Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σε κίνδυνο το πρώτο εξάμηνο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που σε αυτή τη β’ φάση της βίαιης διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ είναι ένα από τα Πανεπιστήμια που βρίσκεται εκτός άμεσης απειλής απώλειας προσωπικού, ξεκίνησε τα μαθήματα του ακαδημαϊκού εξαμήνου στις αρχές Οκτωβρίου.
Παρατηρώντας τις επιμελείς προσπάθειες του ΥΠΑΙΘ για την επιβολή της διαθεσιμότητας (τροπολογίες, επισκέψεις σε εισαγγελείς, συκοφαντικά non paper) αν και με νομικά έωλους τρόπους, δεν μπορούμε πλέον παρά να επισημάνουμε δημοσίως την ακραία αμέλεια του ΥΠΑΙΘ για τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, ως προς την υλοποίηση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα:
(1)   Ενώ έχει δημοσιευτεί το γενικό ΦΕΚ διορισμού 402 μελών ΔΕΠ (εκκρεμεί ο διορισμός τους πλέον της τριετίας) από τον Αύγουστο, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί τα ΦΕΚ των συγκεκριμένων θέσεων, προκειμένου να σταθεί δυνατόν να ξεκινήσουν την διδασκαλία τα αντίστοιχα μέλη ΔΕΠ στα Τμήματα στα οποία ανήκουν, με αποτέλεσμα τα εν λόγω μαθήματα να είναι ακόμα σε εκκρεμότητα έναρξης (για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αντιστοιχούν 21 μέλη ΔΕΠ που θα έπρεπε να είχαν ήδη αναλάβει περί των 42 προπτυχιακών μαθημάτων).
(2)   Το ΥΠΑΙΘ αυτή τη χρονιά αναιρώντας την υποχρέωσή του για πιστώσεις διδασκόντων με σύμβαση 407/80, εισήγαγε σε νόμο (N.4186/2013) την δυνατότητα ενεργοποίησης των ‘έγκλειστων’ «ταμειακών υπολοίπων τακτικού προϋπολογισμού» προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για το επονομαζόμενο, σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, «Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό» (ο όρος «έκτακτο» δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα). Αμέλησε όμως να εκδόσει τις αντίστοιχες ΠΥΣ και ΚΥΑ που προαπαιτούν τα αντίστοιχα άρθρα του εν λόγω νόμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μαθήματα όλων των Πανεπιστημίων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμειακά υπόλοιπα, να μην έχουν ξεκινήσει ήδη 18 ημέρες μετά την έναρξη του εξαμήνου.
(3)   Δεν αποσπάστηκαν (ακόμα) εκπαιδευτικοί για τη σύνδεση με τα Σχολεία, που είναι απολύτως απαραίτητοι κατά την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης στα Παιδαγωγικά Τμήματα της χώρας (βλ. ανακοινώσεις Συνόδου Προέδρων Παιδαγωγικών Τμημάτων), με αποτέλεσμα όλα τα συναφή μαθήματα (19 μαθήματα στα δυο Παιδαγωγικά Τμήματά μας) να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Οι συνέπειες της αμέλειας του ΥΠΑΙΘ για τις απαιτούμενες ενέργειες ως προς τα ανωτέρω θέματα (παρά τις επιστολές της Πρυτανείας Πανεπιστημίου Αιγαίου προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και τις πολλαπλές ανακοινώσεις της Συνόδου Πρυτάνεων) είναι πολύ σοβαρές τόσο για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και για τους φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι εν μέσω οξείας οικονομικής κρίσης, οι φοιτητές/τριες κινδυνεύουν άμεσα να αναγκαστούν να παρατείνουν τις σπουδές τους κατά ένα έτος, λόγω μη ενεργοποίησης σημαντικού αριθμού υποχρεωτικών μαθημάτων των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Κατά συνέπεια για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Πανεπιστημίων, κάνουμε εκ νέου έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να σεβαστεί τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες των φοιτητών/τριών μας, και να επιτρέψει να υλοποιηθούν πλήρως τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, ενεργώντας κατεπειγόντως για τα ακόλουθα:
α  Τον διορισμό (ονομαστική έκδοση ΦΕΚ) των μελών ΔΕΠ που έχουν προβλεφθεί.
β. Την έκδοση της ΠΥΣ και ΚΥΑ για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
γ. Την έγκριση της μεταφοράς του απαιτούμενου ποσού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, καθώς και την καταβολή χρηματοδότησης στον ανάλογο κωδικό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρέωσης για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
δ. Την απόσπαση εκπαιδευτικών για την υλοποίηση των μαθημάτων Πρακτικής Άσκησης των Παιδαγωγικών Τμημάτων.H Πρυτανική Αρχή Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.