφραση, τον ρυθμό, τον ήχο, την αρμονία, τη μελωδία και τη δημιουργικότητα.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως του οργάνου που παίζουν, του επιπέδου στο οποίο βρίσκονται και της εμπειρίας τους, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνόντας στο 6978 415 911 ή στέλνοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και όργανο) στο syrosjazzfestival@gmail.com.

IMG_0994_
Από αριστερά: Μανόλης Παπαδάκης, Βαγγέλης Τσίνας, Ηλίας Πανταζής

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Απόλλων το Music of the Heart Jazz Trio. Το γκρουπ, με ηγέτη τον πιανίστα Μανόλη Παπαδάκη υπάρχει με τη σημερινή του σύνθεση εδώ και δύο περίπου χρόνια. Στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί με επιτυχία σε πολλούς Αθηναϊκούς χώρους και σε αρκετές άλλες ελληνικές πόλεις. Η μουσική τους έχει σαν αφετηρία την κλασική τζαζ, την οποία προσεγγίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς ήχους και συνεχείς ρυθμικές εναλλαγές και δημιουργώντας έντονη συγκινησιακή φόρτιση.
Μανόλης Παπαδάκης, πιάνο / Ηλίας Πανταζής, ηλεκτρικό μπάσο / Βαγγέλης Τσίνας, τύμπανα

236
από αριστερά: Γιώργος Δούσης, Παρασκευάς Κίτσος, Νίκος Κασσαβέτης

Η αυλαία του φεστιβάλ κλείνει με το Momo Trio, ένα από τα καλύτερα νέα γκρουπ της ελληνικής τζαζ σκηνής. Αποτελείται από τον Γιώργο Δούση, τον Παρασκευά Κίτσο και τον Νίκο Κασσαβέτη, τρεις μουσικούς με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα παρουσιάσουν δικές τους συνθέσεις από το πρόσφατο εξαιρετικό άλμπουμ τους “No Vacancy” που κυκλοφόρησε σε βινύλιο.

Γιώργος Δούσης, πιάνο / Παρασκευάς Κίτσος, κοντραμπάσο / Νίκος Κασσαβέτης, τύμπανα
Το Θέατρο Απόλλων, ιδανικό περιβάλλον για εκδηλώσεις με υψηλά καλλιτεχνικά στάνταρντ, το κοινό της Σύρου που εδώ και χρόνια έχει αγκαλιάσει τις τζαζ συναυλίες και η στήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού Σύρου, είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις για να κάνουν το φεστιβάλ θεσμό και πόλο έλξης για τους μουσικούς και τους φίλους της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής.
Θέατρο Απόλλων, Σύρος – 3 & 4 Ιουνίου 2013
Διοργάνωση: Οργανισμός Πολιτισμού – Αθλητισμού Σύρου
Με την υποστήριξη της Βασιλικής Ολλανδικής Πρεσβείας

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

Απάντηση στον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για το διδακτήριο ΒάρηςΑπαντώντας   σε δηλώσεις του προέδρου της ΔΕΠ κ.Μ.Ζουλουφού στον τοπικό τύπο, σχετικά με στεγαστικά αιτήματα του Δημοτικού Σχολείου Βάρης Μάννα, και προς αποκατάσταση της αλήθειας σας ενημερώνουμε ότι:

1.Στις 18-1-13 κοινοποιήσαμε στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνο ψήφισμα του Σχολικού Συμβουλίου Δ.Σ Βάρης Μάννα και αιτηθήκαμε  :

α. ενημέρωση από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  ,σχετικά με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης αιθουσών του διδακτηρίου Βάρης  στο ΚΕΚ Δήμου Σύρου -  Ερμούπολης

β. την άμεση παράδοση των αιθουσών , προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του σχολείου (βιβλιοθήκη, αίθουσα φυσικής -χημείας, ενισχυτικής διδασκαλίας ,κ.α)

2.  Η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου μας –εξαιτίας πτώσης σοβάδων-παραμένει κλειστή από τον Απρίλιο και επείγει η άμεση μεταφορά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε κενή αίθουσα.

3.  27 μαθητές καθολικού δόγματος του σχολείου μας (Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεων 6 ώρες εβδομαδιαίως), δεν διαθέτουν-μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς- εναλλακτική αίθουσα διδασκαλίας για την παράλληλη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.

4.Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας καθιστά επιτακτική την δυνατότητα χρήσης μιας επιπλέον διδακτικής αίθουσας, ούτως ώστε  να μπορεί να γίνει χωρισμός μιας τάξης σε δύο τμήματα την επόμενη σχολική χρονιά.

5. Η ΔΕΠ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης -αντί απαντήσεως- συνεχίζει να αγνοεί τα παραπάνω αιτήματα της σχολικής κοινότητας και να μην τα θέτει στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της ,πέντε μήνες μετά , ενώ βρισκόμαστε ήδη στο τέλος της σχολικής χρονιάς και το διδακτήριο Βάρης καταρρέει ,σύμφωνα με αυτοψία της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

6. Παράλληλα ,ο πρόεδρος της ΔΕΠ  προαναγγέλλει την υλοποίηση σεμιναρίων του ΟΠΑΚ σε αίθουσες του σχολείου τον Ιούνιο ,ενώ το ΚΕΚ δήμου Σύρου λειτουργεί από τα τέλη του 2012 χωρίς να του έχουν παραχωρηθεί μέχρι σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο οι χώροι!

7.Την ίδια στιγμή που τα πιεστικά προβλήματα στέγασης του σχολείου διατυπώνονται εγκαίρως με υπηρεσιακά έγγραφα ,και ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, καλούμε τον πρόεδρο της ΔΕΠ  αντί ανέξοδων και αποπροσανατολιστικών δηλώσεων στον Τύπο να ενσκήψει άμεσα στα πιεστικά στεγαστικά προβλήματα του σχολείου και τα μέλη της ΔΕΠ να δώσουν λύσεις με γνώμονα την αναβάθμιση των υποδομών του σχολείου και της μαθησιακής διαδικασίας.

8.Τέλος, δηλώνουμε δημόσια ότι δεν θα ανεχθούμε την συνέχιση του εμπαιγμού της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας .Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε οι μαθητές  μας  να καταστούν θύματα της -αμφισβητούμενης νομιμότητας- συνύπαρξης στον ίδιο χώρο δομών εκπαίδευσης ενηλίκων –ανηλίκων(με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των μαθητών) και όμηροι εξωπαιδαγωγικών σκοπιμοτήτων ,καθώς και της εμφανούς διαχειριστικής ανεπάρκειας των αρμόδιων φορέων .

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ

Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Βάρης - Μάννα

http://www.koinignomi.gr/news/i-gnomi-sas/epistoles/2013/05/26/apantisi-ston-m-zoyloyfo.html

  

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Το Ναυπηγείο της Ερμούπολης τον 19ο αιώνα

«Προβάλλεται η ναυπηγική ως δείκτης της οικονομικής ζωής της πόλης»
Διάλεξη με θέμα «Το Ναυπηγείο της Ερμούπολης τον 19ο αιώνα: οικονομική μεγέθυνση και προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο» πραγματοποιήθηκε την π. Τετάρτη το βράδυ στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο. Την εισήγηση πραγματοποίησε ο κ. Απόστολος Δελής, μεταδιδάκτορας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η Ερμούπολη αποτελεί το μεγάλο ναυπηγικό κέντρο της ιστιοφόρου ναυτιλίας στις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο όγκος και οι ρυθμοί παραγωγής, το πολυάριθμο εργατικό δυναμικό, η διευρυμένη αριθμητικά και γεωγραφικά «πελατεία» του ναυπηγείου από κάθε γωνιά της ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας στο πιο σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο του Αιγαίου, αποτελούν βασικούς παράγοντες που συντελούν στην επιβεβαίωση ότι το ναυπηγείο της Ερμούπολης είχε ξεφύγει από ορισμένα προβιομηχανικά επίπεδα και είχε καταστεί ίσως η πρώτη βιομηχανία εντάσεως εργασίας του ελληνικού κράτους.
Το ναυπηγείο της Ερμούπολης ήταν το μεγαλύτερο του ελλαδικού χώρου και ο βασικός τροφοδότης του ελληνόκτητου στόλου σε νεότευκτα πλοία. Συνολικά εκτιμάται ότι την περίοδο 1828-1880 ναυπηγήθηκαν 3.178 πλοία χωρητικότητας 429.301 τόνων. Η αξία των ναυπηγούμενων πλοίων της περιόδου 1838-1866 εκτιμάται ότι αγγίζει τα 48 εκατομμύρια δραχμές και αντιστοιχεί σε 1.728 πλοία χωρητικότητας 222.787 τόνων.
Ανάπτυξη ναυπηγικής
Η ναυπηγική αποτέλεσε τον κλάδο αιχμής της δευτερογενούς παραγωγής στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα. Η ανάπτυξή της εντάσσεται στο πλαίσιο ανάκαμψης της ιστιοφόρου ναυτιλίας μετά το 1830 και της ανάδυσης του λιμανιού της Σύρου ως το μεγάλο εμπορείο και ναυτιλιακό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου την εποχή αυτή. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι διαστάσεις της ανάπτυξης της ναυπηγικής στη Σύρο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες: πρώτον, στις προϋποθέσεις συγκρότησης και μεγέθυνσης της ιστιοφόρου ναυπηγικής, δεύτερον, στην επίδοση της ναυπηγικής δραστηριότητας, δηλαδή την παραγωγή και την παραγωγικότητα του ναυπηγείου και τη σύγκρισή της σε μεσογειακό και παγκόσμιο επίπεδο και τρίτον, στην εξέταση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που ενδεχομένως μας επιτρέπουν να τη χαρακτηρίσουμε ως την πρώτη βιομηχανική δραστηριότητα του Ελληνικού κράτους. Επιδιώκεται, έτσι, η αξιολόγηση του πιο σημαντικού παραγωγικού χώρου σε Ερμούπολη και Ελλάδα το 19ο αιώνα, αφενός με την προσμέτρηση της συμβολής της ναυπηγικής στην οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και αφετέρου με την εξέταση του ρόλου της στη μετάβαση από την παραδοσιακή ξυλοναυπηγική στο μέταλλο και τον ατμό στο μεταβατικό πλαίσιο της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης.
Οικονομική πλευρά
Η ανάλυση της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ερμούπολης από οικονομική σκοπιά εξετάζει το ρόλο της ζήτησης και των αγορών στις οποίες εντασσόταν η ναυπηγική δραστηριότητα, παράγοντες καθοριστικοί για την πορεία και την επιβίωση του κλάδου. Εξετάζεται επίσης η επίδοση της ναυπηγικής βιομηχανίας με βάση θεμελιώδη εργαλεία, όπως η μέση χωρητικότητα, οι χρόνοι παράδοσης και η δυναμικότητα παραγωγής σκαφών, αλλά και μέσα από τη σύγκριση του όγκου παραγωγής και του κόστους παραγωγής με άλλα ναυπηγεία από το διεθνή χώρο τον 19ο αιώνα. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη ναυπήγηση ιστιοφόρων εξετάζεται μέσα από τους όρους και τα χαρακτηριστικά των συμβολαιογραφικών πράξεων που συνάπτονταν μεταξύ παραγγελιοδοτών (πλοιοκτητών) και παραγγελιοδόχων (ναυπηγών). Βασικό εργαλείο ερμηνείας και ανάλυσης των συμπεριφορών και των τάσεων που διαφαίνονται μέσα από τα συμβόλαια αυτά είναι η θεωρία του κόστους συναλλαγής. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή και όπως προκύπτει και από το πρωτογενές
υλικό, οι συναλλαγές για την ναυπήγηση ενός ιστιοφόρου στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα ήταν μία διαδικασία που είχε κόστος: πληροφόρησης, διαπραγμάτευσης, επίβλεψης, και για τις δύο συμβαλλόμενες πλευρές, οι οποίες προσπαθούσαν να το μειώσουν στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο.
Νέα τεχνογνωσία στη ναυπηγική
Η ίδρυση της Εταιρείας Ελληνικής Ατμοπλοΐας το 1856 στην Ερμούπολη και η κατασκευή του εργοστασίου της εταιρείας το 1861, του γνωστού σήμερα Νεωρίου, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μετάδοση της νέας τεχνογνωσίας του ατμού στη ναυπηγική. Ωστόσο, το εργοστάσιο σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ως τη διάλυση της εταιρείας το 1893, παρέμεινε κατά βάση μία επισκευαστική μονάδα χωρίς να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση των ναυπηγών στη νέα τεχνολογία και στη ναυπήγηση νέων ατμόπλοιων. Η απουσία γνώσεων των τεχνιτών σχετικά με τη νέα και διαφορετική τεχνολογία της κατεργασίας των μετάλλων και των εφαρμογών στη μηχανική, το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων και ενδεχομένως ζητήματα νοοτροπίας, κατέστησαν αδύνατη τη μετεκπαίδευση και την επιχείρηση ναυπήγησης ατμόπλοιων από την πλευρά των ξυλοναυπηγών. Παρά το γεγονός όμως ότι οι Ερμουπολίτες ξυλοναυπηγοί δεν αναμείχθηκαν ενεργά στις ναυπηγήσεις ατμοπλοίων και δεν έκαναν τη μετάβαση στον ατμό, το γεγονός ότι η Ερμούπολη ήταν το ναυπηγικό κέντρο της ανατολικής Μεσογείου και του ελληνικού βασιλείου με συσσωρευμένα κεφάλαια και τεχνογνωσία συνέβαλε καίρια στην εγκατάσταση της ατμοπλοϊκής Εταιρείας, στη διάδοση του ατμού και τη μετάβαση ορισμένων ελλήνων πλοιοκτητών στην ατμοπλοΐα.
Απαρχή παρακμής της ναυπηγικής ως παραγωγικής δραστηριότητας
Η μεταφορά του ναυπηγείου από την παλαιά του θέση το 1867, στη θέση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα, αλλά και οι αντιπαλότητες και οι ανταγωνισμοί που αναπτύχθηκαν με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της πόλης, κυρίως με βιομηχανικές μονάδες εργοστασιακού τύπου από τα τέλη της δεκαετίας του 1860, σηματοδότησαν την απαρχή της παρακμής της ιστιοφόρου ναυπηγικής ως παραγωγικής δραστηριότητας. Το ναυπηγείο δεν ήταν πλέον η πιο σημαντική βιομηχανία της πόλης. Νέου τύπου επιχειρήσεις, νέες παραγωγικές δραστηριότητες, νέες μορφές επενδύσεων, έστρεφαν τα κεφάλαια και τους πόρους της πόλης, σε εκμηχανισμένες μορφές παραγωγής εργοστασιακού τύπου, σύμφωνα με τις επιταγές των νέων οικονομικών δεδομένων της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης στις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.
http://rethemnosnews.gr/2013/05/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BD-19%CE%BF-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD/

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Υπό κατάληψη το Δημοτικό Σχολείο Βάρης –Μάννα από το ΚΕΚ Δήμου Σύρου !


Υπό κατάληψη κυριολεκτικά βρίσκονται  3 αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Βάρης –Μάννα (διδακτηρίου Βάρης)από το ΚΕΚ Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ενώ ιδιαίτερα πιεστικές είναι οι ανάγκες στέγασης του Σχολείου.

Ο δήμος Σύρου Ερμούπολης αγνοεί συστηματικά εδώ και μήνες τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία διεκδικεί αίθουσες που ανήκουν στο σχολείο και παραμένουν ερμητικά κλειστές, εξαιτίας της άρνησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας να θέσει τα παραπάνω αιτήματα στην ημερήσια διάταξη και να προβεί στην παραχώρηση χώρων ,προς όφελος των μαθητών του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα το Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου με ομόφωνο ψήφισμά  του ήδη από τις 17/1/13 «ζητά  από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ενημέρωση ,σχετικά με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης αιθουσών του διδακτηρίου Βάρης  στο ΚΕΚ Δήμου Σύρου -  Ερμούπολης, και αιτείται την άμεση παράδοση των αιθουσών , προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του σχολείου (βιβλιοθήκη, αίθουσα φυσικής -χημείας, ενισχυτικής διδασκαλίας ,κ.α)».

Δυστυχώς η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κωφεύει επιδεικτικά  στα αιτήματα που αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών του σχολείου(δημιουργία βιβλιοθήκης-εργαστηρίου φυσικής χημείας),ενώ μια σειρά από ερωτήματα  παραμένουν αναπάντητα:

-ποιος εξυπηρετείται με το να μένουν ερμητικά κλειστές εδώ και χρόνια αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος Βάρης;

-πότε έληξε η σύμβαση παραχώρησης των αιθουσών του σχολείου(3 αίθουσες και γραφεία διοίκησης) στο ΚΕΚ Δήμου Σύρου Ερμούπολης;

-πραγματοποιήθηκε η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής μεταξύ Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας- ΚΕΚ Δήμου Σύρου Ερμούπολης;

-γιατί δεν ανανεώθηκε από τα τέλη του 2012 η σύμβαση παραχώρησης των αιθουσών του σχολείου στο ΚΕΚ Δήμου Σύρου Ερμούπολης από το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμούπολης;

-γιατί το ΚΕΚ Δήμου Σύρου Ερμούπολης δεν έχει αποχωρήσει και χρησιμοποιεί χωρίς άδεια το χώρο;

-γιατί ο πρόεδρος της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας δεν θέτει τα αιτήματα του σχολείου στην ημερήσια διάταξη , ενώ έχουν περάσει ήδη 5 ολόκληροι μήνες;

Τα παραπάνω εύλογα ερωτήματα παραμένουν άμεσα απαντήσεις ,γι αυτό καλούμε τόσο τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας όσο  το Δημοτικό Συμβούλιο να ανταποκριθούν στα αιτήματα του σχολείου και να παραχωρήσουν τις αιτούμενες αίθουσες, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υποδομές του σχολείου προς όφελος των μαθητών.
ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  Π.Ε  ΣΥΡΟΥ –ΤΗΝΟΥ –ΜΥΚΟΝΟΥ

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Στο ΣτΕ για το σχέδιο Αθηνά θα προσφύγει το Παν. Αιγαίου


Στο ΣτΕ θα προσφύγει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το σχέδιο "Αθηνά όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάρις Τσάρτας σχολιάζοντας τις μικρές αλλαγές που έγιναν στον νομοσχέδιο από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες δεν περιελάμβαναν την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής στο συγκεκριμένο ίδρυμα.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσάρτας ανέφερε ότι "το πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει ζητήσει τη λειτουργία της, από το 2009 εγκεκριμένης από το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, Πολυτεχνικής του Σχολής καθώς και την ενεργοποίηση, του από το 2009 ιδρυμένου με ΦΕΚ, Τμήματος Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού, ενώ έχει διατυπώσει τη διαφωνία του για τη συγχώνευση του Τμήματος Μαθηματικών με το Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών Επιστημών της Σάμου".
"Η πρυτανική αρχή του Πανεπιστήμιου Αιγαίου έχει ήδη ξεκινήσει την ενημέρωση των κομμάτων της Βουλής καθώς και όλων των αρμοδίων θεσμικών φορέων για το ζήτημα αυτό" πρόσθεσε ο κ. Τσιάρτας καταλήγοντας ότι "η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη προκειμένου να υπερασπιστεί τον πολυετή Στρατηγικό του Σχεδιασμό του Ιδρύματος και την αξιοπρέπεια των μελών της Πανεπιστημιακής του Κοινότητας".

Τρίτη 14 Μαΐου 2013

Υπέρ της απεργίας η Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων

Υπέρ της απεργίας τάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί της Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων έπειτα από Γενική Σύνελευση των μελών της .   Συγκεκριμένα, στη Γενική Συνέλευση το 75% των εκπαιδευτικών αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση της  ΟΛΜΕ και να ψηφίσει υπέρ της απεργίας.
 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
 
Ψήφισαν 324 μέλη (80,59% συμμετοχή)
ΝΑΙ στην απεργία: 243 (75%)
ΟΧΙ στην απεργία: 56 (17,28%)
ΛΕΥΚΟ: 25 (7,72%) 

Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

Κάλεσμα για συμμετοχή στο 2ο αντιφασιστικό φεστιβάλ Σύρου


2o ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ- ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 14-16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει η καπιταλιστική αναδιάρθρωση προωθώντας τις πιο απάνθρωπες πολιτικές ολοκληρωτισμού, καταστολής και εκμετάλλευσης μας, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τον φασισμό (δηλαδή την βαθιά ουσία του καπιταλισμού) σαν εργαλείο ενάντια στις κοινωνικές αντιστάσεις που αρθρώνονται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της γενικευμένης φτώχειας.
Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πρέπει οι κοινωνικές αντιστάσεις να καμφθούν. Πρέπει δηλαδή να αποδεχτούμε αδιαμαρτύρητα την φτώχεια, την πείνα, την ανεργία, τον θάνατο, την κατάργηση των εργατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων μας. Πρέπει να δεχτούμε την μοίρα μας ως αριθμοί που περισσεύουμε σε εξισώσεις και οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης. Πρέπει να υποταχτούμε στον φόβο.
Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας στο πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς, το καθεστώς χρειάζεται κάτι παραπάνω από την καταστολή για να επιβληθεί. Πρέπει να χυθεί αίμα. Οι μετανάστες ως «σύγχρονοι Εβραίοι» είναι οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι, αλλά το καθεστώς τους χρησιμοποιεί για να αποπροσανατολίσει από τα πραγματικά αίτια της κρίσης. Τη μετακύλιση δηλαδή του κόστους της κρίσης στην εργατική τάξη.
Μέσω των διαχωρισμών σε Έλληνες και ξένους, νόμιμους και παράνομους, δημόσιους και ιδιωτικούς, παραγωγικούς και μη εργάτες προωθείται ο κοινωνικός κανιβαλισμός με την μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη ενώ τα αφεντικά και τα συμφέροντα τους, μένουν στο απυρόβλητο.
Για εμάς, τους «από κάτω» που βιώνουμε αυτή την καταπίεση, γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για την ανατροπή αυτών των πολιτικών δεν μπορεί παρά να είναι κοινή υπόθεση όλων μας. Και πως ο καθένας και η καθεμία θα παλέψει ενάντια στην καταπίεση από το μετερίζι που την βιώνει. Πως το μέλλον του αγώνα δεν είναι άλλο από τη συνάντηση του κοινού αγώνα Ελλήνων και ξένων εργατών, ενάντια στα συμφέροντα μιας μικρής ντόπιας και υπερεθνικής ελίτ.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά σας καλούμε να συμμετέχετε να συνδιαμορφώσετε και συνδιοργανώσετε τις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Φεστιβάλ.
Το κάλεσμα απευθύνεται σε ομάδες, συλλόγους, σωματεία και άτομα που μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν δημιουργικά και πρακτικά σε ένα φεστιβάλ που σκοπό του έχει την αντιπληροφόρηση και την καταγγελία του εκφασισμού, των φασιστικών ομάδων, των ρατσιστικών επιθέσεων, των φυλετικών και έμφυλων διαχωρισμών. Το βάθεμα και το μοίρασμα της γνώσης. Την Αλληλεγγύη, την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την δημιουργία, τη ζωή.
Ανοιχτή Συνέλευση Τετάρτη 15 Μαΐου, σκαλάκια Δημαρχείου
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Σύρου, Μάιος 2013.

A ΕΛΜΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Όχι στην επιστράτευση των εκπαιδευτικών


ΕΛΜΕ Α΄   ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι κλαδικός

Η τρικομματική κυβέρνηση των Μνημονίων και του ευρωμονόδρομου συνεχίζει την πολιτική της για να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος και τα δημόσια αγαθά, υπονομεύοντας τις κατακτήσεις της εργαζόμενης πλειοψηφίας και οδηγώντας χιλιάδες εργαζομένων στην ανεργία. Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα ο εργαζόμενος ονομάζεται «ωφελούμενος», ενώ ο κατώτατος μισθός που όλοι γνωρίζαμε μετατρέπεται σε ανώτατο μισθό και για νέους κάτω των 25 ετών διαμορφώνεται στα 427 ευρώ. Ταυτόχρονα, προβλέπεται μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις ώστε τα προβληματικά ταμεία των εργαζομένων να διαλυθούν εντελώς και να ακολουθήσει νέα μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών.

Στην εκπαίδευση συγκεκριμενοποιείται η αύξηση ωραρίου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 2 ώρες και στην πρωτοβάθμια το υπουργείο προχωρά στην κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας προωθεί προς ψήφιση προεδρικό διάταγμα για υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών ανά την επικράτεια. Η αύξηση του ωραρίου των καθηγητών  σε συνδυασμό με τις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο σχολικών μονάδων και την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, θα οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς να μετακομίζουν όπου η υπηρεσία το επιθυμεί, με αποτέλεσμα ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός να πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη βίαιη μετακίνηση σε άλλο γεωγραφικό τόπο - παρατώντας ζωή, υποχρεώσεις, οικογένεια, παιδιά - και... την απόλυση. Την ίδια στιγμή 13.000 συνάδελφοί μας αναπληρωτές που εδώ και χρόνια καλύπτουν κενά και στηρίζουν τη δημόσια εκπαίδευση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές δεν έχουν καμία επιλογή, αφού οδηγούνται στην ανεργία.

Μέσα σε αυτό το τρομακτικό σκηνικό η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε με μεγάλη καθυστέρηση να εισηγηθεί προς τις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ πρόταση για απεργιακό αγώνα διαρκείας. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έριξε όλα τα όπλα της για να συκοφαντήσει τον αγώνα αυτό. Με μπροστάρηδες τις ύαινες της δημοσιογραφίας των καθεστωτικών ΜΜΕ που μιλάνε ως ειδικοί, άλλοτε βγάζοντας οχετούς συκοφαντίας για τους δασκάλους και άλλοτε χαϊδεύοντας μαθητές, υποψηφίους και γονείς με στόχο να τους στρέψουν εναντίον των δασκάλων. Η τακτική αυτή είναι γνωστή και εφαρμόζεται σε κάθε εργαζόμενο που διαμαρτύρεται, αφού έτσι τα χρυσοπληρωμένα μαντρόσκυλα της δημοσιογραφίας εξυπηρετούν τα αφεντικά τους.

Ακούσαμε τον Υπουργό Παιδείας για την αύξηση ωραρίου να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να βάλουν πλάτη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Απαντάμε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, στα νησιά των Κυκλάδων αλλά και σε όλη την χώρα, διαθέτουν πολλά περισσότερα από 2 διδακτικές ώρες κάνοντας μαθήματα ταξικής αλληλεγγύης στους μαθητές μας είτε οργανωμένα από τις τοπικές ΕΛΜΕ, είτε από προσωπική πρωτοβουλία, δημιουργώντας θεατρικές, χορευτικές και μουσικές ομάδες, κάνοντας λέσχες ανάγνωσης, κρατώντας ανοικτές τις σχολικές βιβλιοθήκες, λειτουργώντας κινηματογραφικές λέσχες σε απομακρυσμένα νησιά, βοηθώντας με τον πενιχρό μισθό τους υποσιτιζόμενους μαθητές. Βάζουμε πλάτη για να στηρίξουμε την τάξη μας, για να στηρίξουμε τη λαϊκή οικογένεια που κτυπιέται βάναυσα από την επίθεση του κεφαλαίου που διαλύει το δημόσιο σχολείο, τον πολιτισμό, τη ζωή μας. Βάζουμε πλάτη όταν δεν σκύβουμε το κεφάλι και μας βλέπουν οι μαθητές μας να αγωνιζόμαστε για την ανατροπή της αντιλαϊκής αυτής πολιτικής. Εσείς κ. Υπουργέ βάζετε πλάτη για να περάσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, να διαλυθεί η δημόσια και δωρεάν παιδεία, να περάσουμε στο σχολείο της αγοράς. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι πολιτικές επιλογές για την παιδεία είναι διατυπωμένες στις επίσημες εκθέσεις του ΟΟΣΑ από το 1996, όπου αναφέρεται: «…Μια από τις βασικές περικοπές αφορά στα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και των πανεπιστημίων. Είναι πολύ προτιμότερη επιλογή από μια δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών και των σπουδαστών. Οι οικογένειες θα αντιδράσουν βίαια στο ενδεχόμενο να αποκλειστούν τα παιδιά τους από την εκπαίδευση. Δεν θα αντιδράσουν όμως σε μια σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Έτσι σιγά-σιγά θα δεχτούν να πληρώνουν κάποιο ποσόν για να σπουδάζουν τα παιδιά, ή να περικοπεί κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα….». Οι συνάδελφοι μας στη Δανία ξεκίνησαν απεργιακό αγώνα με αιτήματα να μην καταργηθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να μην αυξηθεί το ωράριό τους και να μην διδάσκει ο εκπαιδευτικός μαθήματα που δεν είναι επιστημονικά καταρτισμένος. Στη Δανία δεν υπάρχει μνημόνιο κ Υπουργέ αλλά έτσι απαιτούν τα αφεντικά σας. Στους δρόμους είναι και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι μαθητές και οι φοιτητές σε όλη την Ισπανία, ενάντια σε παρόμοια κυβερνητικά μέτρα για την Παιδεία.

Στην ίδια έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται: «…Ειδικά οι απεργίες των εκπαιδευτικών, αν και καθαυτές δεν αποτελούν πρόβλημα για τις κυβερνήσεις, γίνονται έμμεσα επικίνδυνες επειδή απελευθερώνουν μια ανεξέλεγκτη μάζα μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας, η οποία μπορεί να κατέβει σε διαδηλώσεις και σε αυτή την περίπτωση η καταστολή μπορεί εύκολα να έχει δραματικές συνέπειες….».
Εφαρμόζοντας πιστά αυτές τις οδηγίες οι υπάλληλοι του κεφαλαίου και καταστρατηγώντας κάθε συνταγματικό δικαίωμα, αποφάσισαν να επιτάξουν 85.000 εκπαιδευτικούς προτού καν αποφασισθεί η απεργία. Μπορεί η κατακρεουργημένη από τα μνημόνια, την κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ κοινωνία, το εργατικό-λαϊκό κίνημα να ανεχθεί αυτές τις ενέργειες που συνδέονται με ένα νήμα με τον εκφασισμό της δημόσιας ζωής; Πιστεύει η κυβέρνηση και τ’ αφεντικά της  ότι με τις απανωτές επιστρατεύσεις σε κάθε κλάδο που αντιστέκεται θα περιφράξει τις κοινωνικές  θύελλες;
Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι κλαδικός μια που η εκπαίδευση αφορά όλη την κοινωνία. Καλούμε όλα τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους άνεργους, τους φοιτητές, τους γονείς και τους μαθητές να συμπαραταχθούν σε κοινό αγώνα για δημόσια παιδεία και υγεία, για εργασιακά δικαιώματα, για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Α΄ Κυκλάδων τη Δευτέρα 13 Μαΐου αποφασίζουμε:
 • Για απεργιακό αγώνα διαρκείας σύμφωνα με την εισήγηση της ΟΛΜΕ.
 • Οι αιρετοί του κλάδου να καταγγείλουν κάθε απόπειρα εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος για υποχρεωτικές μεταθέσεις.
 • Καταλήψεις υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη δράση στην περίπτωση που μετακινηθεί συνάδελφος μας σε εφαρμογή του π.δ.
Αγωνιζόμαστε για:
 1. Καμία απόλυση εκπαιδευτικού – Διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών
 2. Άμεση απόσυρση του Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις
 3. Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και 4057/12) που έχει θέσει υπό διωγμό τους εκπαιδευτικούς
 4. Απόσυρση του ΠΔ για την Αξιολόγηση. Κατάργηση του ν.4142/13 για την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
 5. Διασφάλιση των οργανικών θέσεων που απειλούνται από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου (ν.4152/13, παρ. Θ). Κατάργηση του ν.4152/13.
 6. Διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, την ειδική αγωγή και τα τμήματα υποδοχής
 7. Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα των νεότερων. Κατάργηση του ν.4024/2011
 8. Καμία κατάργηση – συγχώνευση σχολείου. 25 μαθητές κατ’ ανώτατο όριο στην τάξη
 9. Να μην περάσουν τα σχέδια νόμων για το Γενικό και Τεχνολογικό Λύκειο που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο διάστημα
 10. Όχι στις μνημονιακές πολιτικές που διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ
  Τώρα είναι η ώρα της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου

  Tο Υπουργείο Παιδείας, εφαρμόζοντας την πολιτική του Μνημονίου και της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, προχωρά στην υπονόμευση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών. Η επίθεση στο δημόσιο σχολείο είναι ενιαία και αφορά όλες τις βαθμίδες της και στοχεύει στο φτηνό σχολείο και πανεπιστήμιο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.  Με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου για την εφαρμογή των μέτρων του 3ου Μνημονίου, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας νομοθετεί την αύξηση του ωραρίου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η αύξηση αυτή συνεπάγεται απόλυση 10.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και υποχρεωτικές μετακινήσεις 4 με 5.000 εκπαιδευτικών.
  Είναι ζήτημα χρόνου να νομοθετήσει αντίστοιχη αύξηση του ωραρίου και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό το λόγο και η αύξηση του ωραρίου συνοδεύεται από το Π.Δ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με συνέπεια χιλιάδες εκπαιδευτικοί να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να μετακομίσουν, “όπου η υπηρεσία το επιθυμεί”. Μια προοπτική που δεν ακυρώνει απλά τον οικογενειακό προγραμματισμό κάθε εκπαιδευτικού, αλλά και κάθε έννοια εργασιακής προστασίας.
  Ο εργαζόμενος δεν ανήκει πια στον εαυτό του, αλλά στον εργοδότη του.
  Για 680 ευρώ ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιβιώσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

  Παρόμοιο είναι και το σχέδιο του Υπουργείου και για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο που στους εκπαιδευτικούς δημοτικών και νηπιαγωγείων προσπαθεί να επιβάλλει τις απολύσεις μέσω των συγχωνεύσεων και καταργήσεων χιλιάδων τμημάτων. Με μια πρωτοφανή εγκύκλιο στις αρχές Απριλίου, το Υπουργείο Παιδείας με αριθμητικές αλχημείες εξαφάνισε 10.000 τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα! Διαιρώντας το συνολικό αριθμό των μαθητών κάθε σχολείου δια 25, αποφάσισε ότι ένα 6θέσιο δημοτικό πρέπει να γίνει 5θέσιο ή και 4θέσιο και ένα 12θέσιο να υποβαθμιστεί σε 10θέσιο ή και 8θέσιο. Κι εδώ οι προθέσεις είναι ολοφάνερες: να μειωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι λειτουργικές δαπάνες μέσω των καταργήσεων σχολείων που θα ακολουθήσουν αυτό το σχέδιο, εις βάρος πάντα των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών. Καθόλου τυχαία το Υπουργείο, παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις του, δεν ανακοινώνει τη νέα οργανικότητα των σχολείων, μετατοπίζοντας τις αντιεκπαιδευτικές του αποφάσεις για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο κρατά σε ομηρία τους γονείς και τους μαθητές που δεν γνωρίζουν ακόμη με ποια μορφή θα λειτουργήσει το σχολείο τους την επόμενη χρονιά. Στο ίδιο πνεύμα, έχει νομοθετήσει για την κατάργηση του δωρεάν σχολικού εγχειριδίου, για συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμημάτων των 30 παιδιών ανά τάξη και το κλείσιμο δεκάδων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.

  Αυτή την αποκρουστική εκπαιδευτική πραγματικότητα προσπαθεί να αποκρύψει το Υπουργείο Παιδείας με την εκστρατεία λάσπης εναντίον όλων των εκπαιδευτικών και την προληπτική επιστράτευση των συναδέλφων /ισσών μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με πρωτοφανή πολιτικό αυταρχισμό καταργεί το δικαίωμα στην απεργία, το δικαίωμα του αγώνα για την μόρφωση και την εργασία. Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της συγκυβέρνησης δεν έχει τέλος. Ως κοινωνία και ως εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την επιστράτευση κάθε εργατικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Μια κοινωνία με επιστρατευμένους όλους τους εργασιακούς χώρους που παλεύουν είναι μια “κοινωνία – στρατώνας”, προθάλαμος αυταρχικών και αντιδημοκρατικών πολιτικών εξελίξεων. Μια εκπαίδευση με παιδαγωγούς ντυμένους στα χακί που σκύβουν το κεφάλι, προετοιμάζει μια νέα γενιά της υποταγής και της παραίτησης. Η προληπτική επιστράτευση εκπαιδευτικών δείχνει το φόβο μιας κυβέρνησης βαθιά αντιλαϊκής χωρίς καμιά κοινωνική νομιμοποίηση.

  Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι το μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την ιστορική συγκυρία είναι ο κοινός αγώνας όλου του κόσμου της εργασίας για το δικαίωμα στην εργασία και τη μόρφωση. Δεν πρέπει να μας μετατρέψουν ως κοινωνία σε μια “ρωμαϊκή αρένα” που θα χειροκροτεί με τη σφαγή αλλεπάλληλων κατηγοριών εργαζομένων. Η αλληλεγγύη και ο κοινός βηματισμός όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι το βασικό προαπαιτούμενο για την απόκρουση της καπιταλιστικής επίθεσης, για την έξοδο από τον εφιάλτη των Μνημονίων. Σε αυτό τον εθνικό στόχο οι εκπαιδευτικοί θα βάλουν πλάτη : για μια κοινωνία κοινωνικής δικαιοσύνης, σταθερής απασχόλησης και μορφωτικής χειραφέτησης. Αυτοί που έχουν επιβάλλει 2,5 ευρώ ωρομίσθιο την ώρα για τη νεολαία , αυτοί που έχουν εκτοξεύσει τη νεανική ανεργία στο 64% !! δεν νομιμοποιούνται να ομιλούν στο όνομα της νέας γενιάς και των μορφωτικών της αναγκών.

  Σε αυτή την κατεύθυνση το Δ.Σ του συλλόγου μας θεωρεί αυτονόητη την αγωνιστική συμπόρευση όλου του κόσμου της εκπαίδευσης
  για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της μόρφωσης και της εργασίας.
  Πρέπει άμεσα να σπάσει ο εκφοβισμός του κόσμου της εργασίας με αγώνες διαρκείας.
  Τώρα είναι η ώρα της υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου.

  Συντονιστικό Σωματείων: Να απαντήσουμε όλοι μαζί στους δρόμους του αγώνα
Το Συντονιστικό Σωματείων και Εργαζομένων στις Κυκλάδες καταγγέλλει την επίταξη-επιστράτευση των εκπαιδευτικών από την κυβέρνηση των Μνημονίων. Είναι η τρίτη επίταξη-επιστράτευση ήδη, μέσα στους πέντε πρώτους μήνες του 2013, μετά από αυτές των εργαζομένων στο μετρό της Αθήνας και των ναυτεργατών. Και αυτό τα λέει όλα: Έχουμε μια κυβέρνηση που, εν είδει χούντας, “αποφασίζει και διατάσσει”, εκδίδει “φύλλα πορείας”, κάνει “κουρελόχαρτα” Σύνταγμα και Νόμους για να καταπνίξει, ακόμη και πριν καν αποφασιστεί απεργία, τις αντιδράσεις των εργαζομένων που αντιστέκονται στις πολιτικές της εξαθλίωσης του λαού και της υποβάθμισης της Παιδείας και της Υγείας, που αντιστέκονται στην εξαφάνιση της Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο ξεπούλημα - και μάλιστα για “πενταροδεκάρες”- του δημόσιου πλούτου και των κοινωνικών αγαθών ή υπηρεσιών.


Η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της-ΜΜΕ, πανελλαδικά ή τοπικά, δηλώνουν ότι νοιάζονται για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και ότι δεν πρέπει να τεθούν σε ομηρία οι μαθητές, ο μόχθο τους και τα όνειρα τους. Αλήθεια, πόσος λαϊκισμός χωρά σε τέτοιου είδους δηλώσεις;


Αυτοί που αφορίζουν τους καθηγητές και τάχα νοιάζονται για τους μαθητές και τους γονείς τους,

ΠΟΥ ΗΤΑΝ όταν η κυβέρνηση άφηνε τα σχολεία χωρίς καθηγητές, τους μαθητές χωρίς βιβλία;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΗΣΑΝ όταν τα παιδιά μεταφέρονταν σε καρότσες αγροτικών από γονείς για να πάνε στο σχολείο επειδή δεν γινόταν η δωρεάν μεταφορά των μαθητών;

ΠΟΥ ΗΤΑΝ όταν χρόνια ολόκληρα μαθητές περνούσαν τα σχολική τους ζωή σε διαλυμένες λυόμενες αίθουσες, στη διπλοβάρδια ή σε ακατάλληλα κτίρια;

ΠΟΥ ΗΤΑΝ όταν το υπουργείο παραδεχόταν ότι ακόμα και τώρα στη λήξη του διδακτικού έτους οι μαθητές μας κάνουν λιγότερες από τις προβλεπόμενες ώρες σε κάποια μαθήματα γιατί «αδυνατεί» να προσλάβει αναπληρωτές;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΗΣΑΝ όταν οι γονείς αναγκάζονταν να δίνουν χρήματα για πετρέλαιο στα σχολεία των παιδιών τους, αφού η κυβέρνηση έχει πετσοκόψει κατά 60% τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων;

ΠΟΥ ΗΤΑΝ όταν η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενισχυτική διδασκαλία, οι σχολικές βιβλιοθήκες σταμάτησαν να λειτουργούν επειδή αυτό προτάσσει η δημοσιονομική προσαρμογή;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΗΣΑΝ όταν τα αθλητικά σχολεία καταργήθηκαν «εν μία νυκτί» αλλά τιμούν στα κανάλια τους ολυμπιακούς αγώνες του εμπορίου και του ντόπινγκ;

ΠΟΥ ΗΤΑΝ όταν όλα τα μουσικά σχολεία της χώρας υπολειτουργούν, χωρίς εκπαιδευτικούς μουσικούς αλλά χαιρετίζουν τους «διάσημους» μουσικούς όταν φέρνουν νούμερα στα κανάλια τους;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΗΣΑΝ όταν χίλια σχολεία συγχωνεύονταν-έκλειναν, αναγκάζοντας μαθητές και μαθήτριες να ξυπνούν από τα χαράματα και να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις;

ΠΟΥ ΗΤΑΝ όταν το υπουργείο ζητούσε να μετρηθούν με τον πήχη οι αίθουσες διδασκαλίας υπολογίζοντας 1,5 τ.μ. ανά μαθητή δηλαδή λιγότερο από ότι τα αμνοερίφια σε στάβλισμα που είναι 2 τ.μ./ζώο, για να στοιβάξει περισσότερους μαθητές στις τάξεις;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΗΣΑΝ για τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα υποσιτιζόμενων παιδιών στα σχολεία σαν αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής που διαλύει τις λαϊκές οικογένειες αλλά προβάλλουν τα συσσίτια με τα σάπια φρούτα του υπουργείου και τις φιέστες της Χρυσής Αυγής μόνο για Έλληνες;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που αφιερώνουν δεκάδες ώρες για μαθήματα αλληλεγγύης σε μαθητές ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος και καταγωγής, για προγράμματα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πέρα από το σχολικό ωράριο, για πρόβες τα απογεύματα, Σάββατο, Κυριακές με μοναδική αμοιβή το χαμόγελο των μαθητών τους;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τους 12.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που σε ένα μήνα από τώρα θα γίνουν άνεργοι αορίστου χρόνου παρότι για σειρά ετών όργωναν απ’ άκρο σ’ άκρο την Ελλάδα, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες του δημόσιου σχολείου;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τους 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς που τεχνητά θα χαρακτηριστούν πλεονάζοντες από την αύξηση του ωραρίου, θα μετατεθούν βίαια σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας εγκαταλείποντας την οικογένεια τους και θα αποτελέσουν τη μαγιά για τις επόμενες χιλιάδες απολύσεις του κυρίου Μανιτάκη;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τις απολύσεις, την ανθρωποφαγία, τον ατομικισμό και τη χειραγώγηση που κρύβονται πίσω από την αξιολόγηση αλλά με συντονισμένη ιδεολογική ρύπανση προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για το νέο σχολείο της αγοράς;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τη στημένη βιομηχανία επίορκων που εξυπηρετούν το μοντέλο άμεσων απολύσεων της τρόικας θέτοντας σε «αυτοδίκαιη» αργία εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας κλίμα τρομοκρατίας και στερώντας κάθε δικαίωμα υπεράσπισης της αξιοπρέπειάς των;

ΓΙΑΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ότι στην Ελλάδα το διδακτικό ωράριο είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΛΥΟΥΝ τους επίορκους Υπουργούς που παραβαίνοντας τον νόμο 1566/85 δεν διόρισαν στα σχολεία γραμματείς, συντηρητές, βοηθητικό προσωπικό, ψυχολόγους, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΕΤΡΑΝΕ οι ώρες εργασίας για την διδακτική προετοιμασία, τη διόρθωση γραπτών, τις εφημερίες, για τη δουλειά του φύλακα, του κλητήρα, του συντηρητή, του αχθοφόρου, του παιδονόμου, του ψυχολόγου, για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, που διεκπεραιώνουν οι καθηγητές;

ΓΙΑΤ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τους μισθούς της ντροπής όταν ο κατώτατος μισθός του Έλληνα καθηγητή είναι το 19% του αντίστοιχου Λουξεμβούργιου, το 31% του Γερμανού ή το 45% του Ισπανού;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τις δαπάνες για τη δημόσια παιδεία που θα φτάσουν να είναι μόλις το 2,23 % του ΑΕΠ ποσοστό χαμηλότερο και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για τις πανελλαδικές εξετάσεις της ανεργίας που καταδικάζουν άμεσα όλους τους αποφοίτους των καθηγητικών σχολών σε ισόβια ανεργία αλλά και συνολικά τους νέους επιστήμονες σε μαζική μετανάστευση;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΟΥΝ για την κατάργηση χιλιάδων οργανικών θέσεων που οδηγεί σε 4θέσιες και 5θέσιες σχολικές μονάδες ;

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΜΙΛΗΣΑΝ, τέλος, για όλα αυτά που ψηφίστηκαν στα μνημόνια της ντροπής που καταδικάζουν τη νέα γενιά που τάχα υπερασπίζονται, σε μισθούς κάτω από 450 ευρώ, με ατομικές συμβάσεις εργασίας, σε εργασιακό περιβάλλον “γαλέρας” και σε ένα εφιαλτικό μέλλον;Για όλα τα παραπάνω, και άλλα πολλά ακόμα, μήπως είναι οι εκπαιδευτικοί που φταίνε; Μήπως φταίνε και για το ότι η ανεργία στους νέους καλπάζει σε ποσοστό πάνω από 60%; Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, είναι αυτοί που καταστρέφουν το μόχθο, τα όνειρα και το μέλλον των μαθητών τους; Πρώτα λοιδορήθηκαν και κατασυκοφαντήθηκαν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, στο μετρό, οι χαλυβουργοί, οι ναυτεργάτες και τώρα οι εκπαιδευτικοί. Ποιος έχει σειρά;Όταν το δημόσιο σχολείο κατεδαφίζεται δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής. Δεν επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί το χρόνο της απεργίας αλλά η ίδια η κυβέρνηση, που σκοπίμως ποντάρει στον εκβιασμό. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί, όπως και κάθε εργαζόμενος, είναι να αμυνθούν στις κυβερνητικές επιθέσεις με το μοναδικό όπλο που έχουν, την απεργία. Και, βεβαίως, δεν είναι αυτοί που επιτίθενται στην κοινωνία αλλά η βάρβαρη πολιτική του κεφαλαίου που υπηρετεί πιστά η κυβέρνηση.


Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να περάσουν τα σχέδιά τους!


Για αυτό καλούμε, για να απαντήσουμε όλοι μαζί στους δρόμους του αγώνα, τους γονείς, τους μαθητές, όλους τους εργαζόμενους, μαζί και όλους αυτούς που δεν στρέφονται εναντίον άλλων εργαζομένων αλλά στρέφονται εναντίον αυτών που σπέρνουν τη φτώχεια με τις πολιτικές τους, μαζί με αυτούς που ακόμα πιστεύουν στη δημόσια παιδεία και στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Για ένα σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, με υψηλής ποιότητας μόρφωση για όλα τα παιδιά, με παιδαγωγική αξιοπρέπεια και ελευθερία.ΤΩΡΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!ΟΛΟΙ στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

την ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ | 6.30 μ.μ. | ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ