Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012

Προσκτήσεις τελευταίας εικοσαετίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Αρχείων Νομού Κυκλάδων

Αγγελική Γ. Ψιλοπούλου

http://gak-ank.blogspot.gr/2010/07/blog-post.html

 

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Κυκλάδων σύμφωνα με το Ν 1946/91 είναι η αρμόδια υπηρεσία στο νομό για τη διάσωση, παραλαβή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού που ανήκει είτε σε ΝΠΔΔ, είτε σε ιδιώτες.
Το αρχειακό υλικό στις υπηρεσίες το εντοπίζουμε από ερωτηματολόγια που τους στέλνουμε, από αυτοψία στους χώρους φύλαξης, από πρακτικά εκκαθάρισης που υποχρεώνονται να κάνουν και μας τα κοινοποιούν ή μετά από πρόσκληση του αρμοδίου υπαλλήλου.
Τα ιδιωτικά αρχεία κάποιοι τα δωρίζουν εν ζωή, ή οι απόγονοί τους τα φέρνουν σε μας, ή κάποιοι φίλοι των αρχείων τα εντοπίζουν και μας πληροφορούν σχετικά. Κάποιες φορές τα σώζουν από τα σκουπίδια, στην κυριολεξία, και τα μεταφέρουν στην υπηρεσία.
Στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους με κάθε τρόπο και μέσον βοήθησαν στη μεταφορά αρχειακού υλικού και είναι: ο Χρήστος Λούκος, ο Δρόσος Κωνσταντέλλος, η Βαλεντίνη Χαραμάκη, η Τάινα Χιέταλα, η Βίλμα Τσίρκα, η Ντίνα Συκουτρή, ο Κώστας Βαρβέρης, ο Χρήστος Χαχόλος, ο Νίκος Δαέλης, ο Λούης Γαδ του Λεονάρδου και κάποιοι που σίγουρα μας διαφεύγουν.
Το υλικό, που εισάγεται, φυλάσσεται στο κεντρικό κατάστημα (πρώτο όροφο και ισόγειο) και στις 3 αποθήκες που νοικιάζουμε κοντά στο κτήριο Κορνηλάκη (Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης).
Το Βιβλίο Εισαγωγής αρχειακού υλικού είναι το κατάστιχο που μας δίνει τις σχετικές πληροφορίες. Πρόσφατα μεταφέρθηκε σε ηλεκτρονική μορφή.
Από το 1990 μέχρι σήμερα οι παραλαβές είναι 316. Κάθε εισαγόμενο αρχείο παίρνει έναν αύξοντα αριθμό και έναν αριθμό ειδικού ευρετηρίου όπου φαίνεται το είδος του αρχείου δηλ. διοικητικό, συμβολαιογραφικό, εκπαιδευτικό κλπ. Στη συνέχεια αποδελτιώνεται, ταξινομείται και αρχειοθετείται.
Όταν μας επισκεφτεί κάποιος ερευνητής υπάρχουν 3 τρόποι για να εξυπηρετηθεί . Ο πρώτος τρόπος είναι να του δώσουμε τον «ΟΔΗΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1821-1949» των Χρήστου Λούκου - Πόπης Πολέμη και από εκεί να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει, αν περιέχεται σ’ αυτό το ευρετήριο.
Ο δεύτερος τρόπος είναι, αν το εισαχθέν αρχείο έχει ταξινομηθεί, να του δοθούν τα δελτία και να εντοπισθεί ο φάκελος ή το κατάστιχο που τον ενδιαφέρει.
Ο τρίτος τρόπος είναι να αναζητηθεί στα ψηφιοποιημένα αρχεία με τίτλο «ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ». Ένα μέρος του Δημοτικού Αρχείου Ερμούπολης έχει ψηφιοποιηθεί (147 από τους 365 φακέλους της ενότητας ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ολόκληρες οι ενότητες ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ, ΘΕΑΤΡΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ», ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ.
Επικουρικά έρχονται οι ηλεκτρονικές ευρετηριάσεις που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και είναι:
1. Το Δημοτολόγιο του Δήμου της Ερμούπολης από 1834-1945 (44972 εγγραφές )
2. Τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων (από 1859-1925) και αποβιώσεων (από 1925 έως 1882) και συνολικά ανέρχονται σε 66475 εγγραφές
3. Ένα πρόχειρο βιβλίο γεννήσεων από 1828 έως 1858 περίπου 12000 εγγραφές
4. Το μητρώο προσφύγων 1923 με 7817 εγγραφές
5. Ένα συμβολαιογραφικό ευρετήριο του 1860 του Κων/νου Αγγελίδη, 4214 συμβόλαια
6. Το πρώτο κατάστιχο εισερχομένων ασθενών του Νοσοκομείου με 1985 εγγραφές
7. Το πρώτο μαθητολόγιο του Γυμνασίου Σύρου με 2217 εγγραφές
Επίσης, με πρωτοβουλία του καθηγητή Νεότερης Ιστορίας κ. Χρήστου Λούκου, σε ηλεκτρονική μορφή έχουν μεταφερθεί τα βιβλία απογραφής πληθυσμού του 1860,1870 και 1879 από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και τα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου του 19ου αι από το Δημήτρη Δημητρόπουλο και τα ΠΔΣ του 20ου αι από την Ευδοκία Ολυμπίτου.
Μια ομαδοποίηση των αρχειακών εισαγωγών, ανάλογα με την Υπηρεσία ή το πρόσωπο παραγωγής, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αντίληψη της αναφοράς μας σ’ αυτές. Με βάση τον Αριθμό Ειδικού Ευρετηρίου προκύπτουν οι εξής κατηγορίες:
Δημοτικά Αρχεία
Με το Δήμο Ερμούπολης βρισκόμαστε σε άριστη και σχεδόν καθημερινή επαφή.
Στο βασικό πυρήνα των Αρχείων που είναι το Δημοτικό Αρχείο Ερμούπολης έχουν προστεθεί 16 ακόμη παραλαβές από το Δήμο Ερμούπολης (Αποφάσεις Νομαρχίας, ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, αποβιώσεων, γάμων, φωτογραφίες, έγγραφα από το πρώτο εργοστάσιο αφαλάτωσης)
Τα Διοικητικά είναι 48 αρχεία που προέρχονται από Υπηρεσίες και μετά από πρόσκληση για αυτοψία ή κοινοποίηση πρακτικού εκκαθάρισης τα παραλαμβάνουμε. Ενδεικτικά αναφέρω τα αρχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του τμήματος Χημικών Υπηρεσιών , της Νομαρχίας Κυκλάδων, του Τμήματος Εμπορίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ)Νοτίου Αιγαίου, της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, των Λιμεναρχείων, Υπολιμεναρχείων, Λιμενικών Σταθμών και Κρατικών Αερολιμένων όλου του Νομού.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν να επιδείξουν τα Βιομηχανικά Αρχεία που προλάβαμε να σώσουμε μερικές φορές με την απειλή ενός εκσκαφέα.

Τα βιομηχανικά αρχεία που έχουμε παραλάβει και έχουν ταξινομηθεί από τις ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης με την εποπτεία του κ. Χρήστου Λούκου είναι:
Αρχείο εργοστασίου κλωστοϋφαντουργίας Μπαρμπέτα 2500 φάκελοι και κατάστιχα.
Αρχείο εργοστασίου Καρέλλα ( μετά ΑΙΓΑΙΟΝ σήμερα Σούπερ Μάρκετ Ατλάντικ) περίπου 1500 φάκελοι αλλά η ταξινόμηση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Αρχείο εργοστασίου Βαρδάκα με 2087 φακέλους
Υπάρχουν μικρότερες ενότητες αρχειακές που ρίχνουν φως στη βιομηχανία της πόλης από άλλη γωνία, όπως οι δωρεές που κατά καιρούς κάνει η κυρία Μανώλια Ηπιώτη (απόγονος Λαδοπούλου) με φωτογραφίες των εργοστασίων ή αλληλογραφία των εργοστασιαρχών ή προσωπικά αντικείμενα ή η παραχώρηση από το Σταύρο Βαφία ενός μικρού μέρους του αρχείου της ΑΚΕΣ (πρώην Κουλούρη)ή 3 cd με φωτογραφίες από το μηχανουργείο Μπαρμπέτα με την κατασκευή τροχού (προσφορά του Αντωνίου Ροδοκανάκη-Κρίνου).
Τα βιομηχανικά αρχεία εκτός του ότι είναι εργαλεία έρευνας για τους ιστορικούς ,αποτελούν τεκμήρια εργασίας σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης εργατών, που έχουν χάσει τα βιβλιάρια ενσήμων ή το ΙΚΑ έχει χάσει τους φακέλους τους.
Με τον χαρακτηρισμό Εκπαιδευτικά έχουμε εισαγάγει κατάστιχα, κυρίως, αλλά και λυτά έγγραφα όλων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Σύρου συμπεριλαμβανομένων 2 νηπιαγωγείων και της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων. Έχουν ταξινομηθεί τα αρχεία του ιστορικού 1ου Γυμνασίου Σύρου(του οποίου έχουμε παραλάβει και τη Βιβλιοθήκη),των 6 Δημοτικών Σχολείων της Ερμούπολης, του Δημοτικού Σχολείου της Άνω Σύρου που περιλαμβάνει και τα αρχεία των καταργηθέντων σχολείων Κινίου και Επισκοπείου, τα αρχεία των 1ου και 2ου Νηπιαγωγείων Ερμούπολης,ενώ τα αρχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ταξινομηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος.
Μια μεγάλη κατηγορία αρχειακών παραλαβών είναι όσα αφορούν στην Υγεία –Κοινωνική Πρόνοια και τέτοια είναι:
της Διεύθυνσης Υγείας –Πρόνοιας με 2582 φακέλους,
του Νοσοκομείου Σύρου 100 κατάστιχα και 500 φάκελοι,
του Μπαμπαγιωτείου Ορφανοτροφείου με 340 φακέλους,
της Φιλοπτώχου Εταιρείας Ερμουπόλεως (Γηροκομείο-Πτωχοκομείο Αγίου Παντελεήμονα 53 κατάστιχα και 272 φακέλους,
του ΠΙΚΠΑ με 553 φακέλους,
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με 371 φακέλους και του Κληροδοτήματος Πρωίου.
Ένα μεγάλο μέρος των προκτήσεών μας κατέχουν τα δικαστικά αρχεία με παραλαβές από το Πρωτοδικείο Σύρου, τα Ειρηνοδικεία Σύρου, Τήνου και Πάρου, από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου και το Εφετείο Αιγαίου. Πολύ συχνά συνεργαζόμαστε με δικηγόρους για τον εντοπισμό μιας πολιτικής ή ποινικής απόφασης ή μιας διαθήκης δημόσιας ή μυστικής (από το 1879 έως το 1939).
Σημαντικές εισαγωγές θεωρούνται και τα συμβολαιογραφικά αρχεία που με αποφάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν παραχωρήσει οι συμβολαιογράφοι Ελένη Χρυσολωρά- Ανδρουτσοπούλου, ο Μάξιμος Ταλασλής και ο Ιάκωβος Πρίντεζης.
Η συμβολαιογράφος Ελένη Χρυσολωρά-Ανδρουτσοπούλου παρέδωσε στα ΓΑΚ ευρετήρια και αλφαβητικούς πίνακες των παλαιών συμβολαιογράφων της Ερμούπολης (19ος -20ος αι) αλλά τα λυτά έγγραφα, που είχε στο γραφείο της δεν τα παρέδωσε τακτοποιημένα ανά συμβολαιογράφο, αλλά σε φακέλους με δικογραφίες, που είχαν χρησιμοποιηθεί τα έγγραφα.
Ο Ιάκωβος Πρίντεζης παρέδωσε μόνο τα ευρετήρια των συμβολαιογράφων που βρίσκονταν στο γραφείο του ενώ τις συμβολαιογραφικές πράξεις τις έχει κρατήσει και εξυπηρετεί ο ίδιος όποιον ενδιαφέρεται.
Ο Μάξιμος Ταλασλής παρέδωσε ευρετήρια και συμβολαιογραφικές πράξεις των συμβολαιογράφων του 19ου αι και όσα συμβόλαια είναι από το 1901 και μετά βρίσκονται στο γραφείο του.
Νομικά αρχεία με δικογραφίες διαθέτουμε τριών δικηγόρων: του Βαϊτση Βάγια και του Δημητρίου Κρίνου, του Δημητρίου Κρίνου ,που έχει ολοκληρωθεί η αποδελτίωσή τους και του Μάκη Φρέρη, που παραλάβαμε πρόσφατα και επίκειται η ταξινόμησή του. Του τελευταίου πρόσφατα παραδόθηκε και η συλλογή του με νομικά βιβλία και λογοτεχνικά περιοδικά (περίπου 400 κούτες).
Από τα διπλωματικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας ζητήσαμε και μας εστάλη σε φωτοαντίγραφο μια έκθεση που είχε συντάξει ο γάλλος πρόξενος Μαρέν Ρηγούτσος με τον τίτλο: Avril 1941 – Octobre 1944 Syra sous l’occupation italienne puis allemande.
Από Σωματεία και Οργανώσεις έχουμε εισαγάγει και ταξινομήσει το αρχείο του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων και έχουν προκύψει 350 φάκελοι αρχικά και 1171 φάκελοι από τη δεύτερη παραλαβή.
Το αρχείο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων λόγω του μεγάλου του όγκου και επειδή στο δικό τους κτήριο υπήρχε χώρος για ταξινόμηση και φύλαξη ολοκληρώθηκε από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης με την επίβλεψη του καθηγητή Χρήστου Λούκου η ταξινόμηση του αρχείου του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων χωρίς να γίνει παραλαβή του αρχείου.
Άφησα για το τέλος μια μεγάλη ενότητα προσκτήσεων αρχείων, που χαρακτηρίζονται ιδιωτικά και έχει μεγάλη ποικιλία σε πρόσωπα και υλικό και είναι ανάλογο το ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Αρχεία Νομού Κυκλάδων τα ιδιωτικά αρχεία έχουν μια ξεχωριστή σημασία, γιατί οι δωρητές είναι συμπολίτες μας που συμμερίζονται τους σκοπούς του Ιστορικού Αρχείου και κατανοούν ότι μια ενότητα αν είναι ξεκομμένη και δεν βρίσκεται σε «συνομιλία» με άλλα αρχεία, δεν έχει αξία.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία απόψε να ευχαριστήσω όλους όσοι με κάθε τρόπο εμπλούτισαν τις συλλογές των Αρχείων με κάθε τρόπο.
Η παράθεση των ονομάτων θα γίνει με χρονική σειρά:
ο αξιωματικός του αγγλικού στρατού, Antony G. Harris, ένα χάρτη της Σύρου του Σεπτεμβρίου του 1943
ο κ.Θεόδωρος Τορνάρης, 2 συμβόλαια του 19ου αιώνα
η κ.Ευαγγελία Πελέκη - Αναγνωστοπούλου, 14 έγγραφα , 1 φωτογραφία και 1 φορητό, ξύλινο αρμόνιο που ήδη το έχουμε παραδώσει στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης
ο αείμνηστος Ελευθέριος Καλουτάς, έγγραφα πρωτότυπα και σε φωτοαντίγραφα της οικογενείας Καλουτά, βιβλία και περιοδικά
ο αείμνηστος Αντώνιος Δαρζέντας, φωτογραφίες,ταχυδρομικά δελτάρια και επιστολές από την οικία Αράγκη
ο αείμνηστος φίλος του Αρχείου Σταύρος Βαφίας, ο οποίος δώρησε τη βιβλιοθήκη του με 1048 τίτλους, τις εφημερίδες «Θάρρος» 1924-1987 και «Ελευθερία» 1944-1945, χάρτες, αρχείο του τυπογραφείου του Θάρρους, αρχείο της ΑΚΕΣ, θεατρικά προγράμματα
Ο Robert Maynard, Νεοζηλανδός, φίλος του Νίκου
Φιλάρετου, μας παρέδωσε 13 φωτογραφίες, οι περισσότερες της Ερμούπολης από τη μέρα της απελευθέρωσής της (Οκτώβριος 1944)
η αείμνηστη Ελπίδα (Σπεράντσα) χήρα Χ.Μανιακούρα ,η οποία ήταν οικιακή βοηθός στο σπίτι του Θ Καρακαλά, δήμάρχου της πόλης (1941-1943) και είχε αφήσει εντολή στο δικηγόρο Γεώργιο Παραδείση να μας φέρει 2 φωτογραφίες σκελετωμένων παιδιών της Κατοχής
ο συνταξιούχος , σήμερα, παντοπώλης , κ. Μαρίνος Τσουκάτος, 1 έγγραφο
ο αείμνηστος δικηγόρος και συγγραφέας Δημήτριος Αθ Κρίνος μας δώρησε την εφημερίδα, που εξέδιδε τα έτη 1962-3 με τίτλο ΑΓΩΝ, το σχολικό του αρχείο, μεγάλο μέρος του νομικού του αρχείου, ντοσιέ με αποκόμματα εφημερίδων
ο κ. Νίκος Σταματελάκης , κουτιά, σφραγίδες και ετικέτες λουκουμιών και 2 σφραγιδόλιθους από ελεφαντόδοντο; του 1825

ο αείμνηστος Γεώργιος Ρούσσος, τυπογράφος, 2 συμβόλαια
Η καλή φίλη και συνοδοιπόρος ,κ.Ντίνα Συκουτρή –Ανδρειωμένου ,η οποία μας έχει παραχωρήσει ένα μεγάλο μέρος των συλλογών της για τη λουκουμοποιϊα, το τυπογραφείο Φρέρη, το εργοστάσιο Βαρδάκα, το βυρσοδεψείο Δενδρινού- Κούτση, και ό,τι άλλο πέφτει στην αντίληψή της μας πληροφορεί και μας νοιάζεται.
ο αξιότιμος κ Στάθης Αρφάνης μας έχει δωρήσει πρωτότυπες επιστολές του Χρήστου Ευαγγελίδη, έντυπα για το θέατρο, παρτιτούρες, ντοσιέ με έγγραφα σχετικά με τις οικογένειες Πρεζάνη-Ασημομύτη-Κεχαγιά και έχει δηλώσει ότι θα μας δώσει πίνακες που εικονίζουν το Χρήστο Ευαγγελίδη.
ο αείμνηστος Ι.Καρώνης μια αναπαραγωγή φωτογραφίας της δημοτικής μπάντας του 1930
ο φίλος του Σταύρου Βαφία, Μιχάλης Ζαραχάνης 2 φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα και σχολικά εγχειρίδια της Εμπορικής Σχολής, που φοίτησε στις αρχές του 20ου αιώνα
Εξέχουσα θέση μεταξύ των δωρητών του Αρχείου κατέχει ο συριανός λογοτέχνης κ. Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος μας έχει στείλει βιβλία , cd, δίσκους σύγχρονης ελληνικής και κλασικής μουσικής, φωτογραφίες, θεατρικά προγράμματα, αρχεία καλλιτεχνών (λογοτεχνών, μουσικών, ηθοποιών όπως η Λέλα Περπινιά- Βλαστού, η Μαρίκα Κοτοπούλη και κυρίως η Ελένη Παπαδάκη)
Πολύ σημαντική είναι η συλλογή του βιβλίων για τον Παλαμά και τον Καβάφη που μας την έχει παραχωρήσει ολόκληρη και ίσως είναι μια από τις καλύτερες και πληρέστερες συλλογές στην Ελλάδα.
η αείμνηστη Έρση Μαντζουλίνου- Richards, βιβλία σχετικά με την επανάσταση του 1821 και τον Ιωάννη Καποδίστρια και έγγραφα της οικογενείας της
ο εκλιπών φιλόλογος Κώστας Τουλούπης, ένα έγγραφο της εφορίας του 1940 ,που βρήκε στο δρόμο
Κι ερχόμαστε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη Σύρο το νομικό και ιστορικό Ανδρέα Δρακάκη , του οποίου το αρχείο και τη βιβλιοθήκη μας παραχώρησε ο αείμνηστος αδελφός του Γεώργιος Δρακάκης. Το αρχείο του έχει ταξινομηθεί και τα βιβλία έχουν ευρετηριαστεί σε ηλεκτρονική μορφή.
Η κυρία Λουκρητία Δούναβη 1 φάκελο με έγγραφα του πατέρα της Κωνσταντίνου Δαλεζίου
Ο Γιώργος Σαγάνης 2 κανονισμούς εργασιών βυρσοδεψείου του 1920
Η κυρία Ευαγγελία Νομικού- Μαρινάκη 2 μεγάλου μεγέθους φωτογραφικά πορτρέτα και 1 κουτί με έγγραφα και αντικείμενα από το κουρείο του πατέρα της Ιωάννη Νομικού
Η κυρία Διονυσία Χρυσανθακοπούλου-Ανδριτσάνου 7 συμβολαιογραφικές πράξεις
Το ζεύγος Γιάννης και Κατίνα Φραγκιάδη 2 φωτογραφίες οικογενειακές όχι πρωτότυπες
Η δημοτική υπάλληλος κ.Γεωργία Ζουγανέλη 1 εκλογικό βιβλιάριο του πεθερού της Χ.Ζουγανέλη (1930)
Ο κ. Αντώνιος Αλμπανόπουλος μια βιντεοκασέτα και πρόσφατα σε cd μιας 3 ντοκιμαντέρ του ιδίου για τη Σύρο του 1960
Η κ.Αγνή Πρίντεζη μια 12 τομη εγκυκλοπαίδεια του 1962
Ο κύριος Αντώνιος Ροδοκανάκης –Κρίνος με την ευαισθησία που τον διακρίνει για την ιστορία της Σύρου μαζί με τις πολύτιμες γνώσεις του, μας δώρησε κατάστιχα των επιχειρήσεων των: Σταματίου Κων Πρωίου 1878-1884, Κωνσταντίνου Αθ Κρίνου 1881-1904,των αδελφών Μπαρμπέτα 1938-1944, Αθανασίου Ιωάν Κρίνου 1913-1963 , 3 cd από το Μηχανουργείο Μπαρμπέτα με φωτογραφίες από το Μηχανουργείο και το χυτήριο με σκοπό να γίνουν γιγαντοαφίσες και αρχειακό υλικό της οικογενείας Κρίνου.
Η κ Θεώνη Σμύρου, από την Τήνο ,μας έστειλε 2 έγγραφα (1889 και 1940)
Η κυρία Μανόλια Ηπιώτη με αγάπη και σπάνια προθυμία μας φέρνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 10 χρόνια ποικίλο αρχειακό υλικό από την οικογένεια Λαδοπούλου όπως έγγραφα, φωτογραφίες, βιβλία, παρτιτούρες, τετράδια ακόμη και αντικείμενα γραφείου από τα εργοστάσια Λαδόπουλου Σύρου και Αθήνας.
Επίσης σχετικά με την οικογένεια Λαδοπούλου μας έχει δωρήσει 10 πρωτότυπα έγγραφα (1841-6) και 11 φωτοαντίγραφα (1896-1906) η δικηγόρος Μαρία Νεοφύτου-Παπαγεωργίου.
Η κυρία Σιμόνη Δήμου - Λουδάρου 3 φωτογραφίες και 5 βιβλία
Ο κ. Αντώνιος Μαυρομουστάκης ένα φάκελο με έγγραφα του πατέρα του Αχιλλέα Μαυρομουστάκη , πρώτου προέδρου της Παμπροσφυγικής Ένωσης Σύρου
Ο εγκατεστημένος στις ΗΠΑ κύριος Γιάγκος Κρίνος τη βιβλιοθήκη και το προσωπικό του αρχείο
Το Κληροδότημα Δημητρίου και Λιλίκας Μωραΐτη Σύρου αγόρασε και δώρησε το αρχείο του Δημητρίου Αλεξιάδη, το οποίο περιλαμβάνει 27 επιστολές και 1 ομιλία της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου στο Α΄ Πανθεατρικό Συνέδριο (1868-1881)
Ο συγγραφέας κ. Ηλίας Κουλουκουντής, από τη γνωστή κασιώτικη εφοπλιστική οικογένεια, μας έδωσε το αρχείο της οικογενείας Κουλουκουντή, το οποίο έχει ταξινομηθεί από την ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με υπεύθυνη καθηγήτρια της πρακτικής άσκησης την κ.Λήδα Παπαστεφανάκη και έχουν προκύψει 1349 φάκελοι.
Ένας άλλος φίλος και υποστηρικτής του Αρχείου, ο οποίος τα μέγιστα έχει συντελέσει στην ταξινόμηση του Δημοτικού Αρχείου ως πρώτος μεταπολιτευτικός δήμαρχος, ο Νίκος Φιλάρετος, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε και πάντα είχε κατά νου την προσφορά στα Αρχεία, μας έχει φέρει από το προσωπικό του αρχείο 11 φωτογραφίες (24 Ιουλίου 1974) και με δική του πρωτοβουλία το αρχείο του παραρτήματος Σύρου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
Η αρχαιολόγος Αγγελική Σίμωσι παρέδωσε σημειώσεις και βιβλία του πατέρα της Γεωργίου Σίμωσι, χημικού και καθηγητή στη Νυκτερινή Σχολή Μηχανικών Σύρου
Η Ελπίδα Σαλάχα, δικαστική υπάλληλος 3 βιβλία του 19ου αι
Ο Νίκος Σαρτζετάκης, η Νινέττα Καμπέλη, ο Σπύρος Κρεατσούλας, ο Γιώργος Κρεατσούλας ο Ευάγγελος Μαρκόπουλος, ο Ιάκωβος Καρβώνης, η Μέλπω Πετρίδου, η Άννα Φρέρη με χειρονομίες εμπιστοσύνης στηρίζουν τους σκοπούς του Αρχείου και ελπίζουμε να βρουν στο μέλλον μιμητές.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.