Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Νεώριον: Διευκρινίσεις για τις εγγυήσεις υπέρ των Ναυπηγείων Ελευσίνας

 
 Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την αίτηση της θυγάτρικής της Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ για την υπάγωγή της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99επ. του Ν. 3588/2007 προχώρησε η Νεώριον ΑΕ Συμμετοχών, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
«Το ύψος των εγγυήσεων, που η εταιρεία έχει χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής, έχει, ως εξής: H εταιρεία έχει εγγυηθεί την ακριβή τήρηση όλων των όρων της αιτήσεως, την οποία υπέβαλε η θυγατρική από κοινού με την επίσης θυγάτρική της Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου ΑΕ (ΝΒΕΣ ΑΕ) προς τις τράπεζες Alpha Τράπεζα ΑΕ και Εμπορική Τράπεζα, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής υπέρ ΓΕΝ, ύψους 21.126.959,60 ευρώ ανά τράπεζα, στο πλαίσιο της σύμβασης υπ' αριθ. 001Β/00 μεταξύ της θυγατρικής και του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για την προμήθεια δύο νέων πυραυλακάτων (ΤΠΚ 06 και 07). Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού 6.600.000 ευρώ ως τριτεγγύηση τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού της θυγατρικής.
- Μέχρι σήμερα, κανένας πιστωτής της θυγατρικής δεν έχει προχωρήσει σε έκδοση εκτελεστού τίτλου (συμπεριλαμβανομένων των διαταγών πληρωμής) κατά της θυγατρικής ή/και του ομίλου για τη διασφάλιση των απαιτήσεών του. Οι μόνοι αντισυμβαλλόμενοι, που έχουν επιχειρήσει την καταγγελία σύμβασης με τη θυγατρική, είναι οι εταιρείες BAE Systems Surface Ships International Limited και ΒΑΕ Systems Surface Ships Ηellas SA, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία στις 09.03.2011.
- Η αίτηση υπαγωγής της θυγατρικής στην παραπάνω διαδικασία έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της θυγατρικής. Στην παρούσα φάση, η ενέργεια αυτή δεν έχει επίπτωση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση της θυγατρικής ή του ομίλου, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, αναστέλλει τις ατομικές διώξεις των πιστωτών. Σημειώνεται ότι, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές στο πλαίσιο της αιτηθείσας διαδικασίας, ενδέχεται οι όροι της συμφωνίας αυτής να επιδράσουν στα παραπάνω μεγέθη».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.