Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Αποκατάσταση παραδοσιακών μαγκανοπήγαδων στη Βάρη


Σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων, που αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος LEADER, υπέγραψε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, με σκοπό την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγκανοπήγαδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βάρης του τ. Δήμου Ποσειδωνίας”, που υλοποιείται στα πλαίσια τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.
Το έργο αφορά στη διατήρηση, αναβάθμιση και  αποκατάσταση  πολιτισμικών  χαρακτηριστικών  παραδοσιακών  μαγκανοπήγαδων.  Ειδικότερα  θα  γίνουν  εργασίες  αποκατάστασης  και  διατήρησης  των  δομικών  και  λειτουργικών  στοιχείων  των  μαγκανοπήγαδων  με  έμφαση  στην  απόδοση  στους  επισκέπτες  της  πραγματικής  εικόνας  όπως  αυτή  κατά  την  διάρκεια  λειτουργίας  του  στο  παρελθόν  είναι  γνωστή, φυσικά εξασφαλίζοντας  επαρκή  ασφάλεια. Παράλληλα  θα  αποκατασταθεί  ο  μηχανολογικός  εξοπλισμός  και  θα  αντικατασταθούν  με  νέα  τα  κατεστραμμένα  στοιχεία  του  ώστε  να  καταστεί  απόλυτα  λειτουργικό  το  σύνολο,  η  αποκατάσταση  θα  χρησιμοποιήσει  τεχνικές  μηχανουργικές  όμοιες  με  αυτές  της  εποχής  κατασκευής  του  ώστε  το  τελικό  αποτέλεσμα  να  μην  προσφέρει  την  τελειότητα  των  σύγχρονων  τεχνικών  μηχανουργικής  κατεργασίας  (π.χ  λείες  και  τέλειες  επιφάνειες,  ακρίβεια  συναρμογών  κ.λ.π). Θα  χρησιμοποιηθούν  έμπειροι  εξειδικευμένοι  τεχνίτες  και  εγχώρια  υλικά ώστε  να  εξασφαλιστεί  με  τον  καλύτερο  τρόπο  η  απόδοση  της  εικόνας  του  παρελθόντος σήμερα. Ως  γνωστό  ο  μηχανολογικός εξοπλισμός  είναι  Συριανής  κατασκευής  (μηχανουργείο  Μπαρμπέτα, μηχανουργείο  Φρέρη) και  είναι  δυνατή  η  προβολή  της  τεχνογνωσίας  του  παρελθόντος.   Θα  γίνουν  επίσης  εργασίες  διαμόρφωσης  περιβάλλοντα  χώρου   με  στόχο  την  καλή  επισκεψιμότητα   και  την  ανάδειξη  των  χαρακτηριστικών  ώστε  να  συνδεθεί  το  πολιτιστικό  μέρος  του  γεωργικού  αυτού  συγκροτήματος  με  το  στοιχείο  της  χρηστής  διαχείρισης  υδάτινου  δυναμικού  του  άνυδρου  νησιού  μας. Βεβαίως  όλα  αυτά  θα  παρουσιαστούν  με  τρόπο  κατάλληλο  για  σύνδεση  με  το τουριστικό  προϊόν  της  Σύρου  (έντυπη και  ηλεκτρονική  προβολή, πινακίδες Ελληνικές  και  ξενόγλωσσες  κ.λ.π), εξασφαλίζοντας  έτσι  την  διατήρηση  και  αναβάθμιση  της  αγροτικής  κληρονομιάς  και  την  ευαισθητοποίηση  όλων  στην  οικονομία  του  υδάτινου  πλούτου.   Με  το  εν  λόγω  έργο  θα  δημιουργηθεί  μία  πολιτιστική  διαδρομή  η  οποία  θα  προβάλλεται  μέσω του  πληροφοριακού  και  διαφημιστικού  υλικού και  πέντε (5) πινακίδων  του  έργου (θα  τοποθετηθούν  στις  πύλες  εισόδου  του  νησιού, δηλαδή  αεροδρόμιο, λιμάνι Σύρου, προβλήτα τουριστικών  σκαφών  Φοίνικα, μαρίνα  Ερμούπολης  και  στον  χώρο  της  υλοποίησης  της  δράσης)  ώστε  να  δίνονται  πληροφορίες  για  την  χρήση, ιστορία κ.λ.π. Η  διαδρομή  αυτή  θα  συμπεριλάβει  ένα  ακόμα  ιδιωτικό ήδη αναπαλαιωμένο  μαγκανοπήγαδο  επί  του  «επαρχιακού» δρόμου  Βάρης – Μέγα  Γιαλού,  η  διαδρομή  θα  είναι  σηματοδοτημένη  κατάλληλα  επί  της  απαλλoτριωμένης   ζώνης  επί  της  οποίας  υπάρχουν  αρκετά  μαγκανοπήγαδα.
Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30-6-2013, ενώ ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 139.200 ευρώ (αναλογών ΦΠΑ 19.200 ευρώ)
Η συνολική ενίσχυση που χορηγείται στο δικαιούχο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, (δημόσια δαπάνη), ανέρχεται σε 90.000 ευρώ, (ποσοστό δηλαδή 75% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και αποτελείται:
α) από την κοινοτική συμμετοχή, που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης, ύψους 76.500 ευρώ και
β)την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), ύψους 13.500 ευρώ.
Η συμμετοχή του δικαιούχου του έργου Δήμου ανέρχεται στο ποσόν των 30.000 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.