Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Ο τουρισμός αποτελεί βιομηχανία ζωτικής σημασίας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΥΣΣΑΙΟΥ
(αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων)

“Ο τουρισμός είναι κρίσιμος για την οικονομία της μεσoγειακής ακτής και ακόμα κρισιμότερος για τη χώρα μας στη παρούσα μάλιστα οικονομική συγκυρία. Η τουριστική δραστηριότητα συνεισφέρει περίπου στο 18% του ΑΕΠ και της απασχόλησης καθιστώντας την ως εξαιρετικά σημαντικό κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας.
Η προστασία του περιβάλλοντος, η υγιεινή διατροφή, η εναλλακτικές μέθοδοι ιατρικής, η ανάγκη για απεξάρτηση από το άγχος και το στρες, η ανάγκη για ευεξία, η ανάγκη για εμπειρίες συναναστροφής με ιστορία τόπων και ανθρώπων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, η πρόληψη σε συνάρτηση με τις γεωπολιτικές συνθήκες κ.α. δημιουργούν ένα νέο μοντέλο ζήτησης και στον τουρισμό, που απαιτεί αντίστοιχη προσαρμογή και του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Ο τουρισμός αποτελεί βιομηχανία ζωτικής σημασίας. Ωστόσο η πείρα έδειξε ότι, χωρίς σχεδιασμό και κατάλληλη ένταξη του τουρισμού στις ήδη ασκούμενες άλλες πολιτικές, ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα.

Η πρόκληση έγκειται στο να βρεθεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης που δεν θα επιβάλλει υπερβολικά υψηλό τίμημα στο περιβάλλον και θα αποφεύγει τις δυναμικές ακμής-παρακμής.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι επαγγελματικοί παράγοντες του τουρισμού, θα πρέπει στο πλαίσιο του σχεδιασμού της τουριστικής της πολιτικής για ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν να λάβουν υπόψη τους τους ανωτέρω παράγοντες.
Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους, τις παρατηρήσεις που κάνουν οι ξένοι επισκέπτες και ειδικοί επί του τουρισμού, όπως οι εκπρόσωποι του γερμανικού κοινοβουλίου, μέλη της τουριστικής επιτροπής, που επισκέφτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τη Σύρο.

Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα των νησιών της Περιφέρειας όπως η ποιότητα ζωής, το κλίμα, η ασφάλεια, ο πολιτισμός, η πολιτιστική ταυτότητα, το πολιτιστικό κεφάλαιο, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον,  έτσι ώστε να δημιουργήσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Θα πρέπει επίσης παράλληλα να λάβουμε υπόψη την ανάγκη αντιμετώπισης των μειονεκτημάτων της περιφέρειας όπως η νησιωτικότητα που επηρεάζει άμεσα και μόνιμα κάποιες από τις πλέον κρίσιμες παραμέτρους της ελκυστικότητας των νησιών: την προσβασιμότητα, την έλλειψη παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου Συμφέροντος, την παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών, την οργάνωση της  αγοράς και της οικονομίας κλίμακας.

Τέλος θα πρέπει να ενισχύσουμε το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν και ως προς την ποικιλότητα του και ως προς την οργάνωση του και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ως προς τη προβολή του.

Προς την κατεύθυνση μίας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης οι προτάσεις που αποτελούν αντικείμενο της άσκησης της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας είναι μεταξύ άλλων:

δημιουργία Οργανισμού Προώθησης Προορισμού (DMO-Destination Marketing Organisation) μέσω:
της εκπόνησης ενός αναλυτικού προγράμματος δράσης για το τουριστικό   μάρκετινγκ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
Της δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας για την προβολή του Νοτίου Αιγαίου
της δημιουργίας ενός destination brand ως μιας ελκυστικής τουριστικής ταυτότητας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου


-Η ενίσχυση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης αλλά και η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε επίπεδο περιφέρειας ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και του τουρισμού εμπειρίας και γνώσης που φαίνεται με σημαντική βεβαιότητα να αποτελεί την απάντηση στο νέο μοντέλο ζήτησης και στη ανάγκη για προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας. Έμφαση στην ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας σε συνδυασμό με την ανάδειξη της αξίας τοπικών προϊόντων καλλωπισμού θεραπείας, αρωματικά φυτά κ.α.

-Η ανάδειξη ενός ή περισσότερων νησιών της περιφέρειας σε πρότυπα νησιά ανάπτυξης αποκλειστικά εναλλακτικών μορφών τουρισμού

-Η συστηματική παρακολούθηση των αγορών και της πορείας της ζήτησης στην Ευρώπη και στο κόσμο.


-Η Χρηματοδοτική ενίσχυση των απαιτούμενων αναγκών λειτουργίας (συντήρησης, αποκατάστασης, προσωπικού) όλων των αρχαιολογικών χώρων ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας της Περιφέρειας (π.χ. της Δήλου)) και.

-Η ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων τουριστικής εκπαίδευσης.

-Η Σύνδεση του Πρωτογενή Τομέα Με τον Τριτογενή με Έμφαση στις δράσεις του Τουρισμού και του Πολιτισμού (Καθιέρωση Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας).

-Η δημιουργία Δικτύου εστιατορίων διατροφής που ταυτίζεται με την κουζίνα του Αιγαίου.

-Τα Οινικά/Αγροτικά μονοπάτια. Διασύνδεση των εν λόγω διαδρομών στα προγράμματα των επισκεπτών με κρουαζιερόπλοια.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί υπόψιν των μελών της προς έγκριση, το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το υπόλοιπο του έτους 2011. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό (όπως αυτός ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 30/3/2011) για την προβολή της Δωδεκανήσου θα διατεθούν 400.000 ευρώ και για τις Κυκλάδες 300.000 ευρώ. Το σύνολο των δράσεων που θα υλοποιηθούν θα αποφασισθούν στην ανωτέρω συνεδρίαση. Οι δράσεις που θα υιοθετηθούν θα στοχεύουν στην προβολή της Περιφέρειας:

-Στο εσωτερικό, αφού πολλά από τα μικρά νησιά προσβλέπουν σε ημεδαπούς τουρίστες.
-Στις παραδοσιακές αγορές (Γερμανία, Αγγλιά, Αυστρία, Σκανδιναβικές χώρες κ.λ.π.).
-Σε ανερχόμενες αγορές (Ρωσία, Ισραήλ).Ήδη συμμετείχαμε στη διεθνή τουριστική έκθεση της Μοσχας.
-Στην Τουρκία. Η συγκεκριμένη αγορά ενδιαφέρει αρκετά τα νησιά που γειτνιάζουν με τα μικρασιατικά παράλια. (τα Δωδεκάνησα τα τελευταία χρόνια συμμετείχαν στις εκθέσεις της Κων/πολης και της Σμύρνης).
Στόχος θα πρέπει επίσης να είναι και η ανάκαμψη του μαθητικού τουρισμού  (όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο).
Ανέφερα προηγουμένως για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας εκπροσώπων του γερμανικού κοινοβουλίου μελών της τουριστικής επιτροπής και ίσως είναι στιγμή να σας μεταφέρω κάποιες παρατηρήσεις που μας έκαναν και σας αφορούν άμεσα:

απουσία προσβασιμότητας στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες σε όλους τους χώρους των καταλυμάτων στο σύνολο των καταλυμάτων της περιφέρειας.

-Επίσης είναι χαρακτηριστικό σύμφωνα με τους επισκέπτες μας ότι το 80% των Γερμανών αναζητούν πληροφορίες για τις διακοπές τους μέσω του διαδικτύου και το 50% κλείνει μέσω του μέσω αυτού. Κατανοείτε λοιπόν τη σημασία που έχει για την επιχείρηση σας η ηλεκτρονική προβολή και δυνατότητα κράτησης των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της επιχείρηση σας ή ενός κλαδικού οργάνου ή φορέα.

Τέλος είναι επίσης πεποίθηση μου ότι:

-μπορείτε και θα πρέπει να εντάξετε στο διατροφικό μενού των καταλυμάτων σας ξεκινώντας από το πρωινό που προσφέρεται σχεδόν παντού, ελληνικό μενού με τη χρήση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και μόνο, επισημαίνοντας τη διατροφική του αξία και τη σημασία του για την υγεία.

-θα πρέπει να δημιουργήσετε αποδοτικές συνεργασίες και μεταξύ σας και με άλλους φορείς του τουρισμού αλλά και του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα στο πλαίσιο του κοινού στόχου της τουριστικής ανάπτυξης και αποδοτικότητας.

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική μας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με αναφορά και στον τουρισμό, όπως φαίνεται και παραπάνω επικεντρώνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής σε συνθήκες αειφορίας, στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της, στο τουριστικό και πολιτιστικό της προϊόν, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας.  Στόχος μας είναι να καταστεί το Νότιο Αιγαίο μια ανταγωνιστική Περιφέρεια σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο μέσω ενός επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που θα επικεντρώνεται σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο με βάση τις αρχές της Πολιτικής Συνοχής για Πράσινα Νησιά, Βιώσιμα Νησιά και Νησιά Ίσων Ευκαιριών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.