Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διακυβεύεται το ακαδημαϊκό εξάμηνο


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε συνέχεια της συνεδρίασης της Συγκλήτου του [24/14.11.2013], καταγγέλλει εκ νέου την ακραία αδιαφορία του ΥΠΑΙΘ για τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, ως προς την υλοποίηση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων, δύο ολόκληρους μήνες μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συγκεκριμένα:
(1)   Ενώ έχει δημοσιευτεί το γενικό ΦΕΚ διορισμού 402 μελών ΔΕΠ (εκκρεμεί ο διορισμός τους πλέον της τριετίας) από τον Αύγουστο, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα ΦΕΚ των συγκεκριμένων θέσεων, προκειμένου να σταθεί δυνατόν να ξεκινήσουν την διδασκαλία τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ στα Τμήματα στα οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα τα εν λόγω μαθήματα να είναι ακόμα σε εκκρεμότητα έναρξης (για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αντιστοιχούν 21 μέλη ΔΕΠ που θα έπρεπε να είχαν ήδη αναλάβει περί των 42 προπτυχιακών μαθημάτων).
(2)   Το ΥΠΑΙΘ αυτή τη χρονιά αναιρώντας την υποχρέωσή του για πιστώσεις διδασκόντων με σύμβαση 407/80, εισήγαγε σε νόμο (N.4186/2013) την δυνατότητα ενεργοποίησης τωνέγκλειστων«ταμειακών υπολοίπων τακτικού προϋπολογισμού» προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το επονομαζόμενο, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, «Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό» (ο όρος «έκτακτο» δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα). Αρνήθηκε, όμως, να εκδώσει τις αντίστοιχες ΠΥΣ και ΚΥΑ που προαπαιτούν τα αντίστοιχα άρθρα του εν λόγω νόμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μαθήματα όλων των Πανεπιστημίων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά υπόλοιπα να μην μπορούν να διεξαχθούν για το χειμερινό εξάμηνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσφερθούν φέτος πλήρη προγράμματα σπουδών, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για τους φοιτητές μας, για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία των τμημάτων και για το κύρος του Ιδρύματος.
(3)   Δεν αποσπάστηκαν εκπαιδευτικοί για τη σύνδεση με τα Σχολεία, που είναι απολύτως απαραίτητοι κατά την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (βλ. ανακοινώσεις Συνόδου Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων), με αποτέλεσμα όλα τα συναφή μαθήματα (19 μαθήματα στα δυο Παιδαγωγικά Τμήματά μας) να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει.
Οι συνέπειες της πρωτοφανούς αμέλειας του ΥΠΑΙΘ για τις απαιτούμενες ενέργειες ως προς τα ανωτέρω θέματα (παρά τις επιστολές της Πρυτανείας Πανεπιστημίου Αιγαίου προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και τις πολλαπλές ανακοινώσεις της Συνόδου Πρυτάνεων) είναι πολύ σοβαρές τόσο για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία και τα ακαδημαικά εχέγγυα αυτής, όσο και για τους φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης, οι φοιτητές/τριες κινδυνεύουν άμεσα να αναγκαστούν να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα έτος, λόγω μη ενεργοποίησης σημαντικού αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Κατά συνέπεια για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Πανεπιστημίων της χώρας, κάνουμε εκ νέου έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να σεβαστεί τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες των φοιτητών/τριών μας, και να επιτρέψει να υλοποιηθούν πλήρως τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, ενεργώντας κατεπειγόντως για τα ακόλουθα:
α  Τον διορισμό (ονομαστική έκδοση ΦΕΚ) των μελών ΔΕΠ που έχουν προβλεφθεί.
β. Την έκδοση της ΠΥΣ και ΚΥΑ για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
γ. Την έγκριση της μεταφοράς του απαιτούμενου ποσού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, καθώς και την καταβολή χρηματοδότησης στον ανάλογο κωδικό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρέωσης για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
δ. Την απόσπαση εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης των Παιδαγωγικών Τμημάτων.


 Μυτιλήνη 18/11/2013

Η Πρυτανική Αρχή Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.