Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Να βελτιωθούν οι νησιωτικές μεταφορές


Του ΝΙΚΗΤΑ ΔOΛΑΨΑΚΗ

  Αρκετός λόγος έχει γίνει στο παρελθόν, και εξακολουθεί να γίνεται μέχρι σήμερα, για την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στον τομέα των υποδομών των μεταφορών, για την ανάγκη χάραξης ενιαίας εθνικής πολιτικής στο θέμα αυτό, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η χώρα μας ειδικότερα στις νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές της.
Η εθνική πολιτική των υποδομών στην Ελλάδα, αφορά κυρίως στον τομέα των
μεταφορών (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια), αλλά και κάθε άλλου είδους υποδομή που στόχο έχει να καταστήσει τη χώρα μας σύγχρονη και ικανή να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με την γεωγραφική κατανομή και την μορφολογική διάρθρωση της ελληνικής επικράτειας (διάσπαρτα και πολυάριθμα μικρά νησιά στα ελληνικά πελάγη).
  Oι μεταφορές, προσδιορίζουν αποφασιστικά την ποιότητα της καθημερινότητας του πολίτη, ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας -ιδιαίτερα στις νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα συνδυάζονται με την αναπτυξιακή πολιτική, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική προοπτική των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται σε αυτές.
  O κυρίαρχος αυτός στόχος, δηλ. της βελτίωσης των υπηρεσιών αυτών προς
τον πολίτη, πρέπει να συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και
την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύγχρονες επιβατικές, αλλά και
εμπορευματικές μεταφορές, ασφάλεια στη μετακίνηση, βελτίωση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, συνδυασμένες μεταφορές και εμπορευματικά κέντρα ήταν
και είναι προτεραιότητες της στρατηγικής ανάπτυξης σύγχρονων
συγκοινωνιακών - μεταφορικών υποδομών στη χώρα μας.
Ιδιαίτερα σήμερα, όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον διαμορφώνεται σε μια
έντονα ανταγωνιστική βάση, η ανάγκη διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
που αφορούν, σχετίζονται ή επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία του
συστήματος των μεταφορών στην χώρας μας, πρέπει να καταστεί πρωταρχική
επιδίωξη και προτεραιότητα.
  Στο χώρο δε της ναυτιλίας, όπου η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη και
κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ πρέπει να αποτελέσει βασική επιδίωξη και
στόχο μας η διατήρηση και η ενίσχυση του κεκτημένου πρωταγωνιστικού
ρόλου της σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος ενισχύει σημαντικά και την
εθνική οικονομία, στις σκληρές συνθήκες της οικονομικής απελευθέρωσης
και του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού

Στήριξη της ναυτιλίας
  Η πολιτική που κάθε κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόζει, είναι η
στρατηγική της στήριξης μιας ποιοτικής ναυτιλίας, μιας ναυτιλίας δηλαδή
με ασφάλεια, σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ποιότητα των
παρερχομένων υπηρεσιών και την επιχειρηματικότητα. Oι εφαρμοζόμενες
πολιτικές πρέπει να ανταποκρίνονται στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, στη διαρκή εκπαίδευση και οικονομική αναβάθμιση του
ναυτεργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση της διεθνής παρουσίας των
ελληνικών πλοίων, στη διατήρηση της λευκής σημαίας καθώς και στη στήριξη
της εγχώριας ναυπηγό - επισκευαστικής βιομηχανίας.
  Ιδιαίτερη σημασία αναμένουμε να δοθεί από τους κυβερνώντες, στα μέτρα
στήριξης της επιβατικής ναυτιλίας και της ακτοπλοίας καθώς αποτελούν
τους πυλώνες στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής των νησιών μας, της ενίσχυσης και ανάπτυξης της τουριστικής
βιομηχανίας και του θαλάσσιου τουρισμού. Η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής
ακτοπλοίας σε συνδυασμό με τις έννοιες εφαρμογής του δημόσιου
συμφέροντος, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για την απελευθέρωση των
θαλάσσιων ενδο-συγκοινωνιών, θα μας οδηγήσει στην επιθυμητή ισορροπια
ανάπτυξης και στήριξης της νησιωτικής χώρας.
  Η ενίσχυση επίσης των λιμενικών πολιτικών, της ασφαλείας των
θαλάσσιων συνόρων, της ενεργούς ελληνικής παρουσίας στους διεθνείς
οργανισμούς και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αποτελούν
σημαντικούς στόχους στήριξης της ναυτιλίας μας, που εμείς προωθούμε και
στηρίζουμε.
  Προς την κατεύθυνση αυτή, η πολιτική ηγεσία θα μας βρει συμπαραστάτες
και υποστηρικτές της για την ουσιαστική και επιτυχή εφαρμογή τους προς
όφελος των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας.
Προτάσεις
  Κλείνοντας την σύντομη αυτή παρέμβασή μου, θα μου επιτρέψτε να
παραθέσω στην σημερινή ημερίδα, μερικές προτάσεις που έχουμε άλλωστε
καταθέσει και στο αναπτυξιακό σχέδιο δράσης του Oμίλου μας για την
τετραετία 2005-2009, και οι οποίες σχετίζονται με την βελτίωση των
νησιωτικών και παράκτιων μεταφορών όπως:
· Η ενίσχυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων και της μεσογειακής
ναυτιλίας ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής λεκάνης της
Μεσογείου,
· Η επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων και στα κύρια νησιά.
· Η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών και τα ολοένα πιο σύγχρονα συστήματα
διαχείρισης της λειτουργίας τους.
· Η μείωση της φορολογίας νεότευκτων ή/και μικρής ηλικίας πλοίων με
στόχο την ποιοτική και ασφαλή ναυτιλία και την ενίσχυση της απασχόλησης
των ναυτικών.
· Η μείωση των τελών χρήσης των ελληνικών λιμένων αλλά και των υψηλών
μεταφορικών δασμών
· Η προώθηση συστήματος μακροχρόνιας μίσθωσης πλοίων για σταθερή
εξυπηρέτηση μικρών νησιών.
· O εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών ιδιαίτερα σε μικρά νησιά και
σε νησίδες.
 Θεωρώντας ότι και με την σημερινή μου παρέμβαση συνέβαλλα στην προώθηση
και ενίσχυση των στόχων της ημερίδας, προσέθεσα και εγώ ένα λιθαράκι
στην γενικη σύνθεση και το συγκερασμό ειδοποιών απόψεων που όμως
καταλήγουν σε ένα θετικό και επιτυχές αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.