Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Υποψήφιοι για τη θέση Πρύτανη του Πανεπιστημίου ΑιγαίουΤο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε ειδική συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκεστην έδρα του ιδρύματος  στη Μυτιλήνη, υπό την προεδρία του Ομότ. Καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη, ασχολήθηκε με την επιλογή και ανακήρυξη των υποψηφίων για την θέση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 4009/2011.
Στην συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Ήταν επίσης παρόντα  τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για την διαδικασία εκλογής Πρύτανη, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου στις 18 Μαρτίου 2014.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο πλαίσιο της  Διεθνούς Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία έληξε την 28η Μαρτίου 2014 κατατέθηκαν εμπρόθεσμα οι κάτωθι υποψηφιότητες κατ' αλφαβητική σειρά:
1. κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. κ. Ιωάννης Κάλλας, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. κ. Ιωάννης Χατζόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σύμφωνα με την παρ.15, άρθρο 8 του Ν.4009/2011 ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.
Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητής Χριστόδουλος Πηλίνης, παρουσίασε την έκθεση της επιτροπής που αφορά στα διοικητικά και ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων.
Ακολούθησε η παρουσίαση και αναλυτική συζήτηση των μελών του Συμβουλίου με κάθε υποψήφιο χωριστά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στους παρακάτω άξονες:
-          Τα ακαδημαϊκά προσόντα και η διοικητική εμπειρία των υποψηφίων
-          Το όραμα, η στρατηγική και οι θέσεις για τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-          Η συνεργασία μεταξύ των οργάνων διοίκησης και ο ρόλος του Πρύτανη.
   
Το Συμβούλιο στη συνέχεια εξέτασε για κάθε υποψήφιο χωριστά αν συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα, που προβλέπονται από το νόμο.
Ειδικότερα το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την γνωμοδότηση 83/2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση Πρύτανη, Καθηγητής ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν την λήξη της οριζόμενης στο νόμο θητείας του και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, επέλεξε ομόφωνα τους Καθηγητές Στέφανο Γκρίτζαλη και Ιωάννη Κάλλα και με πλειοψηφία άνω των 2/3 του συνόλου των μελών του, τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζόπουλο, ως υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Συμβούλιο ανακήρυξε υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά τους:
1. κ. Στέφανο Γκρίτζαλη, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2. κ. Ιωάννη Κάλλα, Καθηγητή Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
3. κ. Ιωάννη Χατζόπουλο, Καθηγητή Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
και προσκαλεί τους υποψηφίους σε ανοικτή ακρόαση στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ιδρύματος στις 6 Μαΐου 2014, μέσω των αιθουσών τηλεδιάσκεψης.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διεξαχθούν στις 8 Μαΐου 2014 με ηλεκτρονική ψηφοφορία σύμφωνα με την από 18-3-2014 Προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.