Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Πολεοδομική μελέτη» Ερμούπολης: 12 χρόνια στο περίμενε
Ως Δημοτική Κίνηση «ΣΥΡΑ με λογισμό και μ’όνειρο» αιτηθήκαμε, στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, και μας δόθηκε το έγγραφο (Αρ. Πρωτ. ΔΠΕ/6239/6-9-2013) που η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απέστειλε στο Δήμο με δώδεκα παρατηρήσεις σχετικές με την «Πολεοδομική μελέτη Ερμούπολης». Το διαβάσαμε και συνεπώς εκφράζουμε γραπτά τις απόψεις μας σε μορφή ερωτημάτων:

1.      Σε ποια συγκεκριμένα προβλήματα, του χαρακτηρισμένου ως παραδοσιακού οικισμού της Ερμούπολης, προσπαθεί να δώσει λύση εδώ και περίπου 12 χρόνια η Δημοτική Αρχή;
2.      Τις παρατηρήσεις στην «Πολεοδομική μελέτη Ερμούπολης», που διατυπώνονται στο παραπάνω έγγραφο, οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι της Δημοτικής Αρχής τις διαβάζουν για πρώτη φορά; Αυτό είναι το πρώτο έγγραφο που λαμβάνουν;
3.      Γνωρίζουν οι του Δήμου (πολιτικοί και τεχνικοί υπεύθυνοι) και οι κάθε λογής συμβουλάτορές τους να διαβάζουν και να κατανοούν την ελληνική νομοθεσία περί πολεοδομικών θεμάτων;
4.      Αν ναι, γιατί εφαρμόζουν άλλ΄αντ’άλλων  (και εμμένουν σ’ αυτό) και συγχρόνως παρουσιάζονται ως «σωτήρες» της πόλης και  υπερασπιστές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και των συμφερόντων των κατοίκων της; Μήπως αντίθετα τους έχουν χαντακώσει;
5.      Ήξερε ή δεν ήξερε η Δημοτική Αρχή ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η «Πολεοδομική μελέτη» «δε θα πρέπει να διακρίνει πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες περιοχές, καθώς, σύμφωνα με το Ν. 2508/1997 όλες οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε περιοχές προς πολεοδόμηση υποχρεούνται σε εισφορά σε γη»;
6.    Ήξερε ή δεν ήξερε η Δημοτική Αρχή και όσοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζανε ή υποστηρίζανε τις θέσεις της ότι «…οι χρήσεις που ορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), που έχει εγκριθεί το 1986, έχουν πάψει να είναι δεσμευτικές με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ο υπερκείμενος της πολεοδομικής μελέτης σχεδιασμός»; Και ότι «Για να εγκριθεί λοιπόν η πολεοδομική μελέτη της Ερμούπολης θα πρέπει πρώτα μέσα στην επόμενη πενταετία να αναθεωρηθεί το ΓΠΣ»; (Η υπογράμμιση δική μας)  Και ότι, επίσης, μετά από 27 χρόνια από την έγκριση του  «...οι προβλέψεις του συγκεκριμένου ΓΠΣ …είναι ανεπίκαιρες και χρήζουν αναθεώρησης»; Και επιπροσθέτως: Ήξερε ή δεν ήξερε ότι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 1988 «…στην αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να σχεδιάζονται οι οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές που καταργούνται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή … και να είναι δυνατός ο υπολογισμός του ισοζυγίου των καταργούμενων και νέων κοινόχρηστων χώρων»;
7.    Ήξερε ή δεν ήξερε η Δημοτική Αρχή και οι ειδικοί τεχνικοί συμβουλάτορες της ότι οι προϋφιστάμενοι του 1923 οικισμοί «Ανάσταση», «Καρναρόλες», «Καμίνια» «Ταξιάρχες» και «Λαζαρέττα» δεν ανήκουν στον χαρακτηρισμένο, με το Προεδρικό διάταγμα του 1978, «Παραδοσιακό οικισμό της Ερμούπολης», και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να πολεοδομηθούν με διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς;  Ότι «στις περιοχές επεκτάσεων που πολεοδομούνται με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και του Ν. 2508/1997 ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,8;
8.      Πώς μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει, με βάση τα παραπάνω ερωτήματα, «ήξερε ή δεν ήξερε η Δημοτική Αρχή», που αβίαστα προκύπτουν από τις διατυπωμένες στο έγγραφο του προαναφερθέντος «Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών» παρατηρήσεις, τα αίτια της εκπόνησης και επί χρόνια περιφερόμενης από το Δήμο, μιας, όπως σιγά-σιγά αποδεικνύεται, ψευτο-πολεοδομικής μελέτης (με προϋφιστάμενη μάλιστα έρευνα); Θα αναρωτηθεί, προφανώς, αυτός ο κάποιος: Πρόκειται για άγνοια, ανικανότητα, δόλο ή για όλα αυτά μαζί;
9.       Πραγματικά, ωφελεί όλη αυτή η ιστορία, έτσι όπως τη διαχειρίστηκε η εκάστοτε Δημοτική Αρχή (η ίδια όλα αυτά τα χρόνια), την πόλη και συμβάλει στην ισόρροπη και με σεβασμό στο παρελθόν της οικιστική της ανάπτυξη;
10. Πότε, επιτέλους, θα αποφασίσει η Δημοτική Αρχή να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα (δημόσια) τα σχετικά με την Πολεοδομική μελέτη, που όλα αυτά τα χρόνια έχει ανταλλάξει με τα διάφορα συναρμόδια Υπουργεία (Αιγαίου, Πολιτισμού, ΥΠΕΚΑ); Για πόσο καιρό σκέπτεται να συνεχίσει ακόμα τα «μας είπανε, τους είπαμε», «ότι μας ζητήσανε το κάναμε», «μας ταλαιπωρούν χωρίς λόγο κι αφορμή», κι άλλα ανάλογα φαιδρά;
11. Γιατί όσοι εδώ και τόσα χρόνια, πράγματι «αγύριστα κεφάλια», όπως η Δημοτική μας Κίνηση, εκφράζουν διαφορετική γνώμη και διατυπώνουν τεκμηριωμένες κριτικές, θέσεις και προτάσεις, χαρακτηρίζονται ως «ξενόφερτοι» και «εχθροί του λαού»; Θα συνεχίσει η Δημοτική Αρχή την αδιέξοδη και βλαπτική για την πόλη τακτική της να ρίχνει σε άλλους την ευθύνη (εντός και εκτός Σύρου): να μιλάει, γενικά και αόριστα για «κάποιους που συνωμοτούν κατά της Ερμούπολης»;
12. Θεωρεί η σημερινή Δημοτική Αρχή το όλο θέμα απλά τεχνικό, χωρίς πολιτικές και κοινωνικές ή άλλου είδους επιπτώσεις; Είναι δυνατόν οι 12 παρατηρήσεις, που περιέχονται στο έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσία της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, να είναι οι πρώτες που αποστέλλονται μετά από 12 ολόκληρα χρόνια στους επονομαζόμενους υπεύθυνους-αρμόδιους του Δήμου; Ή μήπως είναι κάτι που για πρώτη φορά βγαίνει στη δημοσιότητα;


Θεωρούμε, ως Δημοτική Κίνηση «ΣΥΡΑ με λογισμό και μ’όνειρο», που πάντα εξέφραζε, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, επί του θέματος ένα διαφορετικό κριτικό λόγο, ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει πλήρως τις οποιεσδήποτε ευθύνες της, να δώσει επαρκείς εξηγήσεις για την επίσημα αμφισβητούμενη νομιμότητα και εγκυρότητα της «μελέτης» της. Να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα σχετικά με αυτήν επίσημα έγγραφα, με σκοπό να ξεκινήσει μια τεκμηριωμένη, ανοιχτή, δημόσια συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι.

Δημοτική Κίνηση «ΣΥΡΑ με λογισμό και μ’όνειρο» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.