Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Συμβούλιο Πανεπιστημίου Αιγαίου: προτάσεις για την αναβάθμιση του ιδρύματος

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013 στην Aθήνα συνεδρίαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την προεδρία του Ομότ. Καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη,  με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων Ν. Σουλακέλλη και Ι. Κάλλα.

Το συμβούλιο συζήτησε μετά από εισήγηση των Αντιπρυτάνεων Ν. Σουλακέλλη και Ι. Κάλλα για την σημερινή κατάσταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα ειδικότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις ελλείψεις διδασκόντων σε πολλά Τμήματα, παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ολοκλήρωσε έγκαιρα τις απαραίτητες ενέργειες.

Το Συμβούλιο με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο τον καλεί να ενεργήσει για την άμεση έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Παιδαγωγικά Τμήματα και για τον διορισμό (ονομαστική έκδοση ΦΕΚ) των 21 μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν ανακοινωθεί από τον Αύγουστο 2013.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναλυτικά  από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαικών Υποθέσεων κ. Ν. Σουλακέλλη και συζήτησε διεξοδικά για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η μακρόχρονη κατάληψη του Κτηρίου Διοίκησης στη Μυτιλήνη. Το Συμβούλιο συμφωνεί με την θέση της Πρυτανικής Αρχής, των Κοσμητόρων και των Προέδρων των Τμημάτων και καλεί την ομάδα φοιτητών που έχουν καταλάβει το κτήριο διοίκησης να το εκκενώσουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπισθούν μείζονα θέματα και να αποφευχθεί μεγάλη ζημία για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναλυτικά από τους επιστημονικούς υπευθύνους των  δράσεων και τα στελέχη της Επιτροπής Ερευνών που χειρίζονται το έργο, για το Ιδρυματικό Έργο «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου»,
το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Από την συζήτηση προέκυψαν  η πολυπλοκότητα του έργου και η πολλαπλή σύνδεσή του με βασικούς στρατηγικούς άξονες του Ιδρύματος (προσέλκυση φοιτητών,  διεθνοποίηση των σπουδών, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε κέντρο αριστείας μέσω των δράσεων όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα προγράμματα δια βίου μάθησης, τα θερινά σχολεία, οι δράσεις κάλυψης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος και δικτύων έρευνας με αντικείμενο την νησιωτικότητα). Ζητούμενο είναι η συσχέτιση του μεγάλου αυτού έργου με την εξελισσόμενη διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου και αξιοποίηση της εμπειρίας από την υλοποίηση του για την δημιουργία νέων δομών στα πλαίσια του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα υλοποιούν τους βασικούς στρατηγικούς άξονες του Ιδρύματος .

Το Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την αριστεία ως βασικό πυλώνα της φυσιογνωμίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα υπάρχει υστέρηση σε παροχή ερευνητικών κινήτρων σε φοιτητές και φοιτήτριες.  Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο αποφασίζει, ως πρώτο βήμα, την θέσπιση 10 χρηματικών βραβείων που να καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ενός  για προπτυχιακό φοιτητή και ενός για μεταπτυχιακό φοιτητή σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου). Ο σχετικός κανονισμός θα συγκροτηθεί και ανακοινωθεί σύντομα. Απώτερος στόχος είναι η προσέλκυση εξωτερικών πόρων για την χρηματοδότηση βραβείων αριστείας και η διεθνής προβολή του έργου του Πανεπιστημίου και με αυτόν τον τρόπο.

Το Συμβούλιο, με βάση τη σχετική του αρμοδιότητα, (Ν. 4009/11 άρθρο 8 παρ. 10 περ. στ’) ενέκρινε ένα νέο  πλαίσιο για τη διαδικασία έγκρισης των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος και τον έλεγχο της υλοποίησης τους σε ετήσια βάση. Με την απόφαση του Συμβουλίου ρυθμίζονται:
·                        Η τυποποίηση των σχετικών διαδικασιών.
·                        Η διαδικασία έγκρισης των προτάσεων νέων προγραμματικών συμφωνιών καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου σε ετήσια βάση.
·                        Η  διοικητική δομή που θα πρέπει να συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας και
·                        Ο χρόνος και η διαδικασία μέσω της οποίας θα διαβιβάζεται στο Συμβούλιο η σχετική πληροφόρηση επί των νέων συμφωνιών.

Τέλος το Συμβούλιο ενέκρινε την διαδικασία που θα ακολουθείται στο εξής για την έγκριση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και του Οικονομικού Απολογισμού του Ιδρύματος.Συμβούλιο Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.