Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Νέα τροπολογία - δώρο στους εφοπλιστές

Με μια προκλητική τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον τουρισμό, που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επιτρέπει στους ακτοπλόους εφοπλιστές να αποσυρθούν από τις πολυετείς συμβάσεις εξυπηρέτησης των λεγόμενων άγονων γραμμών χωρίς κανένα κόστος και ταυτόχρονα να απαλλαγούν από τη συμβατική τους υποχρέωση να ανανεώσουν το στόλο που δρομολογούν σ' αυτές τις γραμμές.
Ο συγκεκριμένος όρος υπήρχε στο νόμο για τις συμβάσεις (μέχρι 30 μήνες) που υπέγραφαν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες με το ΥΕΝ. Η ανανέωση του στόλου προβλεπόταν να γίνει μέχρι τη λήξη της αρχικής σύμβασης και η πλοιοκτήτρια εταιρεία υποχρεωνόταν να παρατείνει τη σύμβαση για ένα χρονικό διάστημα μετά τη δρομολόγηση του νέου πλοίου. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου όρου έπαιρνε αλλεπάλληλες αναβολές προς εξυπηρέτηση των εφοπλιστών.
Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στους εφοπλιστές να αποσυρθούν από τη γραμμή που έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν πριν τη λήξη της σύμβασης, χωρίς καμιά οικονομική επίπτωση, χωρίς δηλαδή να καταπέφτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. Όσες εταιρείες επιλέξουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια κίνηση, μπορούν να το κάνουν μέσα σε δυο μήνες από την ψήφιση του νόμου και ταυτόχρονα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αντικαταστήσουν τα πλοία τους με νεότερα.
Για τη συγκεκριμένη τροπολογία, το υπουργείο επικαλείται το γεγονός ότι «η δημοσιονομική κατάσταση και η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την απροθυμία - αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να επενδύσει κεφάλαια στην αγορά της ακτοπλοΐας περιορίζουν τις προοπτικές εκπλήρωσης της υποχρέωσης των αναδόχων για αντικατάσταση συμβατικών πλοίων τους».
Για να δικαιολογήσει το νέο «δωράκι» στους εφοπλιστές, το υπουργείο ισχυρίζεται ότι με τη διακοπή των συμβάσεων που ισχύουν σήμερα θα απελευθερωθούν πόροι για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων για τις «άγονες γραμμές» χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Μάλιστα, με τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εγκαινιάζει το θεσμό των «εναλλακτικών δρομολογίων».
Προβλέπεται, δηλαδή, η προσωρινή απευθείας ανάθεση της εξυπηρέτησης μιας «άγονης γραμμής» σε άλλη εταιρεία που κάνει παρεμφερές δρομολόγιο, σε περίπτωση που μια ακτοπλοϊκή εγκαταλείψει το έργο και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη εταιρεία να το αναλάβει.
Όλα τα παραπάνω προδίδουν την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξαναμοιράσει την πίτα των επιδοτήσεων για τις λεγόμενες άγονες γραμμές, με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την κρίση και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες (συγχωνεύσεις, αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο, είσοδος νέων «παιχτών»), που οξύνθηκε την ίδια περίοδο. Να σημειωθεί ότι για την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο (1/11/2013 έως 31/10/2014), το ποσό που έχει καθοριστεί για 25 «άγονες γραμμές» είναι στο σύνολο 416.645,9 ευρώ το δρομολόγιο!

 Αναδημοσιεύεται από τον Ριζοσπάστη της 23ης Ιούλη 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.