Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Γενικές Δ/νσεις και Προιστάμενοι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου


Mε το Νόμο 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 6, συστάθηκε, μεταξύ άλλων, και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Βάσει του Π.Δ. 143/27.12.2010 περί «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», δημιουργούνται στην εν λόγω Αποκεντρωμένη Διοίκηση τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

·         Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, η οποία συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις:
1.      Δ/νση Εσωτερικών  (Πειραιάς)
2.      Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων  (Πειραιάς)
3.      Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
4.      Δ/νση  Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
5.      Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης  & Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
6.      Δ/νση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης  & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)

·         Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις:
1.      Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
2.      Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
3.      Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
4.      Δ/νση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
5.      Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου  (Πειραιάς)

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Γενική Δ/νση υπάγονται έως τις 30.06.2011 οι Δ/νσεις Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΔΙ.ΣΑ), Δημοσίων Έργων (Δ.Δ.Ε.), Ελέγχου Κατασκευής Έργων (ΔΕΚΕ) και Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ), των οποίων οι αρμοδιότητες από την 01.07.2011, μεταφέρονται στις Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.
·         Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, η οποία συγκροτείται από τις εξής Δ/νσεις:                
1.      Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (Πειραιάς)
2.      Δ/νσεις Δασών Ν. Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου  
3.      Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
4.      Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)

Κατόπιν των ανωτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις έχουν τοποθετηθεί οι παρακάτω Προϊστάμενοι:


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Βασιλική Μπαλάσκα
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ευστράτιος
Δουλδούρης
ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Νικόλαος Θεοδωρίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Εσωτερικών (Πειραιάς)
Ειρήνη Πετράκη
Διοικητικού– Οικονομικού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ευάγγελος Καλαϊτζής
Διοικητικού -Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
Σπυρίδωνας Πλιάτσικας
Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Παναγιώτης Αυγουστής
Αστικής Κατάστασης Μετανάστευσης & Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)
Πετρούλα Αποστολάκη
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ιωάννης Καρατζάς
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)


Πολύκαρπος Πολυχρονάκης
Υδάτων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Ευάγγελος Κοντής
Υδάτων Νοτίου Αιγαίου
(Ερμούπολη)
Ηλίας Νόκας – Ζωγράφος
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Κορνηλία Βαϊκούση
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
Ελευθέριος Καστρίσιος
Δημοσίων Έργων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Βιργινία Καραχάλια
Δημοσίων Έργων Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
Δημήτριος Δρυμπέτας
Ελέγχου Κατασκευής Έργων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Μιχαήλ Χατζάρας
Ελέγχου Κατασκευής Έργων Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη)
Νικηφορούλα Γεραγάλα
Ελέγχου Συντήρησης Έργων Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη)
Μερόπη Κυδωνιάτου
Δασών Ν. Δωδ/σου (Ρόδος)
Αικατερίνη Μπαλατσούκα
Δασών Ν. Κυκλάδων (Ερμούπολη)
Άρτεμις Αλεξιάδου
Δασών Ν. Λέσβου (Μυτιλήνη)
Φώτιος Κράλλης
Δασών Ν. Σάμου (Σάμος)
Ζωή Κινιαζοπούλου
Δασών Ν. Χίου (Χίος)
Κων/νος Μπέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.