Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΣΥΡΟΥ Διαμαρτυρία για τη διαθεσιμότητα

Οι παρακάτω υπογραφόμενοι εκπαιδευτικοί της ΕΠΑ.Σ  Σύρου που υπηρετούμε σε αυτό ή βρισκόμαστε σε διαθεσιμότητα, συνήλθαμε σε συνεδρίαση στις 02 Σεπτεμβρίου 2013, στο γραφείο των καθηγητών, με θέμα:
Κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Διαθεσιμότητες, αναγκαστικές Μετατάξεις, Σχέδιο Νόμου για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …».
Μετά από συζήτηση επί του θέματος, αποφασίσαμε τα παρακάτω:
Α. Διαμαρτυρόμαστε για:
Την αναίτια, ξαφνική, άδικη, ακατανόητη, ατεκμηρίωτη και απαράδεκτη κατάργηση 49 ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, που είχε σαν συνέπεια να τεθούν σε 8μηνη διαθεσιμότητα 2.122 συνάδελφοί μας, Τεχνικών Ειδικοτήτων, να μεταταχθούν άλλοι 302 σε διοικητικές θέσεις και 25 σε Ι.Ε.Κ., και να διακοπεί η λειτουργία 2 Τομέων στα ΕΠΑ.Λ. και 9 ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ.
Στο σχολείο μας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δύο (2) εκπαιδευτικοί Δ.Ε (τεχνίτες) ειδικοτήτων που δεν έχουν καταργηθεί, απαραίτητοι στη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τη τήρηση των συνθηκών ασφαλείας και συντήρησης του εξοπλισμού. Τέλος καταργήθηκε η ειδικότητα της Κομμωτικής η οποία προσελκύει μεγάλο αριθμό μαθητών.
Τη δρομολογούμενη από το επόμενο σχολικό έτος (2014-15)  κατάργηση των 102  ΕΠΑ.Σ  πανελλαδικά (και της ΕΠΑΣ Σύρου), δημόσιων τεχνικών σχολών που υφίστανται από το 1985 (ΤΕΣ, ΤΕΕ),  μη δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές που έχουν εγγραφεί ή επιθυμούν να εγγραφούν στην Α’ ΕΠΑΣ να φοιτήσουν φέτος.
Την εισαγωγή της μεταγυμνασιακής Κατάρτισης με την ίδρυση των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). για μαθητές + 15 ετών, αλλοιώνοντας το χαρακτήρα της δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης.  Καθιερώνονται δηλαδή δομές κατάρτισης, και όχι πλέον τυπικής εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές σπουδές για τις οποίες η πολιτεία δεν υποχρεώνεται από το Σύνταγμα να τις παρέχει δωρεάν, χωρίς μάλιστα γι’ αυτές να υπάρχει σχεδιασμός,  υποδομές, αναλυτικά προγράμματα, βιβλία, εκπαιδευτικό προσωπικό.
Τον αποκλεισμό, λόγω κατάργησης ειδικοτήτων και σχολειών, από την τυπική Τεχνική Εκπαίδευση μεγάλου αριθμού μαθητών και ιδιαίτερα των κοριτσιών.
Τον αυθαίρετο και χωρίς τεκμηρίωση διαχωρισμό των ειδικοτήτων σε κάποιες που θα διδάσκονται στην Τεχνική Εκπαίδευση  και σε αυτές που εξοβελίζονται στην Κατάρτιση.
Τον παροπλισμό σημαντικού αριθμού  εργαστηριών με ακριβό εξοπλισμό προερχόμενο από το υστέρημα του ελληνικού λαού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (και με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών)  τα οποία λειτουργούν μέσω των υπό κατάργηση ειδικοτήτων και σχολείων. 
Τις αναγκαστικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Εκπ/σης, με την έκδοση των με αρ. 111966/Δ2/13-8-2013 και 111967/Δ2/13-8-2013 Υ.Α., με τις οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως «πλεονάζων προσωπικό» 6.041 καθηγητές Δ/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, χρησιμοποιώντας άγνωστα και αδιαφανή κριτήρια και παρακάμπτοντας τα κατά νόμο αρμόδια ΠΥΣΔΕ, χωρίς ποτέ να ανακοινωθούν τα ονοματεπώνυμά τους και να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι.
Το ότι με τις ίδιες Υ.Α. προκηρύχθηκαν 4.600 θέσεις στην Π/θμια Εκπ/ση (χωρίς να κατονομάζονται επακριβώς ποιές), αλλά και διοικητικές θέσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες (χωρίς να προσδιορίζεται με ποια κριτήρια έγινε αυτό).
Το ότι οι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί στερήθηκαν της δυνατότητας υποβολής αιτήσεως.
To ότι η παρουσίαση του Νομοσχεδίου για το ‘’Νέο Λύκειο’’ του έγινε τελευταία στιγμή, ακολούθησε προσχηματική δημόσια διαβούλευση 5 ημερών! με απόντες ουσιαστικά τους κοινωνικούς φορείς και την εκπαιδευτική κοινότητα, και θα ψηφιστεί στη Βουλή ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και καθοριστεί ο προγραμματισμός των σχολικών μονάδων με εντολή του ίδιου του Υπουργείου!, με αποτέλεσμα τα σχολεία να είναι απροετοίμαστα για τις (όποιες) αλλαγές.
Την  υποβάθμιση  και συρρίκνωση του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης, ιδίως για τα παιδιά των φτωχών οικογενειών, που θα κινδυνεύσουν με οριστική αποβολή από την εκπαιδευτική διαδικασία, ή θα καταλήξουν ως δωρεάν εργατικό δυναμικό με το πρόσχημα της πρακτικής άσκησης  (θεσμός μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ και Σ.Ε.Κ).
Β. Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας:
1.      Την κατάργηση του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, την άμεση ανάκληση των 2.122 διαθεσιμοτήτων και των 327 μετατάξεων των καθηγητών, την πλήρη αποκατάστασή τους και την επάνοδό τους στις οργανικές τους θέσεις.
2.      Τη συνέχιση  λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ με ταυτόχρονη αναβάθμισή τους εντός του πλαισίου της τυπικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (εγγραφή μαθητών από το γυμνάσιο, προσθήκη επιλεγμένων γενικών μαθημάτων, αύξηση ωραρίου σε 29 ω/ε).
3.      Την επαναλειτουργία των 2 Τομέων στα ΕΠΑ.Λ. και των 9 ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ. που καταργήθηκαν
4.      Την  ανάκληση ίδρυσης των Σ.Ε.Κ.  (Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης).
5.      Την απόσυρση του Σχεδίου Νόμου για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, και την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. με την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς (Περιφέρεια, Δήμο, Σωματεία, Συλλόγους, κλπ)
Παρακαλούμε για την πρωτοκόλληση του Ψηφίσματος στο Πρωτόκολλο του Σχολείου και για την αποστολή του στον Υπουργό Παιδείας από τον Διευθυντή του Σχολείου δια της Υπηρεσιακής οδού (μέσω της Δ.Δ.Ε και της Π.Δ.Ε.).
Οι Εκπαιδευτικοί
1.       Επαμεινώνδας Λέστος   ΠΕ 1702   (Δ/ντης)
2.       Σταματίου Νίκος ΠΕ1706
3.       Ματθαίου Νίκος ΤΕ01 06
4.       Ζερβός Γεώργιος ΠΕ12.11
5.       Βενέτης Σωτήριος ΠΕ 17.06
6.       Μαθιάσος Συμεών  ΠΕ 17.03
7.       Σιγάλας Εμμανουήλ ΔΕ0102
8.       Ρηγούτσος Φραγκίσκος ΔΕ0101

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.