Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ Όχι στην απασχολησιμότητα!


Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου στις 28/4 που έγινε στη Ρόδο, οι εκπρόσωποι μας Νίκος Συρμαλένιος και Παύλος Χρυσαφίδης, έθεσαν καταρχήν το ζήτημα της διαμόρφωσης των προτεραιοτήτων και της ατζέντας του περιφερειακού συμβουλίου, που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να καθορίζεται από την παρέλαση υπουργών στα περιφερειακά συμβούλια μετατρέποντας τα σε ιμάντες μεταβίβασης της κυβερνητικής πολιτικής. Σε ότι αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποστήριξαν τις παρακάτω θέσεις:
α) Στο θέμα των προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης – που έγινε παρουσία της Υπουργού κ. Κατσέλη, κατέθεσαν ολοκληρωμένη εισήγηση (παρατίθεται στη συνέχεια). Στην προφορική τοποθέτηση, ανάμεσα στα άλλα τόνισαν: ....Ακούσαμε με προσοχή την κ. Υπουργό αλλά και την  εισήγηση της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη, διαφωνούμε πλήρως με τη φιλοσοφία τους και ζητάμε την παρουσία στη συνεδρίαση και των κοινωνικών φορέων και κύρια του Εργατικού Κέντρου, ως κατεξοχήν αρμόδιου στα θέματα της εργασίας....Η γενική αναφορά της εισήγησης στην παγκόσμια αλλά και στην εγχώρια κρίση χωρίς περαιτέρω εμβάνθυνση, αποσκοπεί στο πέσει στα μαλακά η καταστροφική πολιτική του μνημονίου και της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς επίσης να λειανθούν οι τεράστιες ευθύνες των διαχρονικά ασκούμενων πολιτικών που μας έφεραν σ' αυτή την κατάσταση...Μας προξενεί δε αλγεινή εντύπωση, που αποδέχονται την απασχολησιμότητα, δηλαδή την ευέλικτη εργασία που καταργεί το οκτάωρο και τις μόνιμες θέσεις εργασίας....Πολύ δε περισσότερο που απευθύνονται σε μια περιοχή όπως η Ρόδος, αλλά και ολόκληρο το Ν. Αιγαίο, όπου 700 ξενοδοχουπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι, όπου η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία κυριαρχούν, όπου η έννοια της τήρησης των συλλογικών συμβάσεων παραμένει σε εκεταμένους χώρους εργασίας στα αζήτητα, όπου το νοσοκομείο της Ρόδου κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου τα περισσότερα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν....Τα προγράμματα που καταθέτει το Υπουργείο Εργασίας, μπροστά στην τεράστια ανεργία της χώρας, αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και αποτελούν στην ουσία τη θεσμοθέτηση της απασχολησιμότητας....Η επίσημη-στατιστικά ανεργία ανέρχεται σε επίπεδο χώρας (με στοιχεία Ιανουαριου 2011) στο 15,1 %, ενώ στους νέους 25-34 το ποσοστό είναι στο 21,3 και πολύ μεγαλύτερα είναι τα ποσοστά προσωρινής και μερικής απασχόλησης. Στο Ν. Αιγαίο τα επίσημα στοιχεία δίνουν τώρα ανεργία 20,2 και καλό θα είναι να συγκριθούμε με αυτό και όχι με το ωραιοποιημένο 14,2  του 2010 που δίνει η εισήγηση....Στην ουσία τα δύο προγράμματα, (Πρόγραμμα Κοινωνικής Οικονομίας και Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης) αφορούν συνολικά κατά τις εκτιμήσεις του ίδιου του Υπουργείου 55.000 και 37.000 εργαζόμενους αντίστοιχα, δηλαδή ένα σύνολο 92.000 απασχολούμενων σε όλη τη χώρα (φανταστείτε πόσοι αντιστοιχούν στο Ν. Αιγαίο), οι περισσότεροι για ένα μόνο πεντάμηνο, όταν μιλάμε ότι η ανεργία στη χώρα έχει ξεπεράσει το 1.000.000.....Επιπλέον η κατάσταση τόσο στον ΟΑΕΔ, όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας, με τη στοιχειώδη παρουσία τους, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική ανυπαρξία στήριξης και ελέγχου των συνθηκών εργασίας.... αναφέρεστε ότι η ροή των πόρων στην Περιφέρεια σε προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας είναι θετική. Σίγουρα έτσι είναι, αλλά, μπορούμε να σκεφτούμε πόσους πόρους χάσαμε από τη  μετάβαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον Στόχο I στο Στόχο ΙΙ, αφού μειώθηκαν δραματικά τα κονδύλια για υποδομές από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις στα νησιά με χαμηλό δείκτη σύγκλισης, δηλαδή στα μικρά νησιά;....Η έξοδος από την τρέχουσα κρίση δεν πρέπει να γίνει η πρόφαση ώστε να αποδιαρθρωθεί το κοινωνικό κράτος και θα χαθούν τα δικαιώματα τα οποία οι εργαζόμενοι στη χώρα μας κατέκτησαν μέσα από σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες. Αντίθετα τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας πρέπει να οδηγούν στη δημιουργία θέσεων σταθερής εργασίας, χωρίς αλλαγή στο υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς, με σεβασμό στις συμβάσεις εργασίας (εθνική και κλαδικές), με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όχι στη δημιουργία γρήγορα αναλώσιμων εργαζομένων που θα ικανοποιούν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων χωρίς κανένα δικαίωμα και καμία εξασφάλιση.....Αγωνιζόμαστε μέσα κι έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να μπουν φραγμοί στις απολύσεις, να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την οικονομική και κοινωνική στήριξη των ανέργων, να αποδεσμευθεί η χώρα μας από το μνημόνιο και να χαράξει μια άλλη προοδευτική πορεία, με προτεραιότητες την πλήρη και σταθερή απασχόληση και τη ριζική αναδιανομή εισοδημάτων και δικαιωμάτων υπέρ του κόσμου της εργασίας.....
Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προτείνουμε: Την υιοθέτηση ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την κατασκευή κοινωνικών υποδομών το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.....Την καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης για τα επιδοτούμενα από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού τομέα.....Την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου σχεδίου με στόχο τον οικολογικό μετασχηματισμό του συνόλου της οικονομίας. Αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε τομείς της λεγόμενης πράσινης οικονομίας.... Την άμεση κάλυψη όλων των κενών στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της πρόνοιας: νοσοκομεία, κέντρα υγείας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης κλπ.... Τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων....Τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία)....”
β) Στο θέμα της σύστασης επιτροπής για τη διαμόρφωση του Κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου, υποστήριξαν ότι, η μέχρι σήμερα λειτουργία και οι συνεδριάσεις, χαρακτηρίζονται από απόλυτα ασφυκτικές διαδικασίες που επιδιώκουν να περιορίσουν τόσο τα δικαιώματα της μειοψηφίας, όσο και των απλών περιφερειακών συμβούλων. Τόνισαν ότι, μέχρι σήμερα θα μπορούσαμε να λειτουργούμε με βάση το Σχέδιο Κανονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που δίνει δικαιώματα υποβολής Ερωτήσεων-Επερωτήσεων, όπως και τη δυνατότητα τοποθέτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, (εμείς θα θέλαμε να θέσουμε πολλές Ερωτήσεις, π.χ. το Θέμα των Αλευρόμυλων (SAMICA) της Ρόδου). Κατά συνέπεια  δεν χρειάζεται να συσταθεί Επιτροπή, αλλά απευθείας να συζητηθεί ο Κανονισμός.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά τη διαλογική συζήτηση, αποφάσισε τη σύσταση 9μελούς Επιτροπής, που θα φέρει τις προτάσεις του στην επόμενη συνεδρίαση. Από την πλευρά μας, θα συμμετέχει ο Νίκος Συρμαλένιος.
γ) Στο θέμα της σύστασης Επιτροπής για την επεξεργασία του Οργανισμού, συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε με τον Παύλο Χρυσαφίδη.
δ) Στο θέμα της τοποθέτησης εκπροσώπων του περιφερειακού συμβουλίου στα κληρονομούμενα από τις Ν.Α. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων νομικά πρόσωπα και ανώνυμες εταιρίες, ψήφισαν λευκό, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούμε χωρίς συζήτηση για το ρόλο όλων αυτών των φορέων σε σχέση με τη στρατηγική και τους στόχους της Περιφέρειας, να αξιολογήσουμε εκ των προτέρων και το ρόλο των εκπροσώπων του περ. συμβ. σε αυτά. 
ε) Σχετικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης) (ΙΕVP) σε συνεργασία με τη Περιφέρεια ProvenceAlpes- Cote dAzur (PACA) της Γαλλίας και άλλους εταίρους της Μεσογειακής λεκάνης, που αφορούν τον αειφορικό τουρισμό, ψήφισαν θετικά στην καταρχήν πρόθεση συμμετοχής μας, με την προϋπόθεση, εφόσον η συμμετοχή μας γίνει δεκτή να συζητηθούν στο περ. Συμβούλιο οι περαιτέρω όροι.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.