Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Πρωτόκολλο συνεργασίας Δήμου Σύρου - Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του εκπροσωπούμενου από το δήμαρχο Γιάννη Δεκαβάλλα, Δήμου  Σύρου-Ερμούπολης και του εκπροσωπούμενου από τον πρύτανη Πάρη Τσάρτα, Πανεπιστημίου Αιγαίου.
     Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς ζωής του το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου έχει αναπτύξει εκτεταμένο ερευνητικό έργο σε διάφορα επιστημονικά πεδία και επίπεδα και εκτιμάται ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για μια σύμπραξη μεταξύ των δύο πλευρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος με σκοπό να προκύψουν πολλαπλά οφέλη.
     Αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων και πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δύο φορείς, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των τοπικών κοινωνιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
    Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις με τη  συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών από τα δύο μέρη.
    Οι Ειδικές Επιτροπές θα συσταθούν αντίστοιχα από το Δήμαρχο Σύρου-Ερμούπολης Γιάννη Δεκαβάλλα και το Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρη Τσάρτα και θα αναλάβουν να διαμορφώσουν εξειδικευμένες προτάσεις.
Ενδεικτικά ως πεδία συνεργασίας  των δύο πλευρών ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η ανάπτυξη του νησιού και η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων
β) Η τουριστική ανάπτυξη
γ) Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία
δ) Η προστασία και διαχείριση χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές πολιτικές
ε) Η ναυτιλία και οι μεταφορές
στ) Η κοινωνία της πληροφορίας και η πρόσβαση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες
ζ) Ο πολιτισμός και η πολιτιστική προβολή
η) Η κοινωνική συνοχή και η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
θ) Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και
ι) Η διοίκηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
    Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο το ακαδημαϊκό δυναμικό του Πανεπιστημίου, όσο και οι δημιουργικές πρωτοβουλίες και το προσωπικό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
    Όπως συμφωνήθηκε κατά την υπογραφή των πρωτοκόλλου δεν υπάρχουν ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας, ούτε οικονομικής φύσεως δεσμεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.