Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κοινή δράση για την αποτροπή των μέτρων της διαθεσιμότητας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τη συνεδρίαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2013 συζήτησε διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα, που άπτονται της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος και ομόφωνα καταλήγει στο ακόλουθο ψήφισμα.

Σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ/ΤΕΙ διαπιστώνει ότι η επιλογή αυτή αποδομεί τη λειτουργία των Δημοσίων Πανεπιστημίων, και πλήττει καίρια την ανταγωνιστικότητά τους, προς όφελος των Κολλεγίων στην Ελλάδα και των Πανεπιστημίων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημίου μας, ενημερώνει ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στελεχώνεται με 287 διοικητικούς υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων που υποστηρίζουν το διοικητικό έργο σε 6 νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος, Σύρος και Λήμνος) και εξυπηρετούν 11.000 φοιτητές/τριες. Τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος ανέρχονται συνολικά σε 301, καλύπτοντας μέρος του διδακτικού έργου των 16 Τμημάτων και των 27 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και αξιόλογες πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις (Διεθνή Θερινά Σχολεία, προγράμματα διά βίου μάθησης κτλ). Για την υλοποίηση του απαιτούμενου διδακτικού έργου απαιτούνται κάθε χρόνο περίπου 100 πρόσθετοι διδάσκοντες ΠΔ 407/80  (από αυτούς οι 48 είναι εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ που αναμένουν τον διορισμό τους, ενώ οι υπόλοιποι καλύπτουν τα λοιπά γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων). Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω διδάσκοντες καλύπτουν και τα κενά που προκύπτουν λόγω συνταξιοδότησης διδακτικού προσωπικού.

Είναι προφανές ότι λόγω του πολυεδρικού και ιδιαιτέρως του πολυνησιωτικού χαρακτήρα του Ιδρύματος οι περισσότερες διοικητικές υπηρεσίες (π.χ. βιβλιοθήκη, φοιτητική μέριμνα, τεχνική υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία κ.ά.) απαιτούν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό συγκριτικά με ένα μονοεδρικό ίδρυμα, επειδή πρέπει να παρέχουν επιτόπια υποστήριξη στα νησιά, η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως. Ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι ιδιαίτερες ανάγκες που εκ τού χαρακτήρα αυτού προκύπτουν, έχουν αναγνωρισθεί στο πρόσφατο παρελθόν από την Πολιτεία και οδήγησαν στην ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή (Ν. 4139/2013, ΦΕΚ Α΄ 74), η οποία στηρίχθηκε στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 106 του Συντάγματος ειδική μέριμνα για τις νησιωτικές περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι διαχρονικά υποστελεχωμένο τόσο στο διδακτικό όσο και στο διοικητικό προσωπικό και απαιτείται η επιπλέον ενίσχυσή του με νέα μέλη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σημερινές επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας του. H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλογιστεί τη σημασία και το ρόλο του έργου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, καθώς και τις άκρως αρνητικές συνέπειες επιλογών μείωσης του προσωπικού του. Οποιαδήποτε μείωση του υπάρχοντος προσωπικού θα επιφέρει ανυπέρβλητες δυσλειτουργίες στο έργο του ιδρύματος.

Ταυτόχρονα με την αναίρεση του σχεδίου διαθεσιμότητας προσωπικού των ΑΕΙ/ΤΕΙ, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ζητά:

Α.      την ενίσχυση του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος με τον άμεσο διορισμό των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Β.      τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ
Γ.      τη χορήγηση όλων των αναγκαίων πιστώσεων διδασκόντων με σύμβαση ΠΔ 407/80 για την κάλυψη των επιτακτικών εκπαιδευτικών αναγκών
Δ.      την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας με έκτακτη επιχορήγηση της σίτισης.

Η Σύγκλητος δηλώνει ότι θα προασπίσει με κάθε μέσο την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και το διδακτικό, ερευνητικό και κοινωνικό του έργο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Καλεί επίσης, τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε κοινή δράση για την αποτροπή των μέτρων της διαθεσιμότητας.


Στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή/και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρήσει σε οποιουδήποτε είδους διαθεσιμότητα προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα καθώς και ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.